הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

הקצאת מקום חניה לרכב נכה

​​​​​​​רשות התמרור המקומית רשאית להקצות מקומות חניה אישיים לנכים המתגוררים בעיר חולון ולנכים העובדים בה. משהחליטה לעשות כן, רשאית היא להציב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.​​

כיצד אני מגיש/ה בקשה לחניית רכב נכה?

ניתן להגיש את הבקשה בכמה דרכים:​

  • סריקת המסמכים ושליחתם באמצעות דוא"ל ha​nayanehi​m@holon.muni.il
  • באמצעות דואר ישראל: עיריית חולון- אגף תנועה, וייצמן 58 מיקוד 58373
  • במשרדי העירייה וייצמן 58,  אגף תנועה קומה 8, בשעות קבלת קהל: יום שני 08:30-13:00, יום שלישי 16:00-18:30

 (חזרה לראש הדף)

מהם הקריטריונים והתנאים לקבלת מקום חנייה אישי לנכה?

להלן הקריטריונים:​

  • נכה בעל תג נכה על שמו (תג משולש/ תו כיסא גלגלים).
  • תג הנכה ניתן על ידי משרד הרישוי בלבד! בעל תעודת זהות עם ספח שבו רשומה כתובתו בעיר חולון.
  • בעל רישיון רכב אשר רשום על שמו ו/או בעלים נוספים והנכה נוהג ברכב.
  • בעל רישיון נהיגה בתוקף הרשום על שמו.
  • מבקש עד גיל הפרישה*: אישור על 60% אחוזי נכות בניידות וסעיף נכות בניידות על-ידי מסמך מלשכת הבריאות המחוזית או ביטוח לאומי (במקרה של נכה צה"ל- משרד הביטחון).
  • מבקש מעל גיל הפרישה*: אישור רופא מטעם העירייה על פי מסמכים רפואיים של הפונה (העברת המסמכים הרפואיים לרופא על-פי שיקולי העירייה).
  • אין חניה מאושרת בהיתר הבניה.
  • אין חניה בפועל בחצר ביתו.
  • אין למבקש מקום חניה שמור אחר ברחוב בתחום העיר חולון.
  • הגשת תצהיר חתום על ידי מבקש חניה שמורה המעיד על אמיתות המסמכים האישיים שנמסרו.

 (חזרה לראש הדף)

מהם המסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה? 

המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה חדשה עד גיל הפרישה*:

  • הצהרה לקבלת מקום חנייה שמור לרכב נכה.
  • טופס ויתור על סודיות רפואית.
  • ​צילום תעודת זהות כולל ספח שבו מופיעה כתובת מגורים.
  • צילום תג נכה מאושר על ידי משרד הרישוי (תו משלוש, תו כיסא גלגלים).
  • צילום רישיון הרכב של הנכה.
  • אישור מלשכת הבריאות המחוזית או ביטוח לאומי או משרד הביטחון, המציין את אחוזי הנכות בניידות וחתום על-ידי רופא בלבד.
  • צילום רישיון נהיגה.
  • במקרה של דירה בבעלות, יש לצרף צילום של נסח טאבו או חוזה רכישת דירה.
  • במקרה של דירה בשכירות, יש לצרף צילום של חוזה שכירות.

במקרה של בקשה לחניה סמוך למקום העבודה, יש לצרף בנוסף למסמכים שלעיל, את המסמכים הבאים:

  • אישור מהמעביד על ימי ושעות העבודה
  • אישור מהרשות בה מתגורר מגיש הבקשה, שלא הוקצתה לו בתחומה מקום חניה אחר.

המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה חדשה מעל לגיל הפרישה*:

  • הצהרה לקבלת מקום חנייה שמור לרכב נכה.
  • טופס ויתור על סודיות רפואית.
  • ​צילום תג נכה מאושר על ידי משרד הרישוי (תו משלוש, תו כיסא גלגלים).
  • צילום רישיון הרכב של הנכה.
  • צילום תעודת זהות כולל ספח שבו מופיעה כתובת מגורים.
  • אישורים רפואיים עדכניים המעידים על מצב בריאותי המצדיק הגבלה בניידות.
  • צילום רישיון נהיגה.
  • במקרה של דירה בבעלות, יש לצרף צילום של נסח טאבו או חוזה רכישת דירה.
  • במקרה של דירה בשכירות, יש לצרף צילום של חוזה שכירות.המסמכים הנדרשים בעת החלפת רכב (לנכה שכבר הוקצה לו מקום חנייה).
  • צילום תג נכה מאושר על ידי משרד הרישוי (תו משלוש, תו כיסא גלגלים).
  • צילום רישיון הרכב של הנכה.

המסמכים הנדרשים בעת בקשה להעתקת מיקום החניה לכתובת חדשה
(לנכה שכבר הוקצה לו מקום חנייה):

במקרה של בקשה לחניה סמוך למקום העבודה, יש לצרף בנוסף למסמכים שלעיל, את המסמכים הבאים:

  • אישור מהמעסיק על ימי ושעות העבודה.
  • אישור מהרשות בה מתגורר מגיש הבקשה שלא אושר לו בתחומה מקום חניה אחר.

 (חזרה לראש הדף)

תהליך טיפול הבקשה

  • טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים מועברים לרכזת חניות נכים באגף התנועה. הבקשה תיבחן על סמך הקריטריונים לקבלת מקום שמור לחניה ליד הבית/מקום העבודה לרכב נכה.
  • הטיפול בבקשה אורך כ- 30 ימי עבודה. לאחר אישור הבקשה ותשלום האגרה, העירייה תציב תמרור המורה על מקום החניה שנקבע. מיקום התמרור ייקבע על-ידי אגף התנועה על-פי שיקולים מקצועיים.

 (חזרה לראש הדף)

תשלום אגרה​

  • עבור מקום חניה לרכב נכה– תשלום חד פעמי.
  • עבור העתקת/ העברת מקום חניה לרכב נכה- ייגבה תשלום נוסף.​

 (חזרה לראש הדף)

הערות כלליות

מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף.

 *גיל הפרישה נקבע לפי תאריך הלידה (גיל הפרישה של נשים לעניין ניידות זהה לגיל הפרישה של גברים). 
מידע בנושא גיל פרישה לעניין ניידות באתר הביטוח הלאומי.
  • מקום החניה הינו אישי והשימוש בו מאושר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החניה ואושר באגף התנועה בעירייה.
  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מקום חניה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חניה מכל סיבה שהיא, לרבות אם הנכה אינו מתגורר בפועל בכתובת עליה דיווח בתצהיר.
  • במקרים של מעבר דירה, החלפת מקום עבודה, החלפת רכב או פטי​רה, יש ליצור קשר עם אגף התנועה ולהודיע על השינוי . 
  • נכה שרכש בעצמו בעבר את השלט - ירכוש מכספו שלט חדש בעת החלפת רכב.

 (חזרה לראש הדף)

חניות נכים – אגף התנועה

כתובת: רחוב ויצמן 58, קומה 8
טלפון: 03-5027469
פקס: 03-6008973
קבלת קהל: יום שני 08:30-13:00, יום שלישי 16:00-18:30

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027469

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 8

שעות קבלת קהל

​מהנדסי תנועה ומשרד: ב' 13:00-8:30 ג' 18:30-16:00​