הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

חילופי מחזיקים (דיירים) בנכס

​​​על פי פקודת העיריות, חובת תשלום הארנונה חלה על "המחזיק " בנכס. (המשתמש בנכס בפועל).
בעת מכירת נכס או השכרתו יש לפעול לפי הנחיות הבאות:​

 1. למ​​סור הודעה בכתב למחלקת שומה בעירייה, על כל שינוי של מחזיק בנכס.
  במקרה של שכירויות, אם תושב רוצה להיכנס או לצאת מנכס, באפשרותו לשלוח פקס או מייל למחלקת שומה. 
  פקס של מחלקת שומה: 03-5027037, מייל: shuma@holon.muni.il​
 2. אם המחזיק הינו תאגיד יש לצרף תדפיס מרשם החברות או העמותות
 3. לצרף העתק של חוזה המכירה או השכירות
 4. לצרף צילום תעודת הזהות של המחזיק החדש
 5. הסכם שכירות לתקופה הקצרה מ- 12 חודשים לא יהווה בסיס לחילופי מחזיקים. במקרה כזה, בעל הנכס יירשם כמחזיק, כאשר נושא התשלום אמור להיות מוסדר במסגרת היחסים בין המשכיר לשוכר
כל עוד לא תתקבל הודעה בכתב כאמור, תחול חובת תשלום החובות על ה"מחזיק" הרשום בספרי העירייה.
לתשומת ליבך הרישום בספרי העירייה יחול מיום קבלת ההודעה בעירייה.
שים לב- בעוזבך את הנכס, הודע מיד לעירייה בכתב או אישית את מועד העזיבה ופרטי המחזיק החדש על מנת להפסיק את חיובך במיסים. וודא שהשינוי נקלט בעירייה.

המסמכים הנדרשים לשינוי מחזיק בנכס:

 • כניסת שוכר לנכס
  צילום מלא של חוזה שכירות ל- 12 חודשים. צילום ת.ז. של השוכר או בעל הדירה (לפי המבקש)
 • עזיבת שוכר מנכס
  צילום ת.ז. של השוכר או בעל הדירה (לפי המבקש)
 • רישום בן משפחה כ"מחזיק" בדירת מגורים
  במקרה של פטירה- יש להביא תעודת פטירה. במקרה של הליך גירושין- יש להביא אישור מבית המשפט
  ייפוי כוח על גבי צילום ת.ז. של המבקש. צילום ת.ז. של המבקש ושל הנכנס לדירה

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027271

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1

שעות קבלת קהל

א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל