הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תשלום היטל שמירה ואופן חיובו

​סכומי ההיטל יעודכנו אחת לשנה על פי מדד המחירים לצרכן וזאת על פי דין.

  1. חובת תשלום היטל השמירה על פי דין: 1.1.2023
  2. למרות האמור, ניתן לשלם היטל שמירה בהסדר תשלומים על פי תקופות כמפורט בצו הארנונה.
  3. תשלום שיבוצע באיחור יישא ריבית והפרשי הצמדה על פי דין וזאת מהמועד הקבוע לתשלום – היום הראשון של התקופה.​