הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

חילופי מחזיקים (מגורים/עסקים) בנכס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​סעיף 325 לפקודת העיריות, חובת תשלום הארנונה חלה על ה"מחזיק" בנכס (המשתמש בנכס בפועל). בעת חילופי מחזיקים חובה על בעל הנכס או על השוכר למסור הודעה על העסקה ובה יפורטו נתונים אלה: שם השוכר, מספר תעודת הזהות או מספר ח"פ של החברה ומועד ההשכרה של הנכס. כל זאת כדי שהמחזיק החדש ירשם בספרי העירייה כחייב בתשלום הארנונה.

בעת השכרת נכס יש ​​​​​לפעול לפי ההנחיות הבאות:​

 1. למ​​סור הודעה בכתב למחלקת​ שומה בעירייה, על כל שינוי של מחזיק בנכס.
  במקרה של שכירויות, אם תו​שב רוצה להיכנס או לצאת מנכס, באפשרותו לפנות אל מחלקת השומה בדרכים הבאות:
  מגורים:
  למלא טופס בקשה בדבר שינוי מ​חזיק בנכס ​באופן מקוון: 
  תחילת שכירות
  סיום שכירות (גמר חשבון)​
  עסקים:
  פקס: 03-5027018
  את הבקשה בדבר שינוי מ​חזיק בנכס - תחילת או סיום שכירות - יש לשלוח למייל:​

 2. אם המחזיק הינו תאגיד יש לצרף תדפיס מרשם החברות או העמותות.
 3. יש לצרף שובר ארנונה של הנכס בו מופיע מספר זיהוי הנכס
 4. לצרף העתק מלא של חוזה השכירות
 5. לצרף צילום תעודת הזהות של המחזיק החדש
 6. הסכם שכירות לתקופה הקצרה מ- 12 חודשים לא יהווה בסיס לחילופי מחזיקים. במקרה כזה, בעל הנכס יירשם כמחזיק, כאשר נושא התשלום אמור להיות מוסדר במסגרת היחסים בין המשכיר לשוכר
כל עוד לא תתקבל הודעה בכתב כאמור, תחול חובת תשלום החובות על ה"מחזיק" הרשום בספרי העירייה.
לתשומת ליבך הרישום בספרי העירייה יחול מיום קבלת ההודעה בעירייה.
שים לב- בעוזבך את הנכס, הודע מיד לעירייה בכתב או אישית את מועד העזיבה ופרטי המחזיק החדש על מנת להפסיק את חיובך במיסים. וודא שהשינוי נקלט בעירייה.

חובה לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הנדרשים:

 • כניסת שוכר לנכס
  ​צילום מלא של חוזה שכירות ל- 12 חודשים 
  צילום ת.ז. של השוכר או בעל הדירה (לפי המבקש)
 • עזיבת שוכר מנכס
  צילום ת.ז. של השוכר או בעל הדירה (לפי המבקש)
 • רישום בן משפחה כ"מחזיק" בדירת מגורים
  במקרה של פטירה- יש לשלוח תעודת פטירה ואישור על גבי צילום ת.ז של כל אחד מהיורשים כי ה"מחזיק מתגורר בנכס בגפו.
  במקרה של הליך גירושין- יש לשלוח אישור מבית המשפט, הסכם גירושין, ייפוי כוח על גבי צילום ת.ז. של המבקש, צילום ת.ז. של המבקש ושל הנכנס לדירה​.
לאחר בדיקת המסמכים הנדרשים מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים בהתאם לצורך.
 
​שימו לב:
הבקשה תטופל אך ורק בכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים במלואם.
בקשה שתגיע ללא כל המסמכים שנדרשו, לא תטופל.

על מנת לקצר את זמני ההמתנה ובכדי להקל על העומס בקבלת הקהל מפעילה עיריית חולון שירות לזימון תורים מהאתר הכולל בחירה של יום ושעת התור. ​הנכם מוזמנים לבחור את המועד הנוח לתור ולהימנע מהמתנה מיותרת.