הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מידע ליזמים

​​​​​​​​​​​​​יזמים יקרים,
בעמוד זה ריכזנו עבורכם את כל הנושאים והגורמים העירוניים, שתזדקקו להם במהלך הדרך. אנא קיראו את המידע בכל תחום, ופנו ליחידות, אם נדרש לכם מידע נוסף.
מנהל תעשיה ומסחר עומד לרשותכם, וישמח לעזור ולסייע בכל עניין נדרש מול גורמי העירייה (פרטי קשר מופיעים בעמודה השמאלית)

רישוי בנייה

אגף רישוי הבניה אמון על תהליכך הבנייה, משלב התכנון ועד לסיום הבניה ותעודת גמר. באתר תמצאו מידע אודות הזמנת תיקי מידע ותשלום, מידע אודות תהליך הוצאת היתר בניה, הנחיות ומסמכים, היתרים מיוחדים, היטל השבחה ועוד. 

ממ"ש- מרכז מידע ושירות

מרכז מידע המספק שירות בכל הנושאים הקשורים למנהל הנדסה:
  • מתן מידע- מידע בע"פ לזכויות בנייה, תיק מידע תכנוני- זכויות ומגבלות תכנוניות, מידע והדרכה על הליך הוצאת היתר בניה ועוד.
  • טיפול בהוצאת היתר בניה- סיוע בקבלת המסמכים והאישורים, טפסים ותשלומים ועוד.
  • מעקב ובקרה- מידע אודות סטטוס טיפול, דוחות מעקב ועוד.

פיקוח על הבנייה

מחלקת הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה. המחלקה מלווה את שלבי הבניה, לאחר קבלת ההיתר, אחראית על אכיפה.  

שילוט

מחלקת חזות העיר פועלת לשיפור עיצוב פני העיר, ובכלל זה אמונה על נושא השילוט המסחרי בעיר. בהתאם לכך, נקבעו קריטריונים אחידים ואיכותיים להתקנת שילוט, הלוקחים בחשבון את צרכי העסק, מחד, והאסתטיקה העירונית, מאידך.

איכות הסביבה

התעשיות מהוות מרכיב מרכזי בשמירה על הסביבה ועל משאביה. מחלקת איכות הסביבה אמונה על קיום נהלים וחוקים למניעת סיכון משאבי המים, הקרקע והאוויר, ועוסקת באכיפה בנושאים כגון: חומרים מסוכנים, שפכים תעשייתיים, איכות האוויר, רעש, קרינה, אסבסט, קרקעות מזוהמות ועוד.

רישוי עסקים

בהתאם לחוק רישוי עסקים, בו קבעה המדינה את סוגי העסקים אשר הפעלתם מחייבת רישיון עסק, אגף רישוי אחראי על ביצוע הוראות החוק- כך שכל עסק הטעון רישוי, יפעל וינוהל על פי החוקים, התקנות והצווים הנלווים, כמו גם מדיניות העירייה, בלא שיהווה מטרד לסביבה. 
כל אדם המעוניין לפתוח עסק הטעון רישוי בעיר חולון נדרש להגיש בקשה לרישיון ותכניות בהתאם לנדרש. האגף מנגיש את כל המידע הדרוש לבעל העסק, טרם פתיחת העסק ומטפל בבקשות לרישיון עסק.

ארנונה ומים

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק, על המחזיק בנכס. התעריפים והקריטריונים לחיוב, נקבעים על פי השימושים השונים, מפורטים בצו הארנונה של אותה שנה.
תאגיד מי שקמה אמון על שדרוג ושיפור תשתיות המים והביוב בעיר.