הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מרכזי רווחה

שם המקוםטלפוןרחובמספר ביתדואלכפתור לפרטים נוספים
03-5025636שדה בוקר3פתח מידע נוסף
03-5588807האורגים4פתח מידע נוסף
03-6512582האמוראים4פתח מידע נוסף
03-5590217, 03-5566142דובנוב17פתח מידע נוסף
03-5033391ד"ר כהן היינץ7פתח מידע נוסף
03-5584711האורגים4פתח מידע נוסף
03-5584711האורגיםפתח מידע נוסף
03-5015287נחלת שלום4פתח מידע נוסף
03-6448600, 03-6448700המעפילים64פתח מידע נוסף
054-2542025פתח מידע נוסף
054-6026355חנקין109פתח מידע נוסף
לבון פנחס26פתח מידע נוסף
03-5014950ההסתדרות48פתח מידע נוסף
03-6431546האמוראים4פתח מידע נוסף