הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

פטורים בארנונה עפ"י דין

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​פטור מארנונה לנכס ריק

  • בעל נכס מחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו ובתנאי שהנכס ריק מאדם ומכל חפץ, יקבל הנחה של 100% לתקופה של עד 6 חודשים וזאת ממועד ההודעה בכתב לעירייה על פינוי הנכס.
  • ההנחה תינתן במשך תקופת בעלותו של האדם בנכס פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.
  • על פי פקודת העיריות במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה משלושים יום שבהם עמד הבניין ריק ברציפות.
  • לקבלת הפטור יש להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בכתב למחלקת השומה, בקומה 1 בבניין העירייה, מיד כאשר התפנה הנכס ולקבוע מועד לביקורת שתיערך על ידי עובדנו לאימות הטענה כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ.

​הנחה לבניין חדש ריק

מחזיק שהוא בעל ראשון של בניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, כמפורט להלן: עד 12 חודשים או עד למועד האכלוס (הראשון מבין שניהם) – זכאי להנחה של 100%.

פטור מארנונה – נכס שאינו ראוי לשימוש

בניין שנהרס או ניזוק במידה שלא ניתן לעשות בו כל שימוש והוא אינו בשימוש, זכאי לפטור מתשלום הארנונה ממועד מתן ההודעה בכתב לעירייה לתקופה כקבוע בדין ועד שלוש שנים. לאחר מכן התשלום יהיה לפי תעריף מזערי על פי דין לתקופה של עד חמש שנים. לאחר מכן ככל שהבניין עונה על הגדרת "נכס שאינו ראוי לשימוש" - פטור עד לשינוי במצב הבניין. לקבלת הפטור יש להגיש בקשה מנומקת ​ומפורטת בכתב​ למחלקת השומה.​

ניתן לפנות באמצע​ות טופס מקוון: