הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הקצאת מקום חנייה לרכב נכה

​​​​​​​​​​​​​​​בעלי נכות בשיעור של 90% ומעלה ועיוורים בעלי תג חנייה לרכב נכה זכאים להקצאת מקום חנייה בסמוך למקום מגוריהם, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.​​​

מתאריך 12.4.2018 נכנס לתוקף תיקון מספר 7 לחוק חנייה לנכים: הקצאת מקום חנייה לנכים בסמוך למקום המגורים.

​הרשות המקומית רשאית להקצות מקומות חנייה אישיים לנכים המתגוררים בעיר חולון ולנכים העובדים בה. משהחליטה לעשות כן, רשאית היא להציב תמרור בהתאם לאישור רשות תִמרור מקומית וללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.​​

נכה שעומד בקריטריונים הקבועים בחוק, וברשותו תג נכה, רשאי לפנות לעירייה לבדיקת זכאות להסדרת חנייה ליד בית מגורים.
תג הנכה ניתן על ידי משרד הרישוי בלבד ולא על ידי עיריית חולון.

כיצד אני מגיש/ה בקשה לחניית רכב נכה?

ניתן להגיש את הבקשה בכמה דרכים:​

 • סריקת המסמכים ושליחתם באמצעות דוא"ל: ha​nayanehi​m@holon.muni.iletiash@Holon.muni.il​
 • במשרדי העירייה: וייצמן 58,​ אגף תנועה קומה 8, בשעות קבלת קהל: יום שני 08:30-13:00, יום שלישי 16:00-18:30​.

מהם המסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה? 

המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה חדשה:

 1. אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי/ משרד הביטחון/ לשכת הבריאות המחוזית).
 2. צילום דו צדדי של תג הנכה (תג הנכה מונפק ע"י משרד הרישוי).
 3. צילום תעודת הזהות כולל ספח שבו רשומה כתובתו בעיר חולון.
 4. צילום רישיון הרכב אשר רשום על שמו של הנכה ו/או כבעלים נוספים.
 5. צילום רישיון הנהיגה בתוקף.
 6. נסח טאבו ותשריט חנייה.

המסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה חדשה מעל לגיל הפרישה* ולתושבים בגילי 18-3:

 *גיל הפרישה נקבע לפי תאריך הלידה (גיל הפרישה של נשים לעניין ניידות זהה לגיל הפרישה של גברים). 
מידע בנושא גיל פרישה לעניין ניידות באתר הביטוח הלאומי.
 1. ​צילום דו צדדי של תג נכה מאושר על ידי משרד הרישוי.
 2. צילום רישיון הרכב אשר רשום על שמו של הנכה ו/או בעלים נוספים.
 3. צילום תעודת זהות כולל ספח שבו מופיעה כתובת מגורים.
 4. אישורים רפואיים עדכניים המעידים על מצב בריאותי המצדיק הגבלה בניידות (חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה או נירולוגיה או כירורגית כלי דם שתתייחס לכושר ניידות).
 5. צילום רישיון נהיגה בתוקף.
 6. נסח טאבו ותשריט חנייה.
 7. במקרה של דירה בשכירות, יש לצרף צילום של חוזה שכירות. המסמכים הנדרשים בעת החלפת רכב (לנכה שכבר הוקצה לו מקום חנייה).
 8. צילום רישיון הרכב של הנכה.

המסמכים הנדרשים בעת בקשה להעתקת מיקום החנייה לכתובת חדשה
(לנכה שכבר הוקצה לו מקום חנייה):

 1. ​צילום תעודת זהות, כולל ספח שבו מופיעה כתובת מגורים.
 2. נסח טאבו ותשריט חנייה.
 3. במקרה של דירה בשכירות, יש לצרף צילום של חוזה שכירות.

במקרה של בקשה לחנייה סמוך למקום העבודה, יש לצרף בנוסף למסמכים שלעיל, את המסמכים הבאים:

 1. אישור מהמעסיק על ימי ושעות העבודה.
 2. אישור מהרשות בה מתגורר מגיש הבקשה שלא אושר לו בתחומה מקום חנייה אחר.
 3. תצהיר מהמעסיק שאין באפשרותו להסדיר חנייה עבור העובד.
 4. נסח טאבו ותשריט חנייה.​

(חזרה לראש הדף)

תהליך טיפול הבקשה

 1. טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים מועברים לרכזת חניות נכים באגף התנועה.
 2. הבקשה תיבחן על סמך הקריטריונים לקבלת מקום שמור לחנייה ליד הבית/מקום העבודה לרכב נכה.
 3. הטיפול בבקשה אורך כ- 60 ימי עבודה מיום השלמת המסמכים שהוזכרו לעיל.
 4. לאחר אישור הבקשה, העירייה תציב תמרור המורה על מקום החנייה שנקבע.
 5. מי​קום התַמרור ייקבע על-ידי אגף התנועה על-פי שיקולים מקצועיים.

* הבקשה לא תקודם ללא השלמת המסמכים הנדרשים על-ידי הרשות.

(חזרה לראש הדף)

תנאים וסייגים לזכאות

תוקף חנ​ייה

 • מקום החנייה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף.
 • בעלי דרגת נכות לצמיתות זכאים לחנייה ללא הגבלת זמן​.
 • תוקף החנייה​ לבעלי תג נכה, ללא אחוזי נכות המזכים בחוק, יהיה לתקופה של שנתיים בלבד.
 • באחריות בעל הזכאות הזמנית ליצור קשר עם חניות נכים ולהגיש מסמכים המצדיקים מתן הארכת תוקף לתמרור.
 • מקום החנייה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב מזכה - רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החנייה.
 • לא יוקצה מקום חנייה אישי לפונה שיש לו חנייה הנמצאת בשימושו הבלעדי (כגון: חנייה הצמודה לדירת ​מגוריו). העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החנייה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה מכל סיבה שהיא: שינוי בהוראות​ הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה. העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.

חריגים

 • החריג: נכה משותק גפיים.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חנייה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.​
 • הוועדה תבחן אפשרות להקצאת חנייה בשטח ציבורי לבעלי חנייה בהיתר, להם רכב בו מותקן מעלון או כל כלי עזר אחר שמסייע לו בהתניידות. זאת, לאחר המצאת כל האישורים, בדיקה וסיור בשטח על-ידי נציג העירייה.

 (חזרה לראש הדף)

גורמים​ מסייעים

​שם​
​טל​פ​​ון
​ביטוח לאומי
6050* או 04-8812345
​משרד התחבורה
​5678* או 1-222-5678

​חנ​​​יות נכים – אגף התנועה

כתובת: רחוב ויצמן 58, קומה 8
טלפון: 03-5027469
פקס: 03-6008973

קבלת קהל: יום שני 13:30-8:30, יום שלישי 18:30-16:00