הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

תהליך הרישום

​​​הורים ותלמידים יקרים,

הרישום לכיתות ז' בחטיבות הביניים יחל ביום חמישי, ו' בניסן תשע"ח, 22.3.18, ויסתיים ביום שני, י' בניסן תשע"ח,  26.3.18. 
הרישום יתקיים במזכירות חטיבת הביניים שאליו הופנה התלמיד, בין השעות 12:00-08:30 וביום שני, 26.3.18, גם בין השעות 18:00-16:00.

הרישום לכיתה ז' בבית הספר השש-שנתי נקבע על-פי בית הספר היסודי שבו סיים התלמיד את לימודיו בכיתה ו'. 
טופס ההפניה לרישום לחטיבת הביניים יימסר לתלמיד בבית הספר היסודי שבו הוא לומד במחצית חודש מרץ. יחד עם זאת, כמערכת חינוך שחותרת לגילוי ולטיפוח מוקדם של כישורים ייחודים בתחומי הספורט, המדעים והאמנויות, פועלות בחטיבות הביניים כיתות מתמחות על-אזוריות ובחטיבות העליונות מגמות על-אזוריות שמיועדות לתלמידים מוכשרים במיוחד בתחומים אלה. לכל כיתה נקבע מספר מרבי של תלמידים שאותם ניתן לקלוט מחוץ לאזור הרישום וזאת לאחר שעמדו במבחני התאמה ולאור שיקולים פדגוגיים. 

רישום לכיתות מתמחות בחטיבות הביניים

תלמיד רשאי להיבחן לשתי כיתות מתמחות על-אזוריות לכל היותר. כמו כן, רשאי כל תלמיד להגיש מועמדות להגרלה לבית הספר החדש ברוח HTH. לקבלת טופס מועמדות לרישום לכיתות אלה ולקבלת מידע על מבחני ההתאמה, יש לפנות ליועצת בית הספר היסודי שבו לומד התלמיד עד ליום חמישי, 18.1.18.

מבדקי התאמה לכיתות מתמחות (כיתות ז')

ביה"ס השש שנתיכיתות מתמחותמועד המבדקשעת המבדקמיקום המבדק
אורטמופת4/6.2.1814:00בבית הספר
אורטאופקים4/6.2.1814:00בבית הספר
אילוןמסד נחשון7-8.2.1816:00-19:00בתיכון
אילוןדינמיקה קבוצתית13.2.1816:00-18:00בתיכון
אילוןקולנוע8/13.2.1816:00-19:00בתיכון
הרצוגאמנויות: תיאטרון/עיצוב4/5.2.1813:00-16:00בבית הספר
הרצוגיהלום4/5.2.1813:00-16:00בבית הספר
נבוןאקרובטיקה/סטריט בול4.2.1813:00-15:00אולם הספורט
נבוןסייבר וגיימינג4.2.1814:00-16:00בבניין ג'
עתידיםחלל ותעופה11/13.2.1814:00-16:30בבית הספר
עתידיםמשפטים11/13.2.1814:00-16:00בבית הספר
קוגלכימטק-מצויינות במדעים11.2.1814:00-16:00בבית הספר
קצירכדוריד5.2.1813:00-16:00באולם הספורט
קצירכיתת המח"ר (מחשבים, חקר ורובוטיקה)6/12.2.1814:30באשכול הפיס קציר
ארןמחול4/7.2.1812:00 בדיוקבאולם התרבות חט' עליונה
ארןכדורסל בנות5/12.2.1814:00 בדיוקבמרכז הספורט קריית שרת
ארןכדורסל בנים5/12.2.1812:30 בדיוקבמרכז הספורט קריית שרת
ארןאתלטיקה8/13.2.1812:00 בדיוקבאצטדיון מול בית העלמין
אלוןמוסיקה (בתיאום טלפוני 6009207)5/7.2.1812:00-15:00בתיכון חדר מוסיקה מקלט עילי
החדש ברוח HTHימי התנסות13/14.2.1814:30-17:30בחטה"ב רח' ירמיהו 16
הראלמבדקים ומשימות הערכה תורנית8.1.18, 12.2.1816:00בבית הספר

בתי הספר בחולון הם בתי ספר שש-שנתיים וככאלה המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה אינו כרוך בתהליך רישום נוסף. יחד עם זאת, תלמיד רשאי להיבחן למגמה על-אזורית בבית ספר שאינו באזור הרישום שלו.

מבדקי התאמה למגמות על-אזוריות (כיתות י')


שם מגמה על-אזוריתשם ביה"סמקוםתאריךשעה
מדע וטכנולוגיה: מדעי המחשב, פיזיקה וביולוגיההחדש ברוח HTHבחטיבה העליונה (רח' הבנאי 62)8.2.1819:00-21:00
אמנויות: תיאטרון, עיצוב ואמנותלתיאום: 03-5295033 ​
חברה, השפעה ומעורבות: תקשורת ואזרחות גלובלית
אלקטרוניקה, ביו רפואה,
מחשבים, תקשורת
אורטבבית הספר5/5.2.1814:00
קולנועאילוןבבית הספר14.2.1816:30-19:00
נחשון+פרוייקט תלפיות (מבחן)אילוןבבית הספר11.2.1816:30-19:00
נחשון+פרוייקט תלפיות, שלב ב' (דינמיקה קבוצתית)אילוןבבית הספר15.2.1816:30- 17:30
תיאטרון, עיצוב, ביו רפואההרצוגבבית הספר13/14.2.1813:00
רפואהנבוןבבניין ג' בחטיבה עליונה8.2.1813:30- 15:30
טכ"מ תכנון ותכנות מערכות מחשביםנבוןבבית הספר8.2.1813:30-15:30
נחשון מנהיגות ישראלית מדעית, תקשורתקוגלבבית הספר4/5.2.1814:30
הנדסת מערכות-מכטרוניקהקצירבאשכול הפיס קציר5.2.1815:00
הנדסת תוכנהקצירבאשכול הפיס קציר13.2.1815:00
מחולקריית שרתבאולם התרבות בחט' עליונה4/7.2.1812:00
מוסיקה (לתאם מועד בטל' 03-6009207)קריית שרתבמקלט העילי בחט' עליונה5/7.2.1812:30-15:00
ביוטכנולוגיה (לתאם מעד בטל' 03-6009219)קריית שרתבבית הספר5/12.2.1814:30-16:30
כדורסל בנים/כדורסל בנותקריית שרתבמרכז הספורט קריית שרת12.2.1814:00 בדיוק
אתלטיקהקריית שרתבאצטדיון מול בית העלמין13.2.1812:00 בדיוק

הערות

הרשות המקומית לא תישא בהוצאות נסיעה לתלמידים שיתקבלו ללימודים במגמה על-אזורית.
אישורי קבלה לכיתות המתמחות/העל-אזוריות ישלחו אך ורק בכתב על ידי האגף לחינוך על-יסודי.

מינהל החינוך ואגף החינוך העל יסודי מייחסים חשיבות רבה להכנת התלמידים בוגרי כיתות ו' לקראת הרישום וכן בבחירת המסלול הנכון והמתאים להם.
במדריך הרישום לבתי הספר העל יסודיים תמצאו את כל המידע הדרוש לכם לקבל את ההחלטה הנכונה והמתאימה ביותר לילדיכם.

במנהל החינוך באגף לחינוך על יסודי יעשו ככל שניתן על מנת לסייע לכם בלימודיכם במערכת החינוך העל יסודית ולתת לכם את המענה המיטבי.
ניתן לפנות לאגף לחינול על יסודי באמצעות פרטי הקשר המופיעים בצד השמאלי בדף זה
בהצלחה !