הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

צוות סדרי דין

תפקיד צוות עו"ס לעניין סדרי דין

 • הגנה על זכויות קטינים כשהוריהם בהליכי פרוד/גירושין וההורים אינם מסוגלים לדאוג לזכויות ילדיהם, במצבי ניגוד אינטרסים.
 • הבטחת טובתם של אנשים הזקוקים לאפוטרופוס (חולי נפש או אחרים שאינם מסוגלים לדאוג לעניינם) באמצעות מינוי אפוטרופוס או נקיטת צעדים אחרים.
 • מניעת אלימות במשפחה באמצעות צווי הגנה והפניה לטיפול.
 • אמנת האג- המלצה על זמני שהות וכל הקשור להחזרת הקטין החטוף.
 • ייזום הליכים בבית המשפט למשפחה בכל עניין הקשור לקטין באמצעות היועץ המשפטי לממשלה.
התערבותם של עו"ס לעניין סדרי-דין מהווה ביטוי להחלטות משפטית מההיבט הטיפולי.

המלצות בערכאות משפטיות

צוות סדרי- דין  נדרשים על ידי הערכאות המשפטיות לחוות דעה ולהמליץ בסוגיות הבאות:

 • תפקוד הורי וטובתם של קטינים כאשר ההורים נמצאים בסכסוך - משמורת, זמני שהות.
 • קורבנות אלימות במשפחה - במסגרת צווי הגנה.
 • אנשים הזקוקים לאפוטרופוס, לרבות חולי נפש וחסרי ישע .
 • נישואי קטינים - חוק גיל הנישואין.
 • אמנת האג - חטיפות ילדים.
 • שינוי שם - חוק השמות.
 • בדיקת רקמות.
 • ביצוע חוק הוצאה לפועל סעיף 62 -  סיוע בביצוע צווים בעניין זמני שהות.

צוות סדרי דין פועל על פי סמכויות, פניות וצווים של ערכאות משפטיות או בא כח היועץ המשפטי הניתנים להם במטרה לאבחן, לחוות דעה ולהמליץ בסוגיות העומדות בפניהם. כמו כן, על פי הסמכויות שמוענקות להם על ידי הערכאות המשפטיות עליהם לבנות תוכנית בנושא זמני שהות בין הורים לילדיהם במצבי פירוד ומחלוקת בין ההורים.
באחריות ראש הצוות מופעלים: מרכז קשר הורים ילדים ותיאום הורי. 

מרכז הקשר משמש כמקום למפגשים בין הורים וילדים במצבי פירוד כאשר יש צורך בפיקוח, הגנה, חידוש או בניה של קשר ושימורו במצבי סכסוך קשים בין ההורים. 
כמו כן, מתקיימים במרכז מפגשים בין סבים לנכדים, ובין הורים וילדיהם המסודרים באומנה או בפנימייה.

במרכז: עובדת סוציאלית, עובדת סמך מקצועית ומאבטח. המרכז מצויד ומותאם לילדים וכולל חצר משחקים, משחקיה ועוד.
המרכז ממוקם בשטח בית ספר ישעיהו ופועל פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהרים. ההפניות נעשות על ידי העובדים ובהתאם להחלטות בית המשפט.