הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תשלומי ארנונה/ הצטרפות להוראת קבע

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​כיצד משלמים את הארנונה?

דרכי ​תשל​ום​

מועד התשלום - לפי החוק חלה חובת תשלום מלוא החיוב השנתי של הארנונה ב- 1 בינואר.
לנוחות האזרחים אישרה מועצת העיר לפצל את החיוב ל- 6 תשלומים דו חודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן ​(ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר, נובמבר).
מי שהחל להחזיק בנכס לאחר 1 בינואר יחויב בתשלום ארנונה באופן יחסי לתקופת האחזקה.

​תשלום החיוב ה​​​​שנתי

הוראת קבע לבנק

הסדר לתשלום החיוב השנתי ב-12 תשלומים חודשיים צמודים באמצעות הוראת קבע לבנק לחיוב החשבון. לדוגמא הסכום שינוכה מהחשבון בבנק ביום שנקבע כמועד אחרון לתשלום תלוש ינואר-פברואר ייגבה ב- 2 תשלומים.

תשלום מראש לכל שנה

ניתן לשלם את מלוא חיוב הארנ​ונה הכללית לאותה שנה וליהנות מהנחה בשיעור של 2%. המשלמים מראש לא יחויבו בתוספת הפרשי הצמדה במהלך השנה.
תשלום מראש ניתן לשלם עד לתאריך 31 בינואר.

תשלומים תקופתיים

6 תשלומים דו-חודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן.

דרכ​י ת​​ש​ל​ו​ם​

 1. בקישור זה >>
 2. מענה קולי-שיחת חינם 1-800-25-50-10
 3. בטלפון: 073-2088800​​, באמצעות כרטיס אשראי 24 שעות ביממה.
  תשלום בכרטיס אשראי מוגבל עד 40,000 שח.
 4. בכל סניפי הבנקים המקומיים
 5. בקופת העירייה
 6. באמצעות הוראת קבע בבנק.
  לבעלי הוראת קבע ינוכה הסכום ב-12 תשלומים חודשיים ביום שנקבע כמועד אחרון לתשלום.
לידיעתך: החזר כספים, הנובע בעקבות עדכוני שומה ו/או זיכויי מים וכד', במידה ואכן מגיע, יוחזר לחשבון הבנק ובתנאי ​שהוצג מסמך בנקאי מקור/צילום לרבות צ'ק, דף חשבון, המעיד על פרטי הבנק של התושב.​

קבלת שובר ארנונה בדוא"ל

לנוחותכם ולשמירה על איכות הסביבה ניתן לקבל שוברי ארנונה בדוא"ל. בנוסף, ניתן לקבל הודעות דחופות לטלפון הנייד. לריש​ום לקבלת שוברים והודעות דחופות​ - היכנסו לקישור.

אכיפת תשלום​ ארנונה​

 1. מי שלא שילם במועד את התשלום הדו-חודשי, יחויב בהפרשי הצמדה ובריבית בשיעור של 0.50% לחודש, וזאת מהמועד האחרון לתשלום כפי שמצוין בהודעת החיוב הדו-חודשי.
 2. למאחר בתשלום תישלח דרישה לתשלום, עפ"י פקודת המיסים שתכלול את כל החובות שהצטברו בחשבונות.
 3. אם לא ישולם החוב לאחר הדרישה וההתראה, תפעל העירייה לגבותו באמצעים החוקיים שבידה, דהיינו: עיקולי כספים בבנקים, עיקולי מטלטלין, רישומי שיעבוד על נכסים בפנקס רשם המקרקעין (טאבו), הגשת תביעות לבית המשפט ועיקול הרכב במשרדי הרישוי. החייב ייתבע לשלם, בנוסף על חובו לעירייה, גם את הוצאות המשפט, ההוצאה לפועל ושכר טרחת עורך דין. אי קבלת חשבון אינה פוטרת מחיוב ריבית והפרשי הצמדה ואינה סיבה לאי תשלום. אם לא קיבלת חשבון פנה ליחידה בפרטי הקשר המופיעים בצד שמאל.