הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תמיכה במוסדות וגופים ציבוריים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​העירייה פועלת על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4.2006, אשר נועד להסדיר את מתן התמיכות במישרין או בעקיפין מאת הרשות המקומית, למוסדות ציבור הפועלים בתחומה של הרשות בנושאי חינוך, אומנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה. זאת כאשר הפעיל​ות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.
מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מינהל תקין, שוויון, שקיפות, יעילות ולמנוע פגיעה בטוהר מידות.

להגשת בקשה לקבלת תמיכה בצירוף המסמכים הנדרשים כמפורט למטה – ניתן לפנות לפרטי הקשר המופיעים משמאל.

תוצאות סינון:

פרטי התקשרות

מייל:  info@accountants.co.il
כתובת לשליחה באמצעות הדואר: משולם, עברי ושות' – רואי חשבון, ת.ד 3569 רמת גן 5213604