הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מהו רישיון עסק?

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי העירונית לבעל העסק ולמנהליו לפתיחתו ולהפעלתו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

ככלל ובהתאם לחוק יסוד חופש העיסוק התשנ"ב - 1992, כל אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק, עם זאת על המבקש לפתוח עסק לדעת, כי ישנם לעיתים אילוצים והגבלות חוקיות אשר עלולים להביא לדחיית בקשתו לקבלת רשיון עסק או להגבלת אופן פעילות העסק, ובמקרים קיצוניים בקשתו אף תידחה על הסף.

מדוע צריך רישיון עסק - מהן מטרות הרישוי?

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. על תחום זה והגדרת התקנות, הצווים והתנאים להשגתם, מופקד השר להגנת הסביבה באמצעות המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית בחולון-אזור.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. על תחום זה מופקד שר לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל.
  • שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. על תחום זה מופקד שר הכלכלה באמצעות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
  • מניעת סכנות של מחלות המועברות על ידי בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות. על תחום זה אחראי שר החקלאות באמצעות הרופא הווטרינר העירוני.
  • שמירה על בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. על תחום זה מופקד שר הבריאות באמצעות לשכת הבריאות המחוזית.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – על תחום זה אחראית הועדה המקומית (מינהל ההנדסה בעיריית חולון)
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות – על תחום זה אחראי השר לביטחון פנים באמצעות רשות הכיבוי הארצית.
  • בנוסף –על העסקים לעמוד בדרישות החוק לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות – בהתאם לסוג העסק, גודלו ומאפייני הקהל המגיע אליו – על תחום זה אחראית נציבות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות.​

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027409

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 3

קבלת קהל


מפקחים: א', ב', ה' 10:00-08:00 ג' 10:00-08:00, 18:30-16:00.

משרד: א', ב', ה' 13:00-08:30 ג' 13:00-08:30, 18:30-16:00