הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הנחיות לבונה לאחר קבלת היתר בנייה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הנחיות טרם תחילת הבנייה בהתאם להיתר הבנייה

  1. יש לידע את המחלקה על הכוונה להתחיל בבנייה (מומלץ לערוך היכרות עם המפקח האזורי).
  2. יש להעביר למפקח האזורי תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין (מהנדס או הנדסאי בהתאם לסמכויות המצוינות בחוק - זאת במידה ופרטי האחראי אינם מופיעים בתוכנית ההיתר).​
  3. יש להעביר למפקח האזורי תצהיר של הקבלן המבצע​ כי הינו קבלן רשום בצירוף העתק תעודת הרישום בתוקף וסיווג מתאים בתוקף.
  4. יש להזמין את המפק​ח האזורי לביקורת בשטח כאשר האתר הינו מגודר בהתאם לתוכנית ארגון אתר וההיתר.

הנחיות במהלך הבנייה

  1. יש להגיש מפת עמודים (תוכנית מדידה לעמודים קיימים) בגמר שלב הקמת העמודים בקומת הקרקע ולפני יציקת התקרה הראשונה.
    יש להעביר את המפה לאישור המודד העירוני ב- 2 עותקים בנוסף לקובץ ממוחשב. עותק אחד מהמפה המאושרת מועבר לאגף הפיקוח על הבנייה.​
  2. במהלך הבנייה/הקמה של המבנה, יש לדווח למפקח האיזורי על כל בנייה או סטייה מההיתר וזאת כדי להימנע מעיכובים בשלבים מאוחרים ​יותר של הבנייה.
  3. יש להודיע למפקח האי​זורי על סיום הבנייה על מנת לבצע בדיקה מסכמת לחיבור חשמל קבוע (טופס 4) ולגמר ואכלוס (טופס 5).

איזורי פיקוח

להגדלת המפה - לִחצו כאן​ >>