הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הנחיות לבונה לאחר קבלת היתר בניה

​​​​​​הנחיות טרם תחילת הבניה בהתאם להיתר הבניה

  1. יש לידע את המחלקה על הכוונה להתחיל בבניה (מומלץ לערוך היכרות עם המפקח האזורי).
  2. יש להעביר למפקח האזורי תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין (מהנדס או הנדסאי בהתאם לסמכויות המצוינות בחוק - זאת במידה ופרטי האחראי אינם מופיעים בתוכנית ההיתר).​
  3. יש להעביר למפקח האזורי תצהיר של הקבלן המבצע​ כי הינו קבלן רשום בצירוף העתק תעודת הרישום בתוקף וסיווג מתאים בתוקף.
  4. יש להזמין את המפקח האזורי לביקורת בשטח כאשר האתר הינו מגודר בהתאם לתוכנית ארגון אתר וההיתר.

הנחיות במהלך הבניה

  1. יש להגיש מפת עמודים (תכנית מדידה לעמודים קיימים) בגמר שלב הקמת העמודים בקומת הקרקע ולפני יציקת התקרה הראשונה.
    יש להעביר את המפה לאישור המודד העירוני ב- 2 עותקים בנוסף לקובץ ממוחשב. עותק אחד מהמפה המאושרת מועבר למחלקת הפיקוח על הבניה.​
  2. במהלך הבנייה/הקמה של המבנה, יש לדווח למפקח האזורי על כל בנייה או סטייה מההיתר וזאת כדי להימנע מעיכובים בשלבים מאוחרים יותר של הבנייה.
  3. יש להודיע למפקח האזורי על סיום הבנייה על מנת לבצע בדיקה מסכמת לחיבור חשמל קבוע (טופס 4) ולגמר ואכלוס (טופס 5).

​מפקחים

שם המפקח/ת​ ​טלפון​
​הנד' אהרון​03-5027457
​הנד' א​​ילת
​03-5027152
​הנד' כלנית​03-5027473
​אינג' אלכס
​03-5027459
​הנד' יקיר​​03-5027253
​אינג' מיל​03-5027437
​הנד' גיל​03-5027252​

​​מפת פיקוח על הבנייה


 

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027458

דואל

כתובת

בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 7

קבלת קהל

עקב המצב לא מתקיימתזימון פגישה טלפונית