הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הצבת מתקנים בבתי עסק

​הצבת שולחנות, כיסאות ושמשיות בבתי אוכל/מתקן בקיוסקים

בעל עסק בבתי אוכל בעיר, המעוניין להציב שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק, יגיש בקשה לאגף רישוי עסקים בעיריית חולון – באמצעות טופס זה.

תנאים לאישור בקש​​ה להיתר להצבת:

שולחנות כיסאות​ ושמשיות​

 1. בעסק מסוג: בית אוכל, מסעדה המכינים מזון לצורכי הגשה במקום או קיוסק עם זיכיון לטוטו לוטו (קיוסק מוגבל לשני שולחנות).
 2. העסק בעל רישיון עסק או בהליך רישוי מתקדם.
 3. רוחב המדרכה 4 מטר לפחות, כאשר ההצבה עד מרחק 1.5 מטר מבית העסק ויש לשמור על מעבר חופשי להולכי רגל ברוחב 2.5 מטר לפחות משפת המדרכה הגובלת בכביש.
 4. במידה ובחזית העסק ישנה קולונדה (מדרכה המקורה ע"י הקומה שמעליה), יישמר מעבר חופשי להולכי רגל של 2 מטר לפחות בצמוד לחזית העסק מתחת לקולונדה  בנוסף ל-2.5 מטר לפחות משפת הכביש.
 5. חריגה לחזית עסק שכן חייבת הסכמתו של העסק השכן, בכתב.
 6. במרכזים מסחריים או בשטחים ציבוריים שבניהול מרכזי יש לצרף את הסכמת הנהלת המקום לפריסה המוצעת/ הצבה.

מתקן בקיוסק​ים 

 1. העסק בעל רישיון עסק או בהליך רישוי מתקדם.
 2. הצבת מתקן אחד בלבד צמוד לחזית העסק המאפשר גישה נוחה למעבר הולכי הרגל.
*** עם קבלת ההיתר, בעל העסק יידרש בתשלום אגרה שנתית, בהתאם לשטח ההצבה עפ"י מ"ר.
ההיתר יהיה בתוקף עד לסוף השנה הנוכחית - יש לחדשו בכל שנה, בכפוף לתנאים בנוהל זה.

הנחיות​​ להגשת בקשה להצבת שולחנות וכיסאות /מתקן בקיוסקים הם: 

 1. הגשת בקשה להיתר בטופס מקוון.​
 2. בטופס מקוון ובתוכנית יש לציין את פרטי העסק (פרטי בעלים, מס' תיק רישוי, מהות העסק, כתובת, גודל השטח המבוקש במ"ר, מספר פריטים שיוצבו: שולחנות, כיסאות ושימשיות).
 3. הגשת תוכנית התמצאות בדף נייר בגודל A4 בקנה מידה 1:500 ב- PDF.
 4. 2 תמונות של אופן הצבת הפריטים במספר זוויות צילום.
 5. עסק מסוג קיוסק טוטו לוטו המחזיק זיכיון יגיש העתק הסכם הזיכיון.

אופן הכנת תרשי​ם/סקיצה/התוכנית:

 1. תרשים התמצאות של המדרכה בחזית העסק ו-2 העסקים הסמוכים, לרבות חזיתות העסקים, כניסות וכיווני פתיחת הדלת לעסקים, מכשולים: (עצים, תמרורים, שילוט, תחנת אוטובוס) מיקום מעברי חצייה, סימון שפת הכביש וסימון חנייה על המדרכה . 
 2. תרשים בית-העסק (קנה מידה 1:100) הכולל את הפרטים הבאים: העמדת שולחנות וכסאות, העמדת שמשיות, סימון מידות אלמנט ההצללה, אלמנטי תיחום, עציצים ואדניות. 
 3. פרטי הריהוט: יש לציין את סוג הריהוט, כולל מידות וחומרי גמר ולצרף צילומים בצבע.
 4. פרטי ההצללה: יש לציין את סוג ההצללה כולל מידות וחומרי גמר ולצרף צילומים.
  * אגף תכנון לא מאשר הצללות קבועות במרחב אלא רק שמשיות והצללות מתקפלות. 
 5. תחום השטח המבוקש להצבת שולחנות וכיסאות תוך פירוט מידות אורך ורוחב השטח המבוקש, מרחקים עד למכשולים, לשפת הכביש ולחזית העסק.
 6. ציון מיקום האדניות סוגם, צבעם, סוג הצמחיה ושיטת ההשקיה (ידני או טפטפות).
 7. בעסק פינתי יש לכלול בתרשים את 2 חזיתות העסק, לרבות סימון רמזורים ומעברי חצייה.
 8. תרשים לדוגמא  להצבת שולחנות כיסאות והצללות במרחב הציבורי​.

דוגמה להצבת שו​​לחנות כיסאות והצללות במרחב הציבורי​

​אפשרות 1 
​​

​אפשרות 2

 • מעבר חופשי ממכשולים להולכי רגל - מינימום 1.50 מ'.
 • מרחק בין תחום הישיבה לגבול חזית בית העסק- מינימום 0.6 מ' (למעט במקרים בהם יש הסכם בין הצדדים למיקום שולחנות וכסאות בחריגה לחזית השכן).
 • אדניות ושמשיות ימוקמו גם הם רק בתחום המותר להצבת שולחנות וכיסאות אלמנט הפרדה או תיחום יכול להיות רק אדנית נטועה בצמחייה.

*בכל האמור לגבי פרגודים והפרדות- יש לפנות לתב"ע העוסקת בסגירות חורף.

חידושים ​​של היתרים. 

חידוש ההיתר לשולחנות, כיסאות ושמשיות בבתי אוכל/מתקן בקיוסקים מותנה ב:
 • קיום רישיון עסק /הליך רישוי מתקדם.
 • אי קיום מטרדים ע"י העסק.
 • הצהרת בעל העסק כי אין שינוי לעומת מה שאושר בהיתר הקודם.

הנחיות לבחירת אדניות, הצללות, שולחנות וכיסאות.

 1. בכל בית עסק יש לשמור על אחידות יחסית בין פריטי הריהוט על מנת ליצור מראה נעים והרמוני.
 2. הריהוט יהיה עשוי אך ורק מהחומרים הבאים או מהשילוב ביניהם: עץ, בד, אלומיניום, פלדה, קש, קש סינתטי ובמבוק. אין להשתמש בריהוט פלסטיק.
 3. על השולחנות והכיסאות להיות מאותו החומר. 
 4. אין לבצע קיבוע או חיבור של פרטי הריהוט לשטחי המרחב הציבורי.
 5. פרטי הריהוט יאספו בתום יום העסקים לתוך בית העסק, ולכן על הריהוט להיות נערם או מתקפל.
 6. חל איסור על הופעת כיתוב כלשהו או פרסום על גבי הריהוט.
 7. אין להציב ריהוט בצבעים זוהרים, צעקניים או פלורסנטיים.
 8. לא תותר תאורה קבועה בשטח שמחוץ לבית העסק.
 9. לא תותר הקמת מחיצות בין תחום הישיבה לרחוב; מוצע להשתמש באדניות עם צמחייה כאלמנט חוצץ.
 10. כל אישור חריג ידרוש אישור מאדריכל העיר.​​