הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

עו"ס לפי חוק הנוער

​​עו"ס לפי ​חוק הנוער הנו עובד סוציאלי, אשר קיבל מינוי משרד הרווחה לטפל בילדים בסיכון. סמכותו החוקית של העו"ס לפי ​חוק הנוער נובעת מכוח "חוק הנוער טיפול והשגחה" ומתוקף חוק העונשין בדבר חובת הדיווח. 

התערבות העו"ס לפי ​חוק הנוער נעשית כאשר קיים סיכון לשלומו של קטין, גיל 0 ועד 18 שיתוף פעולה של ההורים ו/או של הקטין.
  
התערבויות העו"ס​ לפי ​חוק הנוער הן טיפוליות סמכותיות  נעשות במצבי קיצון ורק לאחר שמוצו כל האפשרויות הקיימות בקהילה. ההתערבויות כוללות : 
  • מניעת הידרדרות במצבם של ילדים בסיכון.
  • דיווח על חשד להתעללות בקטין למשטרה או לוועדת פטור על פי חוק העונשין (חסרי ישע).
  • הגשת תסקירים לבית המשפט.
  • התערבות באור החוק או באמצעות החוק, וחיוב משפחות וקטינים לשתף פעולה עם התוכנית הטיפולית. 
  • התערבות להגנה על קטין – לעו"ס לפי ​חוק הנוער​ ישנה סמכות להוצאת צו חירום במצבים של סכנה מיידית.
  •  אחריות טיפולית והוצאה לפועל של הוראות בית המשפט לבצוע תכנית הטיפול.
  • הפסקת הפגיע​ה, הגנה על הקטין והבטחת בריאות פיסית ונפשית של ילדים.
  • מציאת פתרונות לסידור חוץ ביתי במצבים בהם יש להוציא את הקטין מרשות הוריו.​​    

חייבים לדווח על התעללות בילד ​

"חוק חובת דיווח" מ-1989, קובע מפורשות כי על כל אדם מבוגר, שיש לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה כלפי קטין או חסר ישע - לדווח על כך למשטרה. וזו לשון חוק חובת דיווח: "היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח בהקדם האפשרי לעו"ס לפי חוק הנוער או למשטרה, העובר על הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים. הורה או איש מקצוע (רופא, אחות, עובד סוציאלי, שוטר וכיו"ב) שלא ידווחו - יידונו ל 6 חודשי מאסר".

דרכי התקשרות 

ניתן להעביר דיווחים לעו"סים לפי חוק הנוער באמצעות המייל, הדואר, או טלפונית ליחידת האינטייק של חוק הנוער.