הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

אמות מידה לשירות

​​רק​​ע

בהתאם לסעיף 330 כג' לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב – 2022, בדבר קביעת אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב, והאיכות של השירותים שעל חברת הגבייה לספק לרשות, לתושביה ולחייבים אחרים בתחום הרשות המקומית, חולון.

​תחום
​מועדי תפעול
רמת השירות המוצעת
​קבלת קהל 
בנושא חובות ארנונה
​בניין העירייה, ויצמן 58 חולון, קומה 5.
פועל בימים: א',ב',ה', בשעות: 13:30-8:30
יום ד': אין קבלת קהל.
יום ג', בשעות: 13:00-8:30, 18:30-16:00

* על אף האמור לעיל, שעות קבלת הקהל יצומצמו בתקופת חגי ישראל ו/או מצבי חירום המונעים פתיחת מרכז קבלת הקהל.
​מענה ל- 100% מפניות התושבים.
​קבלת קהל 
בנושא ​קנסות וגזרי דין
​אילת 36, חולון
פועל בימים: א',ב',ה', בשעות: 13:30-8:30
יום ד': אין קבלת קהל. 
יום ג', בשעות: 13:00-8:30, 18:30-16:00

* על אף האמור לעיל, שעות קבלת הקהל יצומצמו בתקופת חגי ישראל ו/או מצבי חירום המונעים פתיחת מרכז קבלת הקהל.
​מענה ל- 100% מפניות התושבים.
​מרכז שירות טלפוני
​בנושאי ארנונה: 03-5027218
בנושאי קנסות: 03-5035927
​מענה לפחות ל- 95% מהפניות במוקד הטלפוני.
זמן המתנה ממוצע: 95% מהפניות ייענו עד 10 דק' בממוצע​.

הוראות​​ נ​​וספות 

שפות מתן השירות 

המידע שיועבר לאתר, קבלת קהל ומוקד טלפוני יהיו זמינים בשפה העברית.

נגישות השירות לא​​נשים עם מוגבלות

המידע שיועבר לאתר, קבלת קהל ומוקד טלפוני יהיו מונגשים לאנשים עם מוגבלות, לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998.

דיווחים ל​רשות על פעולותיה

  1. חברת הגבייה תעביר לרשות דו"ח שנתי אחת לשנה ולא יאוחר 28.2 בדבר פעולות הגבייה שבוצעו על ידה ושיעורי הגבייה הנובעים מהם; וכן כל מידע נוסף שיידרש ע"י הרשות.
  2. חברת הגבייה תעביר מידע כנדרש ע"י הרשות ככל שיידרש גם במסגרת תקופה קצרה יותר.

** חייב יוכל למלא טופס תלונה​​​ כנגד חברת הגבייה שיוצב במשרדי העירייה ובאתר העירייה.
תחום
מועדי תפעול
​מרכז ​קבלת קהל
​בנושאי ארנונה: עיריית חולון, ויצמן 58, קומה 5
בנושאי קנסות: אילת 36, חולון​
​מרכז שירות טלפוני
​בנושאי ארנונה: 03-5027218
בנושאי קנסות: 03-5035927
​כתובת מייל
achifag@holon.muni.il​