הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הארנונה הכללית מהי

​​​​​​הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק (פקודת העיריות) על המחזיקים בדירות מגורים כמו גם בכל מבנה, שאינו משמש למגורים, כגון חנויות, משרדים, מבני מלאכה ותעשיה וחניונים. חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי ההעלאה של החיובים לעומת החיובים של השנה הקודמת וכן תעריפים מינימליים ומקסימליים בהתאם לסוגי השימושים השונים. כספי הארנונה הכללית משמשים למימון פעולות בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות והרווחה וכן למימון השירותים הניתנים לתושבי העיר, כגון שירותי ניקיון, תברואה, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות, רמזורים, תאורת רחובות וכו'.

כיצד נקבע חיוב הארנונה?

 1. חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר עד דצמבר) ונקבע לפי אזור המס, מהות השימוש בנכס והשטח.
 2. אזור המס – העיר מחולקת ל- 3 אזורים לעניין ארנונה למגורים, 2 אזורים לעניין ארנונה לעסקים ולאזור אחד לכל שאר הנכסים.
 3. שטח היחידה – כל שטח מקיר לקיר שבתוך יחידת הבניין, לרבות מרפסות מקורות, סככות, פרגולות וכן יציעים (גלריות) כלול בחישוב השטח החייב בארנונה. קירות פנים וקירות חוץ – לא נכללים בשטח. שטח מרתף בווילה המשמשת למגורים מחויב ב - 75% משטחו בלבד. שטח חצר, המשמש בפועל לחנייה בבניין מגורים, אינו נכלל בשטח היחידה ואינו מחויב בארנונה. מחסן המשמש דייר אחד הנמצא בבניין או מחוץ לבניין יתווסף שטחו לשטח היחידה.
 4. תעריפי הארנונה נקבעים לכל יחידת שטח (מ"ר) בהתאם לאזור המס ולמהות השימוש בנכס. שיעור העלאת תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים לשנת 2006 ועומד בשנת 2014 על 3.36%.
 5. עסקים ותעשייה במרתף – החיוב לפי 75% מהתעריף.
בכל פנייה בכתב או בטלפון ציין את מספר המשלם (ת.ז.)

תעריפי ארנונה

את תעריפי הארנונה למבני מגורים, משרדים, שירותים ומסחר תוכלו למצ​וא בצו הארנונה.​

הגשת השגה על חיוב הארנונה

מי שחייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
 1. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 2. נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 3. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו 269 לפקודות העיריות.
על מנהל הארנונה להשיב תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת ערר.

הודעת​ חדילה בהסכמה - נכסים בסיווג "משרדים, שירותים ומסחר" - הגשת בקשה לאיחוד שטחים​

על פי הודעת חדילה בהסכמה בת.צ 11203-07-14, נכסים בסיווג "משרדים שירותים ומסחר" העונים על הקריטריונים הבאים במצטבר:

 • מצויים במבנה אחד
 • מוחזקים על ידי אותו מחזיק
 • הפעילות הנעשית בהם משרתת אותו עסק
 • מתבצע בהם אותו שימוש (לרבות שימוש נלווה) 
 • שטח כל יחידה עולה על 50 מ"ר 
ניתן לבקש בגינם איחוד שטחים וזאת החל מיום ה-1/10/2014.
יש לפנות בבקשה בכתב בעניין זה למחלקת שומה בדוא"ל: shumasakim@holon.muni.il
או בפקס: 03-5027018