הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

איזורי רישום

לנוחותכם סנן המאפשר לכם לראות אלו רחובות משוייכים לאיזור הרישום של כל בית ספר יסודי.
לחצו על החץ לפתיחת רשימת בתי ספר. בחרו שם בית ספר ולחצו 'חפש' ותקבלו את רשימת כל הרחובות המשוייכים לאיזור הרישום של בית ספר זה.

תוצאות סינון:

שם בית ספררחובמספרי בתים
אשלים40-2אשלים
ביאליקאביבים3-1ביאליקאביבים
ביאליקאביבים16-2ביאליקאביבים
ישורוןאביבים3-1ישורוןאביבים
ישורוןאביבים16-2ישורוןאביבים
אשליםאבידן שמעון11-1אשליםאבידן שמעון
אשליםאבידן שמעון24-2אשליםאבידן שמעון
דביראבידן שמעון11-1דביראבידן שמעון
דביראבידן שמעון24-2דביראבידן שמעון
כצנלסוןאבן גבירול9999-1כצנלסוןאבן גבירול
כצנלסוןאבן גבירול22-2כצנלסוןאבן גבירול
עלומיםאבן גבירול24-24עלומיםאבן גבירול
ישורוןאבן גבירול7-1ישורוןאבן גבירול
ישורוןאבן גבירול24-2ישורוןאבן גבירול
ישורוןאבן גבירול15-11ישורוןאבן גבירול
ישורוןאבן גבירול21-19ישורוןאבן גבירול
שזראבן עזרא9-1שזראבן עזרא
שזראבן עזרא10-2שזראבן עזרא
ישורוןאבן עזרא9-1ישורוןאבן עזרא
ישורוןאבן עזרא10-2ישורוןאבן עזרא
אשכולאבנר9999-1אשכולאבנר
ישורוןאבנר5-1ישורוןאבנר
ישורוןאבנר6-2ישורוןאבנר
שזראברבנאל17-1שזראברבנאל
שזראברבנאל14-2שזראברבנאל
ישורוןאברבנאל דון יצחק17-1ישורוןאברבנאל דון יצחק
ישורוןאברבנאל דון יצחק14-2ישורוןאברבנאל דון יצחק
אשכולאבשלום9999-1אשכולאבשלום
ישורוןאבשלום5-1ישורוןאבשלום
ישורוןאבשלום6-2ישורוןאבשלום
יחדאגוז9999-1יחדאגוז
דביראגוז21-1דביראגוז
דביראגוז16-2דביראגוז
בן גוריוןאדם יקותיאל9999-1בן גוריוןאדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל13-1דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל10-2דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל17דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל19דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל21דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל23דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל25דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל27דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל29דביראדם יקותיאל
דביראדם יקותיאל31דביראדם יקותיאל
אשכולאהוד9999-1אשכולאהוד
כצנלסוןאהל שרה9999-1כצנלסוןאהל שרה
ישורוןאהל שרה9-1ישורוןאהל שרה
ישורוןאהל שרה8-2ישורוןאהל שרה
שמיר יצחקאהרון יריב9999-1שמיר יצחקאהרון יריב
גורדוןאהרונוביץ76-2גורדוןאהרונוביץ
יחדאהרונוביץ88-78יחדאהרונוביץ
בן צביאהרונוביץ85-1בן צביאהרונוביץ
בן גוריוןאהרונוביץ100-94בן גוריוןאהרונוביץ
אשליםאהרונוביץ105-87אשליםאהרונוביץ
דביראהרונוביץ'39-1דביראהרונוביץ'
דביראהרונוביץ'88-2דביראהרונוביץ'
דביראהרונוביץ'105-43דביראהרונוביץ'
דביראהרונוביץ'92דביראהרונוביץ'
דביראהרונוביץ'96דביראהרונוביץ'
דביראהרונוביץ'100-98דביראהרונוביץ'
שנקראוסישקין15-1שנקראוסישקין
ישורוןאוסישקין15-1ישורוןאוסישקין
ישורוןאוסישקין14-2ישורוןאוסישקין
בן צביאופיר9999-1בן צביאופיר
דביראופיר7-5דביראופיר
דביראופיר4-2דביראופיר
נעמי שמראורי אלמוג19-1נעמי שמראורי אלמוג
ישורוןאורי אלמוג19-1ישורוןאורי אלמוג
ישורוןאורי אלמוג8-2ישורוןאורי אלמוג
שזראורים11-1שזראורים
שזראורים12-2שזראורים
ישורוןאורים11-1ישורוןאורים
ישורוןאורים12-2ישורוןאורים
שנקראז"ר15-1שנקראז"ר
ישורוןאז"ר (א. ז. רבינוביץ15-1ישורוןאז"ר (א. ז. רבינוביץ
ישורוןאז"ר (א. ז. רבינוביץ12-2ישורוןאז"ר (א. ז. רבינוביץ
שרתאח"י דקר3-1שרתאח"י דקר
שרתאח"י דקר16-2שרתאח"י דקר
דביראח"י דקר3-1דביראח"י דקר
דביראח"י דקר16-2דביראח"י דקר
דינוראחד במאי43-1דינוראחד במאי
דינוראחד במאי40-2דינוראחד במאי
ישעיהואחד במאי58-42ישעיהואחד במאי
ישעיהואחד במאי67-45ישעיהואחד במאי
ישורוןאחד במאי1ישורוןאחד במאי
ישורוןאחד במאי44-2ישורוןאחד במאי
ישורוןאחד במאי3-א'ישורוןאחד במאי
ישורוןאחד במאי3-ב'ישורוןאחד במאי
ישורוןאחד במאי57-5ישורוןאחד במאי
ישורוןאחד במאי58-48ישורוןאחד במאי
ישורוןאחד במאי65ישורוןאחד במאי
שנקראחד העם19-1שנקראחד העם
שנקראחד העם14-2שנקראחד העם
ישורוןאחד העם19-1ישורוןאחד העם
ישורוןאחד העם14-2ישורוןאחד העם
שמיר יצחקאילון פנחס13-5שמיר יצחקאילון פנחס
שמיר יצחקאילון פנחס25-15שמיר יצחקאילון פנחס
שרוןאילון פנחס24-18שרוןאילון פנחס
גולדטקאילון פנחס16-8גולדטקאילון פנחס
דביראילון פנחס25-5דביראילון פנחס
דביראילון פנחס24-8דביראילון פנחס
גורדוןאילת107-43גורדוןאילת
עלומיםאילת2-2עלומיםאילת
יחדאילת102-56יחדאילת
שזראילת32-4שזראילת
שזראילת54-36שזראילת
דינוראילת29-1דינוראילת
ישעיהואילת41-31ישעיהואילת
דביראילת102-36דביראילת
דביראילת55-43דביראילת
דביראילת107-67דביראילת
ישורוןאילת41-1ישורוןאילת
ישורוןאילת32-2ישורוןאילת
ניבאימבר9999-1ניבאימבר
דביראימבר11-1דביראימבר
דביראימבר2דביראימבר
המגיניםאיריס17-1המגיניםאיריס
המגיניםאיריס26-2המגיניםאיריס
דביראיתן רפאל9-1דביראיתן רפאל
דביראיתן רפאל28-2דביראיתן רפאל
הסאלופי צה"ל62-62הסאלופי צה"ל
שער האריותאלופי צה"ל23-1שער האריותאלופי צה"ל
שער האריותאלופי צה"ל14-2שער האריותאלופי צה"ל
ניבאלופי צה"ל60-16ניבאלופי צה"ל
ניבאלופי צה"ל71-25ניבאלופי צה"ל
דביראלופי צה"ל50-16דביראלופי צה"ל
דביראלופי צה"ל71-25דביראלופי צה"ל
ישורוןאלופי צה"ל23-1ישורוןאלופי צה"ל
ישורוןאלופי צה"ל14-2ישורוןאלופי צה"ל
כצנלסוןאלחריזי33-1כצנלסוןאלחריזי
כצנלסוןאלחריזי44-2כצנלסוןאלחריזי
ישורוןאלחריזי25-1ישורוןאלחריזי
ישורוןאלחריזי42-2ישורוןאלחריזי
ישעיהואלי כהן9999-1ישעיהואלי כהן
אשכולאליהו הנביא9999-1אשכולאליהו הנביא
ישורוןאליהו הנביא13-1ישורוןאליהו הנביא
ישורוןאליהו הנביא16-2ישורוןאליהו הנביא
אשכולאלישע9999-1אשכולאלישע
ישורוןאלישע5-1ישורוןאלישע
ישורוןאלישע6-2ישורוןאלישע
הסאלעזר דוד30-1הסאלעזר דוד
הסאלעזר דוד35-31הסאלעזר דוד
ניבאלעזר דוד45-37ניבאלעזר דוד
שרתאלעזר דוד69-47שרתאלעזר דוד
ניצניםאלעזר דוד87-71ניצניםאלעזר דוד
שמיר יצחקאלעזר דוד52-32שמיר יצחקאלעזר דוד
דביראלעזר דוד87-1דביראלעזר דוד
דביראלעזר דוד46-2דביראלעזר דוד
דביראלעזר דוד52-50דביראלעזר דוד
כצנלסוןאלקלעי9999-1כצנלסוןאלקלעי
ישורוןאלקלעי9-1ישורוןאלקלעי
ישורוןאלקלעי8-2ישורוןאלקלעי
כצנלסוןאלרואי9999-1כצנלסוןאלרואי
ישורוןאלרואי5-1ישורוןאלרואי
ישורוןאלרואי6-2ישורוןאלרואי
גורדוןאנילביץ15-1גורדוןאנילביץ
גורדוןאנילביץ20-2גורדוןאנילביץ
בן צביאנילביץ33-17בן צביאנילביץ
בן צביאנילביץ38-22בן צביאנילביץ
דביראנילביץ'33-1דביראנילביץ'
דביראנילביץ'22-2דביראנילביץ'
דביראנילביץ'38-26דביראנילביץ'
אשכולאסירי ציון9999-1אשכולאסירי ציון
ישורוןאסירי ציון7-1ישורוןאסירי ציון
ישורוןאסירי ציון6-2ישורוןאסירי ציון
גורדוןאפעל9999-1גורדוןאפעל
דביראפעל39-1דביראפעל
דביראפעל34-2דביראפעל
המגיניםאצ"ל33-1המגיניםאצ"ל
המגיניםאצ"ל66-2המגיניםאצ"ל
ישורוןאצ"ל33-1ישורוןאצ"ל
ישורוןאצ"ל66-8ישורוןאצ"ל
יחדארבע ארצות9999-1יחדארבע ארצות
דבירארבע ארצות35-1דבירארבע ארצות
דבירארבע ארצות34-2דבירארבע ארצות
ישעיהוארגוב9999-1ישעיהוארגוב
ישורוןארגוב5-1ישורוןארגוב
ישורוןארגוב6-2ישורוןארגוב
נעמי שמראריק איינשטיין9999-1נעמי שמראריק איינשטיין
ישורוןאריק איינשטיין19-1ישורוןאריק איינשטיין
ישורוןאריק איינשטיין10-2ישורוןאריק איינשטיין
נעמי שמראריק לביא9999-1נעמי שמראריק לביא
ביאליקארלוזורוב75-3ביאליקארלוזורוב
ביאליקארלוזורוב80-4ביאליקארלוזורוב
ביאליקארלוזורוב117-77ביאליקארלוזורוב
ביאליקארלוזורוב126-82ביאליקארלוזורוב
שנקרארלוזורוב1-1שנקרארלוזורוב
שנקרארלוזורוב2-2שנקרארלוזורוב
בן צביארלוזורוב143-121בן צביארלוזורוב
בן צביארלוזורוב148-130בן צביארלוזורוב
דבירארלוזורוב143-77דבירארלוזורוב
דבירארלוזורוב150-82דבירארלוזורוב
ישורוןארלוזורוב75-1ישורוןארלוזורוב
ישורוןארלוזורוב80-2ישורוןארלוזורוב
אשליםארליך שמחה2-2אשליםארליך שמחה
אמיריםארליך שמחה38-4אמיריםארליך שמחה
ישורוןארליך שמחה38-2ישורוןארליך שמחה
דינורארן זלמן23-1דינורארן זלמן
דינורארן זלמן10-2דינורארן זלמן
ישעיהוארן זלמן48-12ישעיהוארן זלמן
ישעיהוארן זלמן63-25ישעיהוארן זלמן
ישורוןארן זלמן63-1ישורוןארן זלמן
ישורוןארן זלמן34-2ישורוןארן זלמן
ישורוןארן זלמן48-38ישורוןארן זלמן
אשכולאשתאול9999-1אשכולאשתאול
ישורוןאשתאול5-1ישורוןאשתאול
ישורוןאשתאול6-2ישורוןאשתאול
בן צביבגין מנחם9-1בן צביבגין מנחם
שמיר יצחקבגין מנחם57-33שמיר יצחקבגין מנחם
נעמי שמרבגין מנחם52-42נעמי שמרבגין מנחם
נעמי שמרבגין מנחם19-11נעמי שמרבגין מנחם
דבירבגין מנחם57-1דבירבגין מנחם
דבירבגין מנחם16-2דבירבגין מנחם
דבירבגין מנחם40-32דבירבגין מנחם
ישורוןבגין מנחם52-42ישורוןבגין מנחם
בן צביבובר מרטין9999-1בן צביבובר מרטין
דבירבובר מרטין15-1דבירבובר מרטין
דבירבובר מרטין10-2דבירבובר מרטין
דינורבוסל9999-1דינורבוסל
ישורוןבוסל יוסף7-1ישורוןבוסל יוסף
ישורוןבוסל יוסף10-2ישורוןבוסל יוסף
בן צביבוסתנאי9999-1בן צביבוסתנאי
דבירבוסתנאי13-1דבירבוסתנאי
דבירבוסתנאי24-2דבירבוסתנאי
גורדוןבורוכוב9999-1גורדוןבורוכוב
דבירבורוכוב25-1דבירבורוכוב
דבירבורוכוב26-2דבירבורוכוב
כצנלסוןבזל9-1כצנלסוןבזל
כצנלסוןבזל6-2כצנלסוןבזל
ישורוןבזל8-2ישורוןבזל
ישורוןבזל5-3ישורוןבזל
ביאליקביאליק43-3ביאליקביאליק
ביאליקביאליק68-4ביאליקביאליק
ביאליקביאליק91-45ביאליקביאליק
ביאליקביאליק112-70ביאליקביאליק
שנקרביאליק1-1שנקרביאליק
שנקרביאליק2-2שנקרביאליק
בן צביביאליק125-93בן צביביאליק
בן צביביאליק174-114בן צביביאליק
דבירביאליק61-45דבירביאליק
דבירביאליק140-70דבירביאליק
דבירביאליק75-71דבירביאליק
דבירביאליק174-150דבירביאליק
דבירביאליק83-79דבירביאליק
דבירביאליק87דבירביאליק
דבירביאליק125-91דבירביאליק
ישורוןביאליק43-3ישורוןביאליק
ישורוןביאליק68-2ישורוןביאליק
שנקרביל"ו45-1שנקרביל"ו
שנקרביל"ו28-2שנקרביל"ו
ישורוןביל"ו45-1ישורוןביל"ו
ישורוןביל"ו28-2ישורוןביל"ו
דינורבילינסון37-1דינורבילינסון
דינורבילינסון30-2דינורבילינסון
ישורוןבילינסון37-1ישורוןבילינסון
ישורוןבילינסון20-2ישורוןבילינסון
ניבבית לחם9-1ניבבית לחם
ניבבית לחם12-6ניבבית לחם
שרתבית לחם19-11שרתבית לחם
שרתבית לחם22-14שרתבית לחם
דבירבית לחם19-1דבירבית לחם
דבירבית לחם20-6דבירבית לחם
הסבית שערים7-1הסבית שערים
הסבית שערים8-2הסבית שערים
ישורוןבית שערים23-1ישורוןבית שערים
ישורוןבית שערים30-2ישורוןבית שערים
התבורבלבן19-3התבורבלבן
אשכולבלבן2-1אשכולבלבן
ישורוןבלבן19-1ישורוןבלבן
ישורוןבלבן8-2ישורוןבלבן
ישורוןבלבן10-ינוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן12-ינוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן14-ינוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן16-ינוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן18-ינוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן20-ינוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן10-פברוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן12-פברוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן14-פברוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן16-פברוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן18-פברוארישורוןבלבן
ישורוןבלבן20-פברוארישורוןבלבן
דינורבלום לאון41-1דינורבלום לאון
דינורבלום לאון46-2דינורבלום לאון
ישעיהובלום לאון67-43ישעיהובלום לאון
ישעיהובלום לאון70-48ישעיהובלום לאון
ישורוןבלום לאון63-1ישורוןבלום לאון
ישורוןבלום לאון70-2ישורוןבלום לאון
ישורוןבלום לאון67ישורוןבלום לאון
ישעיהובן אליעזר אריה9999-1ישעיהובן אליעזר אריה
ישורוןבן אליעזר אריה9-1ישורוןבן אליעזר אריה
ישורוןבן אליעזר אריה12-2ישורוןבן אליעזר אריה
בן גוריוןבן גוריון (שדרות)9999-1בן גוריוןבן גוריון (שדרות)
בן גוריוןבן גוריון (שדרות)9998-2בן גוריוןבן גוריון (שדרות)
דבירבן גוריון (שדרות)40-2דבירבן גוריון (שדרות)
ישורוןבן גוריון (שדרות)9-1ישורוןבן גוריון (שדרות)
ישורוןבן גוריון (שדרות)19-13ישורוןבן גוריון (שדרות)
אשכולבן הלל9999-1אשכולבן הלל
ישורוןבן הלל5-1ישורוןבן הלל
ישורוןבן הלל6-2ישורוןבן הלל
שנקרבן יהודה20-1שנקרבן יהודה
ישורוןבן יהודה13-1ישורוןבן יהודה
ישורוןבן יהודה20-2ישורוןבן יהודה
אשכולבן עמרם9999-1אשכולבן עמרם
ישורוןבן עמרם27-1ישורוןבן עמרם
ישורוןבן עמרם18-2ישורוןבן עמרם
אשכולבני משה9999-1אשכולבני משה
ישורוןבני משה11-1ישורוןבני משה
ישורוןבני משה24-2ישורוןבני משה
הסבן-נון יוחאי7-1הסבן-נון יוחאי
הסבן-נון יוחאי8-2הסבן-נון יוחאי
דבירבן-נון יוחאי7-1דבירבן-נון יוחאי
דבירבן-נון יוחאי8-2דבירבן-נון יוחאי
התבורבעל מחשבות9999-1התבורבעל מחשבות
ישורוןבעל מחשבות9-1ישורוןבעל מחשבות
ישורוןבעל מחשבות10-2ישורוןבעל מחשבות
שזרבעל שם טוב9999-1שזרבעל שם טוב
אשכולבצלאל9999-1אשכולבצלאל
ישורוןבצלאל7-1ישורוןבצלאל
ישורוןבצלאל6-2ישורוןבצלאל
בן צביבר אילן9999-1בן צביבר אילן
דבירבר אילן15-1דבירבר אילן
דבירבר אילן12-2דבירבר אילן
אשכולבר כוכבא9999-1אשכולבר כוכבא
ישורוןבר כוכבא27-1ישורוןבר כוכבא
ישורוןבר כוכבא20-2ישורוןבר כוכבא
דינורברדיצ'בסקי מיכה9999-1דינורברדיצ'בסקי מיכה
ישורוןברדיצ'בסקי מיכה11-1ישורוןברדיצ'בסקי מיכה
ישורוןברדיצ'בסקי מיכה10-2ישורוןברדיצ'בסקי מיכה
התבורברודרזון9999-1התבורברודרזון
ישורוןברודרזון7-1ישורוןברודרזון
ישורוןברודרזון10-2ישורוןברודרזון
כצנלסוןברזביל13-1כצנלסוןברזביל
כצנלסוןברזביל14-2כצנלסוןברזביל
ישורוןברזביל13-1ישורוןברזביל
ישורוןברזביל14-2ישורוןברזביל
ישעיהוברזילי ישראל9999-1ישעיהוברזילי ישראל
ישורוןברזילי ישראל9-1ישורוןברזילי ישראל
ישורוןברזילי ישראל14-2ישורוןברזילי ישראל
נעמי שמרברטונוב דבורה9999-1נעמי שמרברטונוב דבורה
ניבברנדיס9999-1ניבברנדיס
דבירברנדיס לואי11-1דבירברנדיס לואי
דבירברנדיס לואי8-2דבירברנדיס לואי
כצנלסוןברנר26-14כצנלסוןברנר
כצנלסוןברנר35-21כצנלסוןברנר
דינורברנר19-1דינורברנר
דינורברנר12-2דינורברנר
ישורוןברנר35-1ישורוןברנר
ישורוןברנר28-2ישורוןברנר
ישעיהוברנשטיין פרץ9999-1ישעיהוברנשטיין פרץ
ישורוןברנשטיין פרץ13-1ישורוןברנשטיין פרץ
ישורוןברנשטיין פרץ8-2ישורוןברנשטיין פרץ
דינורברץ יוסף9999-1דינורברץ יוסף
ישורוןברץ יוסף21-1ישורוןברץ יוסף
ישורוןברץ יוסף32-2ישורוןברץ יוסף
אשכולברק9999-1אשכולברק
ישורוןברק5-1ישורוןברק
ישורוןברק6-2ישורוןברק
עלומיםברקן9999-1עלומיםברקן
ישורוןברקן17-1ישורוןברקן
ישורוןברקן22-2ישורוןברקן
בן צביברקת ראובן40-2בן צביברקת ראובן
בן צביברקת ראובן52-42בן צביברקת ראובן
שרוןברקת ראובן33-29שרוןברקת ראובן
גולדטקברקת ראובן25-1גולדטקברקת ראובן
נעמי שמרברקת ראובן54-54נעמי שמרברקת ראובן
דבירברקת ראובן33-1דבירברקת ראובן
דבירברקת ראובן40-2דבירברקת ראובן
דבירברקת ראובן54דבירברקת ראובן
הסגאולים31-13הסגאולים
הסגאולים38-14הסגאולים
הסגאולים55-33הסגאולים
הסגאולים56-40הסגאולים
התבורגאולים12-2התבורגאולים
אשכולגאולים11-1אשכולגאולים
דבירגאולים41-33דבירגאולים
דבירגאולים56-40דבירגאולים
ישורוןגאולים31-1ישורוןגאולים
ישורוןגאולים38-2ישורוןגאולים
עלומיםגבעה 6915-1עלומיםגבעה 69
עלומיםגבעה 6914-2עלומיםגבעה 69
ישורוןגבעה 6915-1ישורוןגבעה 69
ישורוןגבעה 6914-2ישורוןגבעה 69
ניבגבעת התחמושת6-2ניבגבעת התחמושת
שרתגבעת התחמושת26-8שרתגבעת התחמושת
שרתגבעת התחמושת29-19שרתגבעת התחמושת
ניצניםגבעת התחמושת40-28ניצניםגבעת התחמושת
ניצניםגבעת התחמושת41-31ניצניםגבעת התחמושת
דבירגבעת התחמושת40-2דבירגבעת התחמושת
דבירגבעת התחמושת43-19דבירגבעת התחמושת
ניצניםגבעת חולון9999-1ניצניםגבעת חולון
עלומיםגבעתי41-1עלומיםגבעתי
עלומיםגבעתי28-2עלומיםגבעתי
ישורוןגבעתי41-1ישורוןגבעתי
ישורוןגבעתי26-2ישורוןגבעתי
אשכולגדעון9999-1אשכולגדעון
ישורוןגדעון5-1ישורוןגדעון
הסגולדה מאיר27-17הסגולדה מאיר
שמיר יצחקגולדה מאיר32-8שמיר יצחקגולדה מאיר
גולדטקגולדה מאיר15-7גולדטקגולדה מאיר
נעמי שמרגולדה מאיר6-1נעמי שמרגולדה מאיר
דבירגולדה מאיר27-1דבירגולדה מאיר
דבירגולדה מאיר32-2דבירגולדה מאיר
שער האריותגולדשטיין פרץ9999-1שער האריותגולדשטיין פרץ
ישורוןגולדשטיין פרץ9-1ישורוןגולדשטיין פרץ
ישורוןגולדשטיין פרץ6-2ישורוןגולדשטיין פרץ
ביאליקגולומב57-29ביאליקגולומב
ביאליקגולומב64-40ביאליקגולומב
ישעיהוגולומב27-9ישעיהוגולומב
ישעיהוגולומב38-20ישעיהוגולומב
דבירגולומב57-29דבירגולומב
דבירגולומב64-40דבירגולומב
ישורוןגולומב27-9ישורוןגולומב
ישורוןגולומב38-20ישורוןגולומב
דבירגור מוטה17-1דבירגור מוטה
דבירגור מוטה42-2דבירגור מוטה
דבירגורדון א ד33-1דבירגורדון א ד
דבירגורדון א ד36-2דבירגורדון א ד
דינורגוש חלב9999-1דינורגוש חלב
ישורוןגוש חלב15-1ישורוןגוש חלב
ישורוןגוש חלב12-2ישורוןגוש חלב
עלומיםגוש עציון19-1עלומיםגוש עציון
עלומיםגוש עציון16-2עלומיםגוש עציון
ישורוןגוש עציון21-1ישורוןגוש עציון
ישורוןגוש עציון20-2ישורוןגוש עציון
גולדטקגלילי ישראל9999-1גולדטקגלילי ישראל
דבירגלילי ישראל15-1דבירגלילי ישראל
דבירגלילי ישראל18-2דבירגלילי ישראל
שרוןגלעדי אהרון30-1שרוןגלעדי אהרון
דבירגלעדי אהרון31-1דבירגלעדי אהרון
דבירגלעדי אהרון30-2דבירגלעדי אהרון
גורדוןגנסין9999-1גורדוןגנסין
דבירגנסין13-1דבירגנסין
דבירגנסין10-2דבירגנסין
יחדג'סי כהן9999-1יחדג'סי כהן
ישעיהוגרינבוים9999-1ישעיהוגרינבוים
ישורוןגרינבוים17-1ישורוןגרינבוים
ישורוןגרינבוים18-2ישורוןגרינבוים
דבירגרינברג29-1דבירגרינברג
דבירגרינברג6-2דבירגרינברג
בן גוריוןגרינברג אויר צבי9999-1בן גוריוןגרינברג אויר צבי
התבורגרץ צבי14-3התבורגרץ צבי
ישורוןגרץ צבי11-1ישורוןגרץ צבי
ישורוןגרץ צבי14-2ישורוןגרץ צבי
ישורוןדב הוז83-1ישורוןדב הוז
ישורוןדב הוז90-2ישורוןדב הוז
דבירדבורה ברטונוב7-1דבירדבורה ברטונוב
דבירדבורה ברטונוב16-2דבירדבורה ברטונוב
אשכולדבורה הנביאה9999-1אשכולדבורה הנביאה
ישורוןדבורה הנביאה17-1ישורוןדבורה הנביאה
ישורוןדבורה הנביאה22-2ישורוןדבורה הנביאה
ישורוןדבורה עומר11-9ישורוןדבורה עומר
ביאליקדגניה3-1ביאליקדגניה
גולדטקדגניה9999-4גולדטקדגניה
דבירדגניה21-1דבירדגניה
דבירדגניה21-2דבירדגניה
דבירדגניה27דבירדגניה
בן צבידה שליט עמוס9999-1בן צבידה שליט עמוס
דבירדה שליט עמוס7-1דבירדה שליט עמוס
דבירדה שליט עמוס10-2דבירדה שליט עמוס
התבורדובנוב9999-1התבורדובנוב
ישורוןדובנוב29-1ישורוןדובנוב
ישורוןדובנוב36-2ישורוןדובנוב
בן גוריוןדולפין9999-1בן גוריוןדולפין
דבירדולפין7-1דבירדולפין
דבירדולפין10-2דבירדולפין
שער האריותדורי יעקב9999-1שער האריותדורי יעקב
ישורוןדורי יעקב8-2ישורוןדורי יעקב
בן גוריוןדיין משה28-28בן גוריוןדיין משה
בן גוריוןדיין משה26-14בן גוריוןדיין משה
בן גוריוןדיין משה43-39בן גוריוןדיין משה
אשליםדיין משה66-30אשליםדיין משה
אשליםדיין משה49-49אשליםדיין משה
אשליםדיין משה93-89אשליםדיין משה
דבירדיין משה26-14דבירדיין משה
דבירדיין משה43-37דבירדיין משה
דבירדיין משה93-89דבירדיין משה
ישורוןדיין משה30-28ישורוןדיין משה
ישורוןדיין משה66-34ישורוןדיין משה
שרוןדמארי שושנה25-1שרוןדמארי שושנה
שרוןדמארי שושנה38-2שרוןדמארי שושנה
שרוןדמארי שושנה46-40שרוןדמארי שושנה
דבירדמארי שושנה25-1דבירדמארי שושנה
דבירדמארי שושנה46-2דבירדמארי שושנה
אשכולדניאל9999-1אשכולדניאל
ישורוןדניאל7-1ישורוןדניאל
ישורוןדניאל8-2ישורוןדניאל
שמיר יצחקדרורי אמיר9999-1שמיר יצחקדרורי אמיר
דבירדרורי אמיר11-1דבירדרורי אמיר
דבירדרורי אמיר38-2דבירדרורי אמיר
יחדדרך הביטחון4-2יחדדרך הביטחון
ביאליקהאבות3-1ביאליקהאבות
ביאליקהאבות4-2ביאליקהאבות
ישורוןהאבות3-1ישורוןהאבות
ישורוןהאבות4-2ישורוןהאבות
אשכולהאורגים9999-1אשכולהאורגים
בן צביהאחוה7-1בן צביהאחוה
דבירהאחווה7-1דבירהאחווה
דבירהאחווה8-2דבירהאחווה
הסהאלוף נחמיה תמרי2-2הסהאלוף נחמיה תמרי
הסהאלוף נחמיה תמרי11-1הסהאלוף נחמיה תמרי
דבירהאלוף נחמיה תמרי11-1דבירהאלוף נחמיה תמרי
דבירהאלוף נחמיה תמרי12-2דבירהאלוף נחמיה תמרי
יחדהאמוראים9999-1יחדהאמוראים
דבירהאמוראים13-1דבירהאמוראים
דבירהאמוראים14-2דבירהאמוראים
התבורהאנקור9999-1התבורהאנקור
ישורוןהאנקור5-1ישורוןהאנקור
ישורוןהאנקור6-2ישורוןהאנקור
יחדהאקדמאים9999-1יחדהאקדמאים
כצנלסוןהאר"י9-1כצנלסוןהאר"י
כצנלסוןהאר"י10-2כצנלסוןהאר"י
ישורוןהאר"י11-1ישורוןהאר"י
ישורוןהאר"י14-2ישורוןהאר"י
הסהארז23-19הסהארז
התבורהארז17-1התבורהארז
התבורהארז30-2התבורהארז
התבורהארז29-25התבורהארז
ישורוןהארז23-1ישורוןהארז
ישורוןהארז30-2ישורוןהארז
הסהאשל9999-1הסהאשל
ישורוןהאשל17-1ישורוןהאשל
ישורוןהאשל18-2ישורוןהאשל
המגיניםהבנים18-2המגיניםהבנים
המגיניםהבנים28-24המגיניםהבנים
עלומיםהבנים29-1עלומיםהבנים
עלומיםהבנים22-20עלומיםהבנים
ישורוןהבנים29-1ישורוןהבנים
ישורוןהבנים24-2ישורוןהבנים
ישורוןהבנים28ישורוןהבנים
ישורוןהבעל שם טוב31-1ישורוןהבעל שם טוב
ישורוןהבעל שם טוב40-2ישורוןהבעל שם טוב
שער האריותהבקעה9999-1שער האריותהבקעה
ישורוןהבקעה23-7ישורוןהבקעה
התבורהברבור9999-1התבורהברבור
ישורוןהברבור3-1ישורוןהברבור
ישורוןהברבור4-2ישורוןהברבור
הסהברוש9999-1הסהברוש
ישורוןהברוש9-1ישורוןהברוש
ישורוןהברוש10-2ישורוןהברוש
יחדהגאונים9999-1יחדהגאונים
דבירהגאונים29-1דבירהגאונים
דבירהגאונים24-2דבירהגאונים
המגיניםהגבעול9999-1המגיניםהגבעול
רביביםהגדוד העברי9999-1רביביםהגדוד העברי
ישורוןהגדוד העברי15-1ישורוןהגדוד העברי
ישורוןהגדוד העברי20-2ישורוןהגדוד העברי
אשכולהגדנעים9999-1אשכולהגדנעים
ישורוןהגדנעים5-1ישורוןהגדנעים
ישורוןהגדנעים6-2ישורוןהגדנעים
רביביםהגלבוע9999-1רביביםהגלבוע
ישורוןהגלבוע7-1ישורוןהגלבוע
ישורוןהגלבוע6-2ישורוןהגלבוע
רביביםהגליל9999-1רביביםהגליל
ישורוןהגליל13-1ישורוןהגליל
ישורוןהגליל4-2ישורוןהגליל
רביביםהגלעד9999-1רביביםהגלעד
ישורוןהגלעד11-1ישורוןהגלעד
ישורוןהגלעד10-2ישורוןהגלעד
הסהגפן9999-1הסהגפן
ישורוןהגפן13-1ישורוןהגפן
ישורוןהגפן14-2ישורוןהגפן
שזרהגר"א9999-1שזרהגר"א
ישורוןהגר"א21-1ישורוןהגר"א
ישורוןהגר"א34-2ישורוןהגר"א
ישורוןהגר"א39-25ישורוןהגר"א
המגיניםהגת9999-1המגיניםהגת
ישורוןהגת7-1ישורוןהגת
ישורוןהגת8-2ישורוןהגת
התבורהדיה9999-1התבורהדיה
ישורוןהדיה5-1ישורוןהדיה
ישורוןהדיה6-2ישורוןהדיה
שמיר יצחקהדס9999-1שמיר יצחקהדס
דבירהדס1-1דבירהדס
דבירהדס26-2דבירהדס
גורדוןהדקל9999-1גורדוןהדקל
דבירהדקל7-1דבירהדקל
דבירהדקל6-2דבירהדקל
המגיניםהדר9999-1המגיניםהדר
ישורוןהדר17-1ישורוןהדר
ישורוןהדר16-2ישורוןהדר
ישורוןהדר40-20ישורוןהדר
ישורוןהדר48ישורוןהדר
התבורהדרור9999-1התבורהדרור
ישורוןהדרור5-1ישורוןהדרור
ישורוןהדרור6-2ישורוןהדרור
רביביםההגנה9999-1רביביםההגנה
ישורוןההגנה23-1ישורוןההגנה
ישורוןההגנה20-2ישורוןההגנה
ביאליקההסתדרות91-35ביאליקההסתדרות
ביאליקההסתדרות66-62ביאליקההסתדרות
ביאליקההסתדרות60-34ביאליקההסתדרות
הסההסתדרות185-109הסההסתדרות
הסההסתדרות154-84הסההסתדרות
שנקרההסתדרות82-82שנקרההסתדרות
דינורההסתדרות33-3דינורההסתדרות
ניבההסתדרות190-156ניבההסתדרות
ישעיהוההסתדרות32-2ישעיהוההסתדרות
אשכולההסתדרות209-187אשכולההסתדרות
שנקרההסתדרות107-93שנקרההסתדרות
דבירההסתדרות66-34דבירההסתדרות
דבירההסתדרות110-80דבירההסתדרות
דבירההסתדרות190-116דבירההסתדרות
ישורוןההסתדרות32-2ישורוןההסתדרות
ישורוןההסתדרות209-3ישורוןההסתדרות
גורדוןהוגו ארנסט9999-1גורדוןהוגו ארנסט
דבירהוגו ארנסט23-1דבירהוגו ארנסט
דבירהוגו ארנסט26-2דבירהוגו ארנסט
עלומיםהוז דב88-44עלומיםהוז דב
עלומיםהוז דב81-45עלומיםהוז דב
שזרהוז דב83-83שזרהוז דב
דינורהוז דב43-1דינורהוז דב
דינורהוז דב42-2דינורהוז דב
ביאליקהופיין57-45ביאליקהופיין
גורדוןהופיין46-2גורדוןהופיין
בן צביהופיין58-52בן צביהופיין
בן צביהופיין78-60בן צביהופיין
ישעיהוהופיין39-3ישעיהוהופיין
ישעיהוהופיין43-41ישעיהוהופיין
דבירהופיין אליעזר46-2דבירהופיין אליעזר
דבירהופיין אליעזר57-41דבירהופיין אליעזר
דבירהופיין אליעזר78-52דבירהופיין אליעזר
ישורוןהופיין אליעזר39-3ישורוןהופיין אליעזר
המגיניםהזית9999-1המגיניםהזית
ישורוןהזית11-1ישורוןהזית
ישורוןהזית20-2ישורוןהזית
התבורהזמיר9999-1התבורהזמיר
ישורוןהזמיר3-1ישורוןהזמיר
ישורוןהזמיר4-2ישורוןהזמיר
המגיניםהחבצלת9999-1המגיניםהחבצלת
ישורוןהחבצלת11-1ישורוןהחבצלת
ישורוןהחבצלת12-2ישורוןהחבצלת
התבורהחגלה9999-1התבורהחגלה
ישורוןהחוגלה3-1ישורוןהחוגלה
ישורוןהחוגלה4-2ישורוןהחוגלה
התבורהחוחית9999-1התבורהחוחית
ישורוןהחוחית3-1ישורוןהחוחית
ישורוןהחוחית4-2ישורוןהחוחית
גורדוןהחי"ל9999-1גורדוןהחי"ל
דבירהחי"ל43-1דבירהחי"ל
דבירהחי"ל32-2דבירהחי"ל
עלומיםהחי"ם27-1עלומיםהחי"ם
עלומיםהחי"ם24-2עלומיםהחי"ם
ישורוןהחי"ם24-6ישורוןהחי"ם
ישורוןהחי"ם27-13ישורוןהחי"ם
עלומיםהחי"ש31-1עלומיםהחי"ש
עלומיםהחי"ש30-2עלומיםהחי"ש
המגיניםהחיטה100-2המגיניםהחיטה
גורדוןהחלוץ9999-1גורדוןהחלוץ
דבירהחלוץ33-1דבירהחלוץ
דבירהחלוץ36-2דבירהחלוץ
יחדהחמניה9999-1יחדהחמניה
דבירהחמניה7-1דבירהחמניה
דבירהחמניה8-2דבירהחמניה
התבורהחמריה9999-1התבורהחמריה
ישורוןהחמריה3-1ישורוןהחמריה
ישורוןהחמריה4-2ישורוןהחמריה
התבורהחסידה9999-1התבורהחסידה
ישורוןהחסידה5-1ישורוןהחסידה
ישורוןהחסידה4-2ישורוןהחסידה
המגיניםהחצב8-2המגיניםהחצב
ישורוןהחצב5-1ישורוןהחצב
ישורוןהחצב6-2ישורוןהחצב
שער האריותהחרמון9999-1שער האריותהחרמון
ישורוןהחרמון11-1ישורוןהחרמון
ישורוןהחרמון8-2ישורוןהחרמון
שמיר יצחקהחרצית9999-1שמיר יצחקהחרצית
דבירהחרצית15-1דבירהחרצית
דבירהחרצית22-2דבירהחרצית
אשכולהחרש9999-1אשכולהחרש
ישורוןהחרש7-1ישורוןהחרש
ישורוןהחרש8-2ישורוןהחרש
כצנלסוןהחשמונאים90-32כצנלסוןהחשמונאים
כצנלסוןהחשמונאים63-33כצנלסוןהחשמונאים
דינורהחשמונאים31-1דינורהחשמונאים
דינורהחשמונאים30-2דינורהחשמונאים
ישורוןהחשמונאים23-1ישורוןהחשמונאים
ישורוןהחשמונאים24-2ישורוןהחשמונאים
ישורוןהחשמונאים25-א'ישורוןהחשמונאים
ישורוןהחשמונאים25-א'ישורוןהחשמונאים
ישורוןהחשמונאים63-27ישורוןהחשמונאים
ישורוןהחשמונאים28ישורוןהחשמונאים
ישורוןהחשמונאים80-34ישורוןהחשמונאים
התבורהטווס9999-1התבורהטווס
ישורוןהטווס3-1ישורוןהטווס
ישורוןהטווס4-2ישורוןהטווס
עלומיםהטייסים21-1עלומיםהטייסים
עלומיםהטייסים26-2עלומיםהטייסים
ישורוןהטייסים27-1ישורוןהטייסים
ישורוןהטייסים26-2ישורוןהטייסים
גורדוןהי"ד9999-1גורדוןהי"ד
דבירהי''ד27-1דבירהי''ד
דבירהי''ד26-2דבירהי''ד
התבורהיובל9999-1התבורהיובל
המגיניםהיסמין9999-1המגיניםהיסמין
ישורוןהיסמין7-1ישורוןהיסמין
ישורוןהיסמין12-2ישורוןהיסמין
התבורהכחל9999-1התבורהכחל
ישורוןהכחל5-1ישורוןהכחל
ישורוןהכחל6-2ישורוןהכחל
הסהכנסת9999-1הסהכנסת
ישורוןהכנסת13-1ישורוןהכנסת
ישורוןהכנסת8-2ישורוןהכנסת
ישורוןהכנסת19-17ישורוןהכנסת
המגיניםהלוחמים51-45המגיניםהלוחמים
כצנלסוןהלוחמים39-1כצנלסוןהלוחמים
ישורוןהלוחמים51-1ישורוןהלוחמים
ישורוןהלוי יצחק,הרב79-1ישורוןהלוי יצחק,הרב
ישורוןהלוי יצחק,הרב84-2ישורוןהלוי יצחק,הרב
יחדהמגיד9999-1יחדהמגיד
ביאליקהמכבים15-1ביאליקהמכבים
ביאליקהמכבים12-2ביאליקהמכבים
שנקרהמכבים17-17שנקרהמכבים
ישורוןהמכבים17-1ישורוןהמכבים
ישורוןהמכבים12-2ישורוןהמכבים
אשכולהמלאכה9999-1אשכולהמלאכה
אשכולהמנור9999-1אשכולהמנור
דינורהמעורר9999-1דינורהמעורר
ישורוןהמעורר7-1ישורוןהמעורר
ישורוןהמעורר8-2ישורוןהמעורר
המגיניםהמעפילים97-65המגיניםהמעפילים
עלומיםהמעפילים63-1עלומיםהמעפילים
עלומיםהמעפילים102-74עלומיםהמעפילים
ישורוןהמעפילים77-1ישורוןהמעפילים
ישורוןהמעפילים64-2ישורוןהמעפילים
ישורוןהמעפילים84-74ישורוןהמעפילים
ישורוןהמעפילים97-93ישורוןהמעפילים
ישורוןהמעפילים102-94ישורוןהמעפילים
המגיניםהמצודה11-1המגיניםהמצודה
המגיניםהמצודה32-2המגיניםהמצודה
ישורוןהמצודה11-1ישורוןהמצודה
ישורוןהמצודה30-2ישורוןהמצודה
שמיר יצחקהמרגנית9999-1שמיר יצחקהמרגנית
דבירהמרגנית17-1דבירהמרגנית
דבירהמרגנית26-2דבירהמרגנית
אשכולהמרכבה9999-1אשכולהמרכבה
יחדהמתמיד9999-1יחדהמתמיד
דבירהמתמיד9-1דבירהמתמיד
דבירהמתמיד10-2דבירהמתמיד
אשכולהמתנדבים9999-1אשכולהמתנדבים
ישורוןהמתנדבים5-1ישורוןהמתנדבים
ישורוןהמתנדבים6-2ישורוןהמתנדבים
אשכולהנביאים9999-1אשכולהנביאים
ישורוןהנביאים65-1ישורוןהנביאים
ישורוןהנביאים74-2ישורוןהנביאים
רביביםהנוטרים9999-1רביביםהנוטרים
ישורוןהנוטרים13-1ישורוןהנוטרים
ישורוןהנוטרים18-2ישורוןהנוטרים
התבורהנחליאלי9999-1התבורהנחליאלי
ישורוןהנחליאלי5-1ישורוןהנחליאלי
ישורוןהנחליאלי6-2ישורוןהנחליאלי
שמיר יצחקהניסנית9999-1שמיר יצחקהניסנית
המגיניםהניצנים11-1המגיניםהניצנים
המגיניםהניצנים10-2המגיניםהניצנים
ישורוןהניצנים9-1ישורוןהניצנים
ישורוןהניצנים10-2ישורוןהניצנים
אשכולהנפח9999-1אשכולהנפח
ישורוןהנפח20-2ישורוןהנפח
ביאליקהנשיאים3-3ביאליקהנשיאים
ישורוןהנשיאים3ישורוןהנשיאים
התבורהנשר9999-1התבורהנשר
ישורוןהנשר9-1ישורוןהנשר
ישורוןהנשר10-2ישורוןהנשר
הסהס משה1-1הסהס משה
הסהס משה37-29הסהס משה
הסהס משה52-30הסהס משה
שנקרהס משה28-2שנקרהס משה
שנקרהס משה27-3שנקרהס משה
ישורוןהס משה37-1ישורוןהס משה
ישורוןהס משה52-2ישורוןהס משה
יחדהסבוראים9999-1יחדהסבוראים
דבירהסבוראים7-1דבירהסבוראים
דבירהסבוראים14-2דבירהסבוראים
אשכולהסיירת9999-1אשכולהסיירת
ישורוןהסיירת13-1ישורוןהסיירת
ישורוןהסיירת18-2ישורוןהסיירת
התבורהסלען9999-1התבורהסלען
ישורוןהסלען3-1ישורוןהסלען
ישורוןהסלען4-2ישורוןהסלען
יחדהסנהדרין9999-1יחדהסנהדרין
דבירהסנהדרין45-1דבירהסנהדרין
דבירהסנהדרין42-2דבירהסנהדרין
התבורהסנונית9999-1התבורהסנונית
ישורוןהסנונית5-1ישורוןהסנונית
ישורוןהסנונית6-2ישורוןהסנונית
גורדוןהעבודה7-1גורדוןהעבודה
גורדוןהעבודה10-2גורדוןהעבודה
יחדהעבודה25-9יחדהעבודה
יחדהעבודה30-12יחדהעבודה
דבירהעבודה25-1דבירהעבודה
דבירהעבודה30-2דבירהעבודה
התבורהעגור9999-1התבורהעגור
גורדוןהעוגן9999-1גורדוןהעוגן
דבירהעוגן19-1דבירהעוגן
דבירהעוגן14-2דבירהעוגן
גורדוןהעליה השניה33-1גורדוןהעליה השניה
גורדוןהעליה השניה28-2גורדוןהעליה השניה
בן צביהעליה השניה42-30בן צביהעליה השניה
בן צביהעליה השניה39-35בן צביהעליה השניה
דבירהעלייה השניה39-1דבירהעלייה השניה
דבירהעלייה השניה30-2דבירהעלייה השניה
דבירהעלייה השניה42-36דבירהעלייה השניה
התבורהעפרוני9999-1התבורהעפרוני
ישורוןהעפרוני5-1ישורוןהעפרוני
ישורוןהעפרוני6-2ישורוןהעפרוני
הסהעצמון25-13הסהעצמון
הסהעצמון42-14הסהעצמון
אשכולהעצמון12-1אשכולהעצמון
ישורוןהעצמון25-1ישורוןהעצמון
ישורוןהעצמון42-2ישורוןהעצמון
יחדהערבה9999-1יחדהערבה
דבירהערבה39-1דבירהערבה
דבירהערבה32-2דבירהערבה
עלומיםהפורצים39-1עלומיםהפורצים
עלומיםהפורצים30-2עלומיםהפורצים
ישורוןהפורצים39-1ישורוןהפורצים
ישורוןהפורצים30-2ישורוןהפורצים
רביביםהפלמ"ח31-1רביביםהפלמ"ח
ישורוןהפלמ"ח31-1ישורוןהפלמ"ח
ישורוןהפלמ"ח24-2ישורוןהפלמ"ח
המגיניםהפרדס41-1המגיניםהפרדס
המגיניםהפרדס12-2המגיניםהפרדס
ישורוןהפרדס45-1ישורוןהפרדס
ישורוןהפרדס12-2ישורוןהפרדס
התבורהצופית9999-1התבורהצופית
ישורוןהצופית9-1ישורוןהצופית
ישורוןהצופית8-2ישורוןהצופית
גורדוןהציונות23-1גורדוןהציונות
גורדוןהציונות28-24גורדוןהציונות
בן צביהציונות41-25בן צביהציונות
בן צביהציונות40-30בן צביהציונות
דבירהציונות41-1דבירהציונות
דבירהציונות40-2דבירהציונות
ישורוןהציפורן9-1ישורוןהציפורן
ישורוןהציפורן10-2ישורוןהציפורן
רביביםהצנחנים15-1רביביםהצנחנים
רביביםהצנחנים18-2רביביםהצנחנים
ישורוןהצנחנים15-1ישורוןהצנחנים
ישורוןהצנחנים18-2ישורוןהצנחנים
המגיניםהצפורן19-1המגיניםהצפורן
המגיניםהצפורן10-2המגיניםהצפורן
דינורהצפירה9999-1דינורהצפירה
ישורוןהצפירה11-1ישורוןהצפירה
ישורוןהצפירה8-2ישורוןהצפירה
הסהקונגרס27-1הסהקונגרס
הסהקונגרס36-28הסהקונגרס
אשכולהקונגרס35-29אשכולהקונגרס
ישורוןהקונגרס35-1ישורוןהקונגרס
ישורוןהקונגרס36-2ישורוןהקונגרס
התבורהקוקיה9999-1התבורהקוקיה
ישורוןהקוקיה3-1ישורוןהקוקיה
ישורוןהקוקיה4-2ישורוןהקוקיה
ישורוןהקליר אליעזר23-1ישורוןהקליר אליעזר
ישורוןהקליר אליעזר22-2ישורוןהקליר אליעזר
כצנלסוןהקליר אלעזר21-1כצנלסוןהקליר אלעזר
כצנלסוןהקליר אלעזר20-2כצנלסוןהקליר אלעזר
שער האריותהר הצופים53-1שער האריותהר הצופים
שער האריותהר הצופים40-2שער האריותהר הצופים
ניצניםהר הצופים42-42ניצניםהר הצופים
ישורוןהר הצופים53-1ישורוןהר הצופים
ישורוןהר הצופים42-2ישורוןהר הצופים
כצנלסוןהראובני19-1כצנלסוןהראובני
כצנלסוןהראובני18-2כצנלסוןהראובני
ישורוןהראובני19-1ישורוןהראובני
ישורוןהראובני18-2ישורוןהראובני
עלומיםהראל31-1עלומיםהראל
עלומיםהראל28-2עלומיםהראל
ישורוןהראל33-1ישורוןהראל
ישורוןהראל30-2ישורוןהראל
שער האריותהרב באזוב דוד9999-1שער האריותהרב באזוב דוד
ישורוןהרב באזוב דוד3-1ישורוןהרב באזוב דוד
ישורוןהרב באזוב דוד6-4ישורוןהרב באזוב דוד
ישורוןהרב באזוב דוד11-7ישורוןהרב באזוב דוד
שנקרהרב הרצוג19-1שנקרהרב הרצוג
שנקרהרב הרצוג18-2שנקרהרב הרצוג
ישורוןהרב הרצוג19-1ישורוןהרב הרצוג
ישורוןהרב הרצוג10-2ישורוןהרב הרצוג
ישורוןהרב הרצוג18-16ישורוןהרב הרצוג
יחדהרב ניסים יצחק9999-1יחדהרב ניסים יצחק
דבירהרב ניסים יצחק15-1דבירהרב ניסים יצחק
שנקרהרב קוק11-1שנקרהרב קוק
שנקרהרב קוק14-2שנקרהרב קוק
ישורוןהרב קוק11-1ישורוןהרב קוק
ישורוןהרב קוק14-2ישורוןהרב קוק
דבירהרדוף26-2דבירהרדוף
דבירהרדוף35-3דבירהרדוף
שמיר יצחקהרדוף הנחלים9999-1שמיר יצחקהרדוף הנחלים
הסהרותם4-4הסהרותם
הסהרותם7-7הסהרותם
התבורהרותם5-1התבורהרותם
התבורהרותם2-2התבורהרותם
ישורוןהרותם7-1ישורוןהרותם
ישורוןהרותם4-2ישורוןהרותם
הסהרימון9999-1הסהרימון
דינורהרצפלד9999-1דינורהרצפלד
ישורוןהרצפלד31-1ישורוןהרצפלד
ישורוןהרצפלד32-2ישורוןהרצפלד
המגיניםהרקפת21-1המגיניםהרקפת
המגיניםהרקפת24-2המגיניםהרקפת
ישורוןהרקפת23-1ישורוןהרקפת
ישורוןהרקפת24-2ישורוןהרקפת
כצנלסוןהררי19-1כצנלסוןהררי
כצנלסוןהררי14-2כצנלסוןהררי
ישורוןהררי13-1ישורוןהררי
ישורוןהררי16-2ישורוןהררי
רביביםהשומר9999-1רביביםהשומר
ישורוןהשומר13-1ישורוןהשומר
ישורוןהשומר22-2ישורוןהשומר
ישורוןהשומר21-17ישורוןהשומר
רביביםהשומרון9999-1רביביםהשומרון
ישורוןהשומרון13-1ישורוןהשומרון
ישורוןהשומרון8-2ישורוןהשומרון
אשכולהשופטים9999-1אשכולהשופטים
ישורוןהשופטים35-1ישורוןהשופטים
ישורוןהשופטים22-2ישורוןהשופטים
התבורהשחף9999-1התבורהשחף
ישורוןהשחף7-1ישורוןהשחף
ישורוןהשחף12-2ישורוןהשחף
ניבהשחר9-1ניבהשחר
ניבהשחר14-2ניבהשחר
דבירהשחר9-1דבירהשחר
דבירהשחר14-2דבירהשחר
התבורהשיטה9999-1התבורהשיטה
ישורוןהשיטה39-1ישורוןהשיטה
ישורוןהשיטה36-2ישורוןהשיטה
שער האריותהשילוח9999-1שער האריותהשילוח
ישורוןהשילוח23-1ישורוןהשילוח
ישורוןהשילוח22-2ישורוןהשילוח
אשכולהשמיר9999-1אשכולהשמיר
ישורוןהשמיר9-1ישורוןהשמיר
ישורוןהשמיר12-10ישורוןהשמיר
אשכולהשקמה9999-1אשכולהשקמה
ישורוןהשקמה5-1ישורוןהשקמה
ישורוןהשקמה6-2ישורוןהשקמה
התבורהשקנאי9999-1התבורהשקנאי
ישורוןהשקנאי3-1ישורוןהשקנאי
ישורוןהשקנאי4-2ישורוןהשקנאי
שנקרהשרון15-1שנקרהשרון
שנקרהשרון16-2שנקרהשרון
ישורוןהשרון15-1ישורוןהשרון
ישורוןהשרון16-2ישורוןהשרון
אשכולהשריון9999-1אשכולהשריון
ישורוןהשריון19-1ישורוןהשריון
ישורוןהשריון22-2ישורוןהשריון
המגיניםהתאנה99-1המגיניםהתאנה
המגיניםהתאנה100-2המגיניםהתאנה
ישורוןהתאנה13-1ישורוןהתאנה
ישורוןהתאנה14-2ישורוןהתאנה
התבורהתבור999-3התבורהתבור
ישורוןהתבור12-2ישורוןהתבור
ישורוןהתבור15-5ישורוןהתבור
שנקרהתומר2-2שנקרהתומר
התבורהתומר1-1התבורהתומר
התבורהתומר35-3התבורהתומר
ישורוןהתומר35-1ישורוןהתומר
ישורוןהתומר10-2ישורוןהתומר
התבורהתור9999-1התבורהתור
המגיניםהתותחנים27-1המגיניםהתותחנים
המגיניםהתותחנים40-2המגיניםהתותחנים
ישורוןהתותחנים27-1ישורוןהתותחנים
ישורוןהתותחנים16-2ישורוןהתותחנים
הסהתחיה9999-1הסהתחיה
דבירהתחייה11-1דבירהתחייה
דבירהתחייה12-2דבירהתחייה
דבירהתחייה29-19דבירהתחייה
דבירהתחייה28-20דבירהתחייה
יחדהתנאים9999-1יחדהתנאים
דבירהתנאים13-1דבירהתנאים
דבירהתנאים14-2דבירהתנאים
שער האריותהתעלה9999-1שער האריותהתעלה
ישורוןהתעלה13-1ישורוןהתעלה
ישורוןהתעלה14-2ישורוןהתעלה
יחדהתקומה9999-1יחדהתקומה
דבירהתקומה7-1דבירהתקומה
דבירהתקומה6-2דבירהתקומה
שנקרוולפסון9999-1שנקרוולפסון
ישורוןוולפסון23-1ישורוןוולפסון
ישורוןוולפסון6-2ישורוןוולפסון
ישורוןוולפסון32-12ישורוןוולפסון
ישעיהווולקני יצחק9999-1ישעיהווולקני יצחק
ישורוןוולקני יצחק15-1ישורוןוולקני יצחק
ישורוןוולקני יצחק8-2ישורוןוולקני יצחק
דבירוייצמן75-47דבירוייצמן
ישורוןוייצמן45-1ישורוןוייצמן
ישורוןוייצמן86-2ישורוןוייצמן
ביאליקויצמן45-1ביאליקויצמן
ביאליקויצמן20-2ביאליקויצמן
ביאליקויצמן53-47ביאליקויצמן
דינורויצמן52-22דינורויצמן
ישעיהוויצמן86-54ישעיהוויצמן
ישעיהוויצמן75-55ישעיהוויצמן
גורדוןויתקין9999-1גורדוןויתקין
דבירויתקין יוסף19-1דבירויתקין יוסף
דבירויתקין יוסף22-2דבירויתקין יוסף
בן צביולנברג ראול9999-1בן צביולנברג ראול
דבירולנברג ראול15-1דבירולנברג ראול
דבירולנברג ראול12-2דבירולנברג ראול
ניבורבורג9-1ניבורבורג
ניבורבורג10-2ניבורבורג
דבירורבורג9-1דבירורבורג
דבירורבורג10-2דבירורבורג
כצנלסוןזאבי רחבעם33-1כצנלסוןזאבי רחבעם
כצנלסוןזאבי רחבעם40-2כצנלסוןזאבי רחבעם
ישורוןזאבי רחבעם33-1ישורוןזאבי רחבעם
ישורוןזאבי רחבעם40-2ישורוןזאבי רחבעם
ישורוןז'אן ז'ורס9-1ישורוןז'אן ז'ורס
ישורוןז'אן ז'ורס18-2ישורוןז'אן ז'ורס
רביביםז'בוטינסקי33-1רביביםז'בוטינסקי
רביביםז'בוטינסקי36-2רביביםז'בוטינסקי
רביביםז'בוטינסקי47-35רביביםז'בוטינסקי
התבורז'בוטינסקי58-38התבורז'בוטינסקי
ישורוןז'בוטינסקי47-1ישורוןז'בוטינסקי
ישורוןז'בוטינסקי58-2ישורוןז'בוטינסקי
אשכולזבולון9999-1אשכולזבולון
ישורוןזבולון5-1ישורוןזבולון
ישורוןזבולון6-2ישורוןזבולון
נעמי שמרזוהר מרים9999-1נעמי שמרזוהר מרים
דבירזוהר מרים17-1דבירזוהר מרים
דבירזוהר מרים16-2דבירזוהר מרים
אשכולזכריה9999-1אשכולזכריה
ישורוןזכריה5-1ישורוןזכריה
ישורוןזכריה4-2ישורוןזכריה
כצנלסוןזכריה הרופא21-1כצנלסוןזכריה הרופא
כצנלסוןזכריה הרופא18-2כצנלסוןזכריה הרופא
ישורוןזכריה הרופא21-1ישורוןזכריה הרופא
ישורוןזכריה הרופא14-2ישורוןזכריה הרופא
דינורזמנהוף9999-1דינורזמנהוף
ישורוןזמנהוף15-1ישורוןזמנהוף
ישורוןזמנהוף28-2ישורוןזמנהוף
ישורוןזמנהוף27-21ישורוןזמנהוף
ישעיהוז'ן ז'ורס9999-1ישעיהוז'ן ז'ורס
יחדזרובבל9999-1יחדזרובבל
דבירזרובבל7-1דבירזרובבל
דבירזרובבל6-2דבירזרובבל
אשכולחבקוק9999-1אשכולחבקוק
ישורוןחבקוק7-1ישורוןחבקוק
ישורוןחבקוק8-2ישורוןחבקוק
אשכולחברון9999-1אשכולחברון
ישורוןחברון5-1ישורוןחברון
ישורוןחברון6-2ישורוןחברון
אשכולחגי9999-1אשכולחגי
ישורוןחגי7-1ישורוןחגי
ישורוןחגי8-2ישורוןחגי
אשכולחובב9999-1אשכולחובב
ישורוןחובב5-1ישורוןחובב
ישורוןחובב6-2ישורוןחובב
כצנלסוןחובבי ציון9999-1כצנלסוןחובבי ציון
ישורוןחובבי ציון27-1ישורוןחובבי ציון
ישורוןחובבי ציון10-2ישורוןחובבי ציון
ביאליקחומה ומגדל37-1ביאליקחומה ומגדל
ביאליקחומה ומגדל48-2ביאליקחומה ומגדל
שנקרחומה ומגדל43-39שנקרחומה ומגדל
שנקרחומה ומגדל56-50שנקרחומה ומגדל
ישורוןחומה ומגדל43-1ישורוןחומה ומגדל
ישורוןחומה ומגדל56-2ישורוןחומה ומגדל
המגיניםחזית חמש13-1המגיניםחזית חמש
המגיניםחזית חמש12-2המגיניםחזית חמש
עלומיםחזית חמש74-14עלומיםחזית חמש
עלומיםחזית חמש31-15עלומיםחזית חמש
ישורוןחזית חמש33-1ישורוןחזית חמש
ישורוןחזית חמש26-2ישורוןחזית חמש
שרוןחיטמן עוזי9999-1שרוןחיטמן עוזי
דבירחיטמן עוזי7-1דבירחיטמן עוזי
דבירחיטמן עוזי8-2דבירחיטמן עוזי
נעמי שמרחיים חפר14-1נעמי שמרחיים חפר
ישורוןחיים חפר13-1ישורוןחיים חפר
ישורוןחיים חפר14-2ישורוןחיים חפר
יחדחכמי ישראל9999-1יחדחכמי ישראל
דבירחכמי ישראל19-1דבירחכמי ישראל
יחדחלץ9999-1יחדחלץ
דבירחלץ9-1דבירחלץ
דבירחלץ8-2דבירחלץ
אשכולחנניה9999-1אשכולחנניה
ישורוןחנניה11-1ישורוןחנניה
ישורוןחנניה12-2ישורוןחנניה
הסחנקין133-131הסחנקין
רביביםחנקין25-1רביביםחנקין
רביביםחנקין24-2רביביםחנקין
רביביםחנקין30-26רביביםחנקין
רביביםחנקין29-27רביביםחנקין
שנקרחנקין97-31שנקרחנקין
שנקרחנקין94-32שנקרחנקין
שנקרחנקין116-96שנקרחנקין
שנקרחנקין121-99שנקרחנקין
גולדטקחנקין138-118גולדטקחנקין
גולדטקחנקין137-135גולדטקחנקין
דבירחנקין116-96דבירחנקין
דבירחנקין137-99דבירחנקין
דבירחנקין138-130דבירחנקין
ישורוןחנקין97-1ישורוןחנקין
ישורוןחנקין94-2ישורוןחנקין
כצנלסוןחסדאי7-1כצנלסוןחסדאי
כצנלסוןחסדאי10-2כצנלסוןחסדאי
עלומיםחסדאי22-20עלומיםחסדאי
דינורחסדאי21-9דינורחסדאי
דינורחסדאי18-12דינורחסדאי
ישורוןחסדאי21-1ישורוןחסדאי
ישורוןחסדאי22-2ישורוןחסדאי
יחדחצבה9999-1יחדחצבה
דבירחצבה19-1דבירחצבה
דבירחצבה14-2דבירחצבה
שזרחצרים14-2שזרחצרים
דבירחצרים1דבירחצרים
דבירחצרים14-2דבירחצרים
דבירחצרים7-5דבירחצרים
הסטבנקין יצחק3-1הסטבנקין יצחק
דבירטבנקין יצחק3-1דבירטבנקין יצחק
דבירטבנקין יצחק8-2דבירטבנקין יצחק
התבורטהון9999-1התבורטהון
ישורוןטהון יהושע47-1ישורוןטהון יהושע
ישורוןטהון יהושע54-2ישורוןטהון יהושע
רביביםטרומפלדור9999-1רביביםטרומפלדור
ישורוןטרומפלדור יוסף13-1ישורוןטרומפלדור יוסף
ישורוןטרומפלדור יוסף12-2ישורוןטרומפלדור יוסף
ביאליקטשרניחובסקי15-1ביאליקטשרניחובסקי
ביאליקטשרניחובסקי14-2ביאליקטשרניחובסקי
דבירטשרניחובסקי15-1דבירטשרניחובסקי
דבירטשרניחובסקי14-2דבירטשרניחובסקי
דינורי"א באדר9999-1דינורי"א באדר
ישורוןי"א באדר43-1ישורוןי"א באדר
ישורוןי"א באדר46-2ישורוןי"א באדר
ישורוןי"א הספורטאים31-1ישורוןי"א הספורטאים
ישורוןי"א הספורטאים30-2ישורוןי"א הספורטאים
אשכוליא הספורטאים9999-1אשכוליא הספורטאים
אשכוליאיר הגלעדי9999-1אשכוליאיר הגלעדי
ישורוןיאיר הגלעדי5-1ישורוןיאיר הגלעדי
ישורוןיאיר הגלעדי10-2ישורוןיאיר הגלעדי
ביאליקיבנה21-1ביאליקיבנה
ביאליקיבנה28-2ביאליקיבנה
ישורוןיבנה21-1ישורוןיבנה
ישורוןיבנה28-2ישורוןיבנה
דינוריבניאלי שמואל9999-1דינוריבניאלי שמואל
ישורוןיבניאלי שמואל7-1ישורוןיבניאלי שמואל
ישורוןיבניאלי שמואל8-2ישורוןיבניאלי שמואל
שנקריד לגולה9999-1שנקריד לגולה
ישורוןיד לגולה15-1ישורוןיד לגולה
ישורוןיד לגולה16-2ישורוןיד לגולה
הסידין יגאל11-1הסידין יגאל
הסידין יגאל18-12הסידין יגאל
הסידין יגאל19-13הסידין יגאל
הסידין יגאל20-20הסידין יגאל
דבירידין יגאל11-1דבירידין יגאל
דבירידין יגאל20-2דבירידין יגאל
כצנלסוןיהודה הלוי39-1כצנלסוןיהודה הלוי
ישורוןיהודה הלוי29-1ישורוןיהודה הלוי
ישורוןיהודה הלוי26-2ישורוןיהודה הלוי
יחדיהודה הנשיא4-2יחדיהודה הנשיא
בן גוריוןיהודה הנשיא9-1בן גוריוןיהודה הנשיא
דביריהודה הנשיא9-1דביריהודה הנשיא
דביריהודה הנשיא4-2דביריהודה הנשיא
אשכוליהושפט9999-1אשכוליהושפט
ישורוןיהושפט7-1ישורוןיהושפט
ישורוןיהושפט12-2ישורוןיהושפט
אשכוליואב9999-1אשכוליואב
ישורוןיואב5-1ישורוןיואב
ישורוןיואב6-2ישורוןיואב
אשכוליואל9999-1אשכוליואל
ישורוןיואל15-1ישורוןיואל
ישורוןיואל16-2ישורוןיואל
שרתיום הכיפורים9999-1שרתיום הכיפורים
דביריום הכיפורים33-1דביריום הכיפורים
דביריום הכיפורים4-2דביריום הכיפורים
דביריום הכיפורים8דביריום הכיפורים
דביריום הכיפורים14דביריום הכיפורים
דביריום הכיפורים30-16דביריום הכיפורים
התבוריונה9999-1התבוריונה
ישורוןיונה5-1ישורוןיונה
נעמי שמריוסי בנאי14-1נעמי שמריוסי בנאי
ישורוןיוסי בנאי11-1ישורוןיוסי בנאי
ישורוןיוסי בנאי14-2ישורוןיוסי בנאי
כצנלסוןיוסף הנשיא9999-1כצנלסוןיוסף הנשיא
ישורוןיוסף הנשיא9-1ישורוןיוסף הנשיא
ישורוןיוסף הנשיא8-2ישורוןיוסף הנשיא
יחדיוספטל (שדרות)154-150יחדיוספטל (שדרות)
שזריוספטל (שדרות)133-131שזריוספטל (שדרות)
דביריוספטל (שדרות)133-131דביריוספטל (שדרות)
דביריוספטל (שדרות)154-150דביריוספטל (שדרות)
אשכוליותם9999-1אשכוליותם
ישורוןיותם5-1ישורוןיותם
ישורוןיותם6-2ישורוןיותם
אשכוליחזקאל9999-1אשכוליחזקאל
ישורוןיחזקאל17-1ישורוןיחזקאל
ישורוןיחזקאל24-2ישורוןיחזקאל
יחדיטבתה9999-1יחדיטבתה
דביריטבתה25-1דביריטבתה
דביריטבתה34-2דביריטבתה
ביאליקיל"ג17-1ביאליקיל"ג
ביאליקיל"ג12-2ביאליקיל"ג
דביריל"ג17-1דביריל"ג
דביריל"ג12-2דביריל"ג
הסיסוד המעלה9999-1הסיסוד המעלה
דביריסוד המעלה5-1דביריסוד המעלה
דביריסוד המעלה6-2דביריסוד המעלה
התבוריעבץ999-2התבוריעבץ
אשכוליעבץ1-1אשכוליעבץ
ישורוןיעבץ19-1ישורוןיעבץ
ישורוןיעבץ18-2ישורוןיעבץ
אשכוליעל9999-1אשכוליעל
ישורוןיעל6-2ישורוןיעל
אשליםיפה אברהם7-1אשליםיפה אברהם
אשליםיפה אברהם16-2אשליםיפה אברהם
דביריפה אברהם7-1דביריפה אברהם
דביריפה אברהם16-2דביריפה אברהם
ישעיהויפה אליעזר9999-1ישעיהויפה אליעזר
ישורוןיפה אליעזר5-1ישורוןיפה אליעזר
ישורוןיפה אליעזר6-2ישורוןיפה אליעזר
עלומיםיפו25-1עלומיםיפו
עלומיםיפו16-2עלומיםיפו
ישורוןיפו27-1ישורוןיפו
ישורוןיפו18-2ישורוןיפו
אשכוליפתח9999-1אשכוליפתח
ישורוןיפתח5-1ישורוןיפתח
ישורוןיפתח6-2ישורוןיפתח
כצנלסוןיצחק הלוי81-37כצנלסוןיצחק הלוי
כצנלסוןיצחק הלוי84-40כצנלסוןיצחק הלוי
דינוריצחק הלוי35-1דינוריצחק הלוי
דינוריצחק הלוי38-2דינוריצחק הלוי
שער האריותירושלים (שדרות)200-172שער האריותירושלים (שדרות)
התבורירושלים (שדרות)30-1התבורירושלים (שדרות)
התבורירושלים (שדרות)44-32התבורירושלים (שדרות)
אשכולירושלים (שדרות)43-31אשכולירושלים (שדרות)
אשכולירושלים (שדרות)168-45אשכולירושלים (שדרות)
ניצניםירושלים (שדרות)202-202ניצניםירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)33-1ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)12-8ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)46-20ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)57-39ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)86-50ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)85-65ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)93-89ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)160-150ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)178-164ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)182ישורוןירושלים (שדרות)
ישורוןירושלים (שדרות)202-186ישורוןירושלים (שדרות)
דביריריב אהרון37-1דביריריב אהרון
דביריריב אהרון16-2דביריריב אהרון
שרתיריחו31-1שרתיריחו
שרתיריחו68-2שרתיריחו
דביריריחו33-1דביריריחו
דביריריחו28-2דביריריחו
אשכולירמיהו9999-1אשכולירמיהו
ישורוןירמיהו49-1ישורוןירמיהו
ישורוןירמיהו40-2ישורוןירמיהו
שרוןירקוני יפה9999-1שרוןירקוני יפה
דבירירקוני יפה39-1דבירירקוני יפה
דבירירקוני יפה30-2דבירירקוני יפה
אשכולישעיהו9999-1אשכולישעיהו
ישורוןישעיהו33-1ישורוןישעיהו
ישורוןישעיהו40-2ישורוןישעיהו
ישורוןישעיהו42-א'ישורוןישעיהו
ישורוןישעיהו42-ב'ישורוןישעיהו
ישורוןישעיהו44ישורוןישעיהו
ישעיהוישראלי בן ציון9999-1ישעיהוישראלי בן ציון
ישורוןישראלי בן ציון15-1ישורוןישראלי בן ציון
ישורוןישראלי בן ציון12-2ישורוןישראלי בן ציון
ישורוןכהן אלי27-1ישורוןכהן אלי
ישורוןכהן אלי14-2ישורוןכהן אלי
ישורוןכהן אלי34-26ישורוןכהן אלי
גולדטקכהן היינץ, ד"ר10-1גולדטקכהן היינץ, ד"ר
דבירכהן היינץ, ד"ר7-1דבירכהן היינץ, ד"ר
דבירכהן היינץ, ד"ר8-2דבירכהן היינץ, ד"ר
דבירכהן מקס וג'סי23-1דבירכהן מקס וג'סי
דבירכהן מקס וג'סי20-2דבירכהן מקס וג'סי
רביביםככר השבעה5-2רביביםככר השבעה
שנקרככר השבעה1-1שנקרככר השבעה
שנקרככר השבעה6-6שנקרככר השבעה
ישורוןככר השבעה5-1ישורוןככר השבעה
ישורוןככר השבעה6-2ישורוןככר השבעה
ביאליקככר ויצמן21-1ביאליקככר ויצמן
ביאליקככר ויצמן12-2ביאליקככר ויצמן
ישורוןככר ויצמן19-1ישורוןככר ויצמן
ישורוןככר ויצמן12-2ישורוןככר ויצמן
הסכנרת9999-1הסכנרת
דבירכנרת5-1דבירכנרת
דבירכנרת2דבירכנרת
דינורכפר גלעדי5-1דינורכפר גלעדי
ישורוןכפר גלעדי9-1ישורוןכפר גלעדי
ישורוןכפר גלעדי8-2ישורוןכפר גלעדי
דבירכצנלסון יצחק21-1דבירכצנלסון יצחק
דבירכצנלסון יצחק24-2דבירכצנלסון יצחק
בן צבילבון פנחס4-1בן צבילבון פנחס
בן צבילבון פנחס35-5בן צבילבון פנחס
דבירלבון פנחס5-1דבירלבון פנחס
דבירלבון פנחס20-2דבירלבון פנחס
דבירלבון פנחס35-17דבירלבון פנחס
דבירלביא אריק25-1דבירלביא אריק
דבירלביא אריק12-2דבירלביא אריק
עלומיםלוחמי הנגב13-1עלומיםלוחמי הנגב
עלומיםלוחמי הנגב14-2עלומיםלוחמי הנגב
ישורוןלוחמי הנגב15-1ישורוןלוחמי הנגב
ישורוןלוחמי הנגב16-2ישורוןלוחמי הנגב
הסלוין שמריהו1-1הסלוין שמריהו
ניבלוין שמריהו36-2ניבלוין שמריהו
ניבלוין שמריהו33-3ניבלוין שמריהו
דבירלוין שמריהו33-1דבירלוין שמריהו
דבירלוין שמריהו36-2דבירלוין שמריהו
יחדלויתן7-7יחדלויתן
בן גוריוןלויתן6-1בן גוריוןלויתן
בן גוריוןלויתן10-8בן גוריוןלויתן
דבירלויתן7-1דבירלויתן
דבירלויתן2דבירלויתן
המגיניםלח"י9-1המגיניםלח"י
המגיניםלח"י16-2המגיניםלח"י
ישורוןלח"י9-1ישורוןלח"י
ישורוןלח"י10-2ישורוןלח"י
שמיר יצחקליבנה9999-1שמיר יצחקליבנה
דבירליבנה7-1דבירליבנה
דבירליבנה16-2דבירליבנה
שנקרלילינבלום9999-1שנקרלילינבלום
ישורוןלילינבלום15-1ישורוןלילינבלום
ישורוןלילינבלום18-2ישורוןלילינבלום
דינורליסין9999-1דינורליסין
ישורוןליסין אברהם15-1ישורוןליסין אברהם
ישורוןליסין אברהם16-2ישורוןליסין אברהם
כצנלסוןלכיש19-1כצנלסוןלכיש
כצנלסוןלכיש10-2כצנלסוןלכיש
בן גוריוןלנדאו חיים9999-1בן גוריוןלנדאו חיים
דבירלנדאו חיים9-1דבירלנדאו חיים
דבירלנדאו חיים16-2דבירלנדאו חיים
דבירלנדאו חיים17-13דבירלנדאו חיים
דינורלסל9999-1דינורלסל
ישורוןלסל פרדיננד17-1ישורוןלסל פרדיננד
ישורוןלסל פרדיננד12-2ישורוןלסל פרדיננד
אמיריםלסקוב חיים9999-1אמיריםלסקוב חיים
ישורוןלסקוב חיים27-1ישורוןלסקוב חיים
ישורוןלסקוב חיים28-2ישורוןלסקוב חיים
ניבמאפו9-1ניבמאפו
ניבמאפו8-2ניבמאפו
דבירמאפו9-1דבירמאפו
דבירמאפו8-2דבירמאפו
עלומיםמבצע סיני21-1עלומיםמבצע סיני
עלומיםמבצע סיני30-2עלומיםמבצע סיני
ישורוןמבצע סיני23-1ישורוןמבצע סיני
ישורוןמבצע סיני26-2ישורוןמבצע סיני
שער האריותמגידו9999-1שער האריותמגידו
ישורוןמגידו15-1ישורוןמגידו
ישורוןמגידו16-2ישורוןמגידו
ישורוןמגידו19ישורוןמגידו
ביאליקמודיעין19-1ביאליקמודיעין
ביאליקמודיעין16-2ביאליקמודיעין
ישורוןמודיעין19-1ישורוןמודיעין
ישורוןמודיעין16-2ישורוןמודיעין
הסמוהליבר43-17הסמוהליבר
הסמוהליבר28-22הסמוהליבר
הסמוהליבר50-48הסמוהליבר
התבורמוהליבר15-1התבורמוהליבר
התבורמוהליבר20-2התבורמוהליבר
שנקרמוהליבר46-30שנקרמוהליבר
ישורוןמוהליבר43-1ישורוןמוהליבר
ישורוןמוהליבר22ישורוןמוהליבר
ישורוןמוהליבר50-20ישורוןמוהליבר
שמיר יצחקמוטה גור9999-1שמיר יצחקמוטה גור
כצנלסוןמולכו שלמה27-1כצנלסוןמולכו שלמה
כצנלסוןמולכו שלמה22-2כצנלסוןמולכו שלמה
ישורוןמולכו שלמה27-1ישורוןמולכו שלמה
ישורוןמולכו שלמה22-2ישורוןמולכו שלמה
כצנלסוןמונטיפיורי55-1כצנלסוןמונטיפיורי
כצנלסוןמונטיפיורי56-22כצנלסוןמונטיפיורי
דינורמונטיפיורי20-2דינורמונטיפיורי
ישורוןמונטיפיורי55-1ישורוןמונטיפיורי
ישורוןמונטיפיורי8-2ישורוןמונטיפיורי
ישורוןמונטיפיורי56-12ישורוןמונטיפיורי
ניבמוצקין11-1ניבמוצקין
ניבמוצקין12-2ניבמוצקין
דבירמוצקין ליאו11-1דבירמוצקין ליאו
דבירמוצקין ליאו12-2דבירמוצקין ליאו
גורדוןמורדי הגטאות9999-1גורדוןמורדי הגטאות
דבירמורדי הגטאות5-1דבירמורדי הגטאות
דבירמורדי הגטאות14-2דבירמורדי הגטאות
כצנלסוןמזא"ה15-1כצנלסוןמזא"ה
כצנלסוןמזא"ה10-2כצנלסוןמזא"ה
ישורוןמזא"ה יעקב11-1ישורוןמזא"ה יעקב
ישורוןמזא"ה יעקב10-2ישורוןמזא"ה יעקב
ניצניםמטולה22-2ניצניםמטולה
דבירמטולה22-2דבירמטולה
אשכולמיכה9999-1אשכולמיכה
ישורוןמיכה7-1ישורוןמיכה
ישורוןמיכה8-2ישורוןמיכה
שנקרמימון13-1שנקרמימון
שנקרמימון20-2שנקרמימון
ישורוןמימון13-1ישורוןמימון
ישורוןמימון20-2ישורוןמימון
אשכולמישאל9999-1אשכולמישאל
ישורוןמישאל11-1ישורוןמישאל
ישורוןמישאל12-2ישורוןמישאל
יחדמכס וג'סי כהן9999-1יחדמכס וג'סי כהן
אשכולמלאכי9999-1אשכולמלאכי
ישורוןמלאכי7-1ישורוןמלאכי
ישורוןמלאכי8-2ישורוןמלאכי
התבורמנדלי מוכר ספרים9999-1התבורמנדלי מוכר ספרים
שנקרמנדלסון9-1שנקרמנדלסון
שנקרמנדלסון10-2שנקרמנדלסון
ישורוןמנדלסון משה9-1ישורוןמנדלסון משה
ישורוןמנדלסון משה10-2ישורוןמנדלסון משה
אשכולמנוח9999-1אשכולמנוח
ישורוןמנוח5-1ישורוןמנוח
ישורוןמנוח6-2ישורוןמנוח
שרוןמנור אהוד9999-1שרוןמנור אהוד
דבירמנור אהוד17-1דבירמנור אהוד
דבירמנור אהוד14-2דבירמנור אהוד
יחדמסילת העולים9999-1יחדמסילת העולים
דבירמסילת העולים25-1דבירמסילת העולים
דבירמסילת העולים24-2דבירמסילת העולים
אשכולמעלות9999-1אשכולמעלות
ישורוןמעלות13-1ישורוןמעלות
ישורוןמעלות24-2ישורוןמעלות
ניצניםמפרץ שלמה66-2ניצניםמפרץ שלמה
ניצניםמפרץ שלמה59-25ניצניםמפרץ שלמה
ניצניםמפרץ שלמה106-68ניצניםמפרץ שלמה
דבירמפרץ שלמה59-29דבירמפרץ שלמה
דבירמפרץ שלמה106-68דבירמפרץ שלמה
ישורוןמפרץ שלמה66-2ישורוןמפרץ שלמה
רביביםמקוה ישראל1-1רביביםמקוה ישראל
רביביםמקוה ישראל38-2רביביםמקוה ישראל
ישורוןמקוה ישראל38-2ישורוןמקוה ישראל
אשליםמקלף מרדכי23-1אשליםמקלף מרדכי
אשליםמקלף מרדכי18-2אשליםמקלף מרדכי
ישורוןמקלף מרדכי23-1ישורוןמקלף מרדכי
ישורוןמקלף מרדכי18-2ישורוןמקלף מרדכי
אשכולמרבד הקסמים9999-1אשכולמרבד הקסמים
ישורוןמרבד הקסמים19-1ישורוןמרבד הקסמים
ישורוןמרבד הקסמים26-2ישורוןמרבד הקסמים
נעמי שמרמרדכי שפיגל7-1נעמי שמרמרדכי שפיגל
ישורוןמרדכי שפיגל7-1ישורוןמרדכי שפיגל
אשכולמרים הנביאה9999-1אשכולמרים הנביאה
ישורוןמרים הנביאה13-1ישורוןמרים הנביאה
ישורוןמרים הנביאה16-2ישורוןמרים הנביאה
שנקרמרקובצקי15-1שנקרמרקובצקי
שנקרמרקובצקי8-4שנקרמרקובצקי
ישורוןמרקובצקי1ישורוןמרקובצקי
ישורוןמרקובצקי8-2ישורוןמרקובצקי
ישורוןמרקובצקי3-א'ישורוןמרקובצקי
ישורוןמרקובצקי3-ב'ישורוןמרקובצקי
ישורוןמרקובצקי15-5ישורוןמרקובצקי
אשליםמשה רינת36-1אשליםמשה רינת
ישורוןמשה רינת15-1ישורוןמשה רינת
ישורוןמשה רינת36-2ישורוןמשה רינת
ביאליקמשמר הירדן1-1ביאליקמשמר הירדן
ביאליקמשמר הירדן4-2ביאליקמשמר הירדן
ישורוןמשמר הירדן4-2ישורוןמשמר הירדן
אמיריםמשעול דר9999-1אמיריםמשעול דר
ישורוןמשעול דר5-1ישורוןמשעול דר
ישורוןמשעול דר14-10ישורוןמשעול דר
אמיריםמשעול הבדולח9999-1אמיריםמשעול הבדולח
ישורוןמשעול הבדולח1ישורוןמשעול הבדולח
ישורוןמשעול הבדולח34-2ישורוןמשעול הבדולח
אמיריםמשעול הטופז9999-1אמיריםמשעול הטופז
ישורוןמשעול הטופז17-1ישורוןמשעול הטופז
ישורוןמשעול הטופז6-2ישורוןמשעול הטופז
אמיריםמשעול היהלום9999-1אמיריםמשעול היהלום
ישורוןמשעול היהלום19-1ישורוןמשעול היהלום
ישורוןמשעול היהלום14-2ישורוןמשעול היהלום
אמיריםמשעול הלשם9999-1אמיריםמשעול הלשם
ישורוןמשעול הלשם23-1ישורוןמשעול הלשם
ישורוןמשעול הלשם20-2ישורוןמשעול הלשם
אמיריםמשעול הנופך9999-1אמיריםמשעול הנופך
ישורוןמשעול הנופך17-1ישורוןמשעול הנופך
ישורוןמשעול הנופך18-2ישורוןמשעול הנופך
אמיריםמשעול הספירים9999-1אמיריםמשעול הספירים
ישורוןמשעול הספירים13-1ישורוןמשעול הספירים
ישורוןמשעול הספירים20-2ישורוןמשעול הספירים
אמיריםמשעול הפז9999-1אמיריםמשעול הפז
ישורוןמשעול הפז17-1ישורוןמשעול הפז
ישורוןמשעול הפז18-2ישורוןמשעול הפז
אמיריםמשעול השוהם9999-1אמיריםמשעול השוהם
ישורוןמשעול השוהם7-1ישורוןמשעול השוהם
ישורוןמשעול השוהם14-2ישורוןמשעול השוהם
ישורוןמשעול השקד9-1ישורוןמשעול השקד
ישורוןמשעול השקד8-2ישורוןמשעול השקד
אמיריםמשעול התרשיש9999-1אמיריםמשעול התרשיש
ישורוןמשעול התרשיש13-1ישורוןמשעול התרשיש
ישורוןמשעול התרשיש4-2ישורוןמשעול התרשיש
אמיריםמשעול ענבר9999-1אמיריםמשעול ענבר
ישורוןמשעול ענבר9ישורוןמשעול ענבר
ישורוןמשעול ענבר26-10ישורוןמשעול ענבר
דינורנג'ארה ישראל9999-1דינורנג'ארה ישראל
ישורוןנג'ארה ישראל9-1ישורוןנג'ארה ישראל
ישורוןנג'ארה ישראל10-2ישורוןנג'ארה ישראל
אשכולנהריה9999-1אשכולנהריה
ישורוןנהריה17-1ישורוןנהריה
ישורוןנהריה20-2ישורוןנהריה
הסנובידבור9999-1הסנובידבור
דבירנובידבור5-1דבירנובידבור
דבירנובידבור6-2דבירנובידבור
נעמי שמרנועה אשכול13-1נעמי שמרנועה אשכול
ישורוןנועה אשכול13-1ישורוןנועה אשכול
ישורוןנועה אשכול14-2ישורוןנועה אשכול
רביביםנורדאו9999-1רביביםנורדאו
ישורוןנורדאו13-1ישורוןנורדאו
ישורוןנורדאו12-2ישורוןנורדאו
שמיר יצחקנורית9999-1שמיר יצחקנורית
דבירנורית11-1דבירנורית
דבירנורית20-2דבירנורית
אשכולנחום9999-1אשכולנחום
ישורוןנחום7-1ישורוןנחום
ישורוןנחום8-2ישורוןנחום
כצנלסוןנחלת שלום11-1כצנלסוןנחלת שלום
כצנלסוןנחלת שלום10-2כצנלסוןנחלת שלום
ישורוןנחלת שלום7-1ישורוןנחלת שלום
ישורוןנחלת שלום6-2ישורוןנחלת שלום
אשכולנחמיה9999-1אשכולנחמיה
ישורוןנחמיה17-1ישורוןנחמיה
ישורוןנחמיה16-2ישורוןנחמיה
עלומיםנחשון11-1עלומיםנחשון
עלומיםנחשון8-2עלומיםנחשון
ישורוןנחשון11-1ישורוןנחשון
ישורוןנחשון8-2ישורוןנחשון
רביביםנטר קרל9999-1רביביםנטר קרל
ישורוןנטר קרל7-1ישורוןנטר קרל
ישורוןנטר קרל18-2ישורוןנטר קרל
רביביםניל"י9999-1רביביםניל"י
ישורוןניל"י7-1ישורוןניל"י
ישורוןניל"י10-2ישורוןניל"י
התבורניסנבוים, הרב9999-1התבורניסנבוים, הרב
ישורוןניסנבוים, הרב9-1ישורוןניסנבוים, הרב
ישורוןניסנבוים, הרב6-2ישורוןניסנבוים, הרב
ביאליקנס ציונה11-1ביאליקנס ציונה
ביאליקנס ציונה14-2ביאליקנס ציונה
ישורוןנס ציונה11-1ישורוןנס ציונה
ישורוןנס ציונה14-2ישורוןנס ציונה
דינורנפחא9999-1דינורנפחא
ישורוןנפחא7-1ישורוןנפחא
ישורוןנפחא6-2ישורוןנפחא
אשליםנרקיס עוזי7-1אשליםנרקיס עוזי
אשליםנרקיס עוזי10-4אשליםנרקיס עוזי
דבירנרקיס עוזי7-1דבירנרקיס עוזי
דבירנרקיס עוזי10-4דבירנרקיס עוזי
הססאלק יונה9999-1הססאלק יונה
דבירסאלק יונה5-1דבירסאלק יונה
דבירסאלק יונה6-1דבירסאלק יונה
גולדטקסבידור מנחם9999-1גולדטקסבידור מנחם
דבירסבידור מנחם3-1דבירסבידור מנחם
דבירסבידור מנחם2דבירסבידור מנחם
המגיניםסביון9999-1המגיניםסביון
כצנלסוןסולד הנריטה47-1כצנלסוןסולד הנריטה
כצנלסוןסולד הנריטה64-2כצנלסוןסולד הנריטה
ישורוןסולד הנרייטה47-1ישורוןסולד הנרייטה
ישורוןסולד הנרייטה64-2ישורוןסולד הנרייטה
ביאליקסוקולוב51-45ביאליקסוקולוב
ביאליקסוקולוב64-50ביאליקסוקולוב
התבורסוקולוב131-97התבורסוקולוב
כצנלסוןסוקולוב43-1כצנלסוןסוקולוב
שנקרסוקולוב95-53שנקרסוקולוב
שנקרסוקולוב118-66שנקרסוקולוב
שנקרסוקולוב136-120שנקרסוקולוב
דינורסוקולוב46-2דינורסוקולוב
ישורוןסוקולוב131-1ישורוןסוקולוב
ישורוןסוקולוב136-2ישורוןסוקולוב
גורדוןסירני חיים9999-1גורדוןסירני חיים
דבירסירני חיים39-1דבירסירני חיים
דבירסירני חיים34-2דבירסירני חיים
גורדוןסירקין9999-1גורדוןסירקין
דבירסירקין נחמן35-1דבירסירקין נחמן
דבירסירקין נחמן36-2דבירסירקין נחמן
ניבסמולנסקין15-1ניבסמולנסקין
ניבסמולנסקין20-2ניבסמולנסקין
דבירסמולנסקין15-1דבירסמולנסקין
דבירסמולנסקין20-2דבירסמולנסקין
דבירסמטת הניסנית35-1דבירסמטת הניסנית
דבירסמטת הניסנית26-2דבירסמטת הניסנית
דבירסמטת הרוזמרין35-1דבירסמטת הרוזמרין
דבירסמטת הרוזמרין16-2דבירסמטת הרוזמרין
אשליםסמטת הרעות17-1אשליםסמטת הרעות
אשליםסמטת הרעות4-2אשליםסמטת הרעות
דבירסמטת הרעות17-1דבירסמטת הרעות
דבירסמטת הרעות4-2דבירסמטת הרעות
אשליםסמטת השלום19-1אשליםסמטת השלום
דבירסמטת השלום19-1דבירסמטת השלום
שער האריותסנה משה9999-1שער האריותסנה משה
ישורוןסנה משה9-1ישורוןסנה משה
ישורוןסנה משה10-2ישורוןסנה משה
רביביםסנש9999-1רביביםסנש
ישורוןסנש חנה7-1ישורוןסנש חנה
ישורוןסנש חנה14-2ישורוןסנש חנה
דינורסעדיה גאון9999-1דינורסעדיה גאון
ישורוןסעדיה גאון23-1ישורוןסעדיה גאון
ישורוןסעדיה גאון22-2ישורוןסעדיה גאון
שנקרספיר יוסף19-1שנקרספיר יוסף
שנקרספיר יוסף18-2שנקרספיר יוסף
ישורוןספיר יוסף19-1ישורוןספיר יוסף
ישורוןספיר יוסף18-2ישורוןספיר יוסף
רביביםסרלין יוסף6-2רביביםסרלין יוסף
רביביםסרלין יוסף18-8רביביםסרלין יוסף
התבורסרלין יוסף42-20התבורסרלין יוסף
התבורסרלין יוסף23-21התבורסרלין יוסף
ישורוןסרלין יוסף42-2ישורוןסרלין יוסף
ישורוןסרלין יוסף23-21ישורוןסרלין יוסף
בן צביעגנון ש"י9999-1בן צביעגנון ש"י
דבירעגנון ש"י7-1דבירעגנון ש"י
דבירעגנון ש"י12-2דבירעגנון ש"י
אשכולעובדיה9999-1אשכולעובדיה
ישורוןעובדיה7-1ישורוןעובדיה
ישורוןעובדיה8-2ישורוןעובדיה
שנקרעוזיאל15-1שנקרעוזיאל
שנקרעוזיאל12-2שנקרעוזיאל
ישורוןעוזיאל1ישורוןעוזיאל
ישורוןעוזיאל12-2ישורוןעוזיאל
ישורוןעוזיאל15-5ישורוןעוזיאל
אשכולעזרא9999-1אשכולעזרא
ישורוןעזרא13-1ישורוןעזרא
ישורוןעזרא20-2ישורוןעזרא
אשכולעזריה9999-1אשכולעזריה
ישורוןעזריה13-1ישורוןעזריה
ישורוןעזריה12-2ישורוןעזריה
שרתעטרות9999-1שרתעטרות
דבירעטרות3-1דבירעטרות
דבירעטרות18-2דבירעטרות
יחדעין גדי9999-1יחדעין גדי
דבירעין גדי19-1דבירעין גדי
דבירעין גדי18-2דבירעין גדי
יחדעין יהב9999-1יחדעין יהב
דבירעין יהב13-1דבירעין יהב
דבירעין יהב8-2דבירעין יהב
שמיר יצחקעירית גדולה9999-1שמיר יצחקעירית גדולה
דבירעירית גדולה13-1דבירעירית גדולה
אשכולעמוס9999-1אשכולעמוס
ישורוןעמוס35-1ישורוןעמוס
ישורוןעמוס40-2ישורוןעמוס
אשכולעמינדב9999-1אשכולעמינדב
ישורוןעמינדב5-1ישורוןעמינדב
ישורוןעמינדב2ישורוןעמינדב
גורדוןעמל9999-1גורדוןעמל
דבירעמל21-1דבירעמל
דבירעמל32-2דבירעמל
עלומיםעמק איילון27-1עלומיםעמק איילון
עלומיםעמק איילון30-2עלומיםעמק איילון
ישורוןעמק איילון29-1ישורוןעמק איילון
ישורוןעמק איילון32-2ישורוןעמק איילון
שרתעמק דותן19-1שרתעמק דותן
שרתעמק דותן18-2שרתעמק דותן
דבירעמק דותן3-1דבירעמק דותן
דבירעמק דותן18-2דבירעמק דותן
שנקרעמק יזרעאל17-1שנקרעמק יזרעאל
שנקרעמק יזרעאל12-2שנקרעמק יזרעאל
ישורוןעמק יזרעאל17-1ישורוןעמק יזרעאל
ישורוןעמק יזרעאל12-2ישורוןעמק יזרעאל
נעמי שמרעפרה חזה7-1נעמי שמרעפרה חזה
דבירעפרה חזה7-1דבירעפרה חזה
הספבריגט9999-1הספבריגט
ישורוןפבריגט41-1ישורוןפבריגט
ישורוןפבריגט36-2ישורוןפבריגט
ישורוןפבריגט36-א'ישורוןפבריגט
ישורוןפבריגט36-ב'ישורוןפבריגט
ישורוןפבריגט50-38ישורוןפבריגט
אשכולפדויי השבי9999-1אשכולפדויי השבי
ישורוןפדויי השבי11-1ישורוןפדויי השבי
ישורוןפדויי השבי10-2ישורוןפדויי השבי
שרוןפהר אילונה14-1שרוןפהר אילונה
דבירפהר אילונה13-1דבירפהר אילונה
דבירפהר אילונה8-2דבירפהר אילונה
דבירפהר אילונה14דבירפהר אילונה
שרוןפורת אורנה9999-1שרוןפורת אורנה
התבורפייארברג9999-1התבורפייארברג
ישורוןפייארברג17-1ישורוןפייארברג
ישורוןפייארברג18-2ישורוןפייארברג
דינורפייר קניג9999-1דינורפייר קניג
ישורוןפייר קניג21-1ישורוןפייר קניג
ישורוןפייר קניג14-2ישורוןפייר קניג
גולדטקפיכמן26-1גולדטקפיכמן
נעמי שמרפיכמן27-27נעמי שמרפיכמן
דבירפיכמן27-1דבירפיכמן
דבירפיכמן14-2דבירפיכמן
דבירפיכמן22-18דבירפיכמן
עלומיםפילדלפיה15-1עלומיםפילדלפיה
עלומיםפילדלפיה16-2עלומיםפילדלפיה
ישורוןפילדלפיה15-1ישורוןפילדלפיה
ישורוןפילדלפיה14-2ישורוןפילדלפיה
ניבפינסקר27-1ניבפינסקר
ניבפינסקר22-2ניבפינסקר
דבירפינסקר27-1דבירפינסקר
דבירפינסקר22-2דבירפינסקר
שנקרפרוג10-1שנקרפרוג
ישורוןפרוג9-1ישורוןפרוג
ישורוןפרוג10-2ישורוןפרוג
שנקרפרישמן2-1שנקרפרישמן
התבורפרישמן9999-3התבורפרישמן
ישורוןפרישמן7-1ישורוןפרישמן
ישורוןפרישמן14-2ישורוןפרישמן
אשכולפרנק אנה9999-1אשכולפרנק אנה
ישורוןפרנק אנה5-1ישורוןפרנק אנה
ישורוןפרנק אנה6-2ישורוןפרנק אנה
רביביםפרץ י.ל10-1רביביםפרץ י.ל
ישורוןפרץ י.ל.9-1ישורוןפרץ י.ל.
ישורוןפרץ י.ל.12-2ישורוןפרץ י.ל.
ביאליקפתח תקווה9-1ביאליקפתח תקווה
ביאליקפתח תקווה10-2ביאליקפתח תקווה
שנקרפתח תקווה12-12שנקרפתח תקווה
ישורוןפתח תקווה9-1ישורוןפתח תקווה
ישורוןפתח תקווה12-2ישורוןפתח תקווה
שזרצאלים9999-1שזרצאלים
ישורוןצאלים9-1ישורוןצאלים
ישורוןצאלים34-2ישורוןצאלים
גולדטקצבי תדמור7-1גולדטקצבי תדמור
נעמי שמרצבי תדמור12-2נעמי שמרצבי תדמור
דבירצבי תדמור7-1דבירצבי תדמור
דבירצבי תדמור12-2דבירצבי תדמור
אמיריםצדוק דוד9999-1אמיריםצדוק דוד
ישורוןצדוק דוד21-1ישורוןצדוק דוד
ישורוןצדוק דוד16-2ישורוןצדוק דוד
ישורוןצדוק דוד34-26ישורוןצדוק דוד
ישורוןצדוק דוד49-29ישורוןצדוק דוד
כצנלסוןצ'לנוב17-1כצנלסוןצ'לנוב
כצנלסוןצ'לנוב20-2כצנלסוןצ'לנוב
ישורוןצ'לנוב15-1ישורוןצ'לנוב
ישורוןצ'לנוב20-2ישורוןצ'לנוב
אשכולצפניה9999-1אשכולצפניה
ישורוןצפניה7-1ישורוןצפניה
ישורוןצפניה8-2ישורוןצפניה
ניצניםצפת21-1ניצניםצפת
ניצניםצפת24-2ניצניםצפת
דבירצפת21-1דבירצפת
דבירצפת24-2דבירצפת
אשכולצרעה9999-1אשכולצרעה
ישורוןצרעה5-1ישורוןצרעה
ישורוןצרעה6-2ישורוןצרעה
הסקבוץ גלויות2-2הסקבוץ גלויות
הסקדושי בלזן9999-1הסקדושי בלזן
דבירקדושי בלזן17-1דבירקדושי בלזן
דבירקדושי בלזן14-2דבירקדושי בלזן
שזרקדושי קהיר17-1שזרקדושי קהיר
שזרקדושי קהיר14-2שזרקדושי קהיר
שזרקדושי קהיר40-16שזרקדושי קהיר
שזרקדושי קהיר37-19שזרקדושי קהיר
דבירקדושי קהיר40-16דבירקדושי קהיר
דבירקדושי קהיר23-21דבירקדושי קהיר
דבירקדושי קהיר37-29דבירקדושי קהיר
ישורוןקדושי קהיר17-1ישורוןקדושי קהיר
ישורוןקדושי קהיר14-2ישורוןקדושי קהיר
גולדטקקדיש לוז2-2גולדטקקדיש לוז
דבירקדיש לוז2דבירקדיש לוז
בן צביקדמן9999-1בן צביקדמן
דבירקדמן ליאון13-1דבירקדמן ליאון
דבירקדמן ליאון22-2דבירקדמן ליאון
שער האריותקהילת וילנה9999-1שער האריותקהילת וילנה
ישורוןקהילת וילנה3-1ישורוןקהילת וילנה
ישורוןקהילת וילנה4-2ישורוןקהילת וילנה
שער האריותקהילת ורשה9999-1שער האריותקהילת ורשה
ישורוןקהילת ורשה5-1ישורוןקהילת ורשה
ישורוןקהילת ורשה4-2ישורוןקהילת ורשה
אשכולקֹהלת9999-1אשכולקֹהלת
ישורוןקֹהלת5-1ישורוןקֹהלת
ישורוןקֹהלת6-2ישורוןקֹהלת
ביאליקקוגל (שדרות)33-23ביאליקקוגל (שדרות)
רביביםקוגל (שדרות)21-1רביביםקוגל (שדרות)
כצנלסוןקוגל (שדרות)46-2כצנלסוןקוגל (שדרות)
ישורוןקוגל (שדרות)33-1ישורוןקוגל (שדרות)
ישורוןקוגל (שדרות)46-2ישורוןקוגל (שדרות)
התבורקורצ'אק8-3התבורקורצ'אק
אשכולקורצ'אק2-1אשכולקורצ'אק
ישורוןקורצ'אק יאנוש17-1ישורוןקורצ'אק יאנוש
ישורוןקורצ'אק יאנוש8-2ישורוןקורצ'אק יאנוש
ניבקיבוץ גלויות47-1ניבקיבוץ גלויות
ניבקיבוץ גלויות32-4ניבקיבוץ גלויות
דבירקיבוץ גלויות47-1דבירקיבוץ גלויות
דבירקיבוץ גלויות32-2דבירקיבוץ גלויות
נעמי שמרקישון אפרים9999-1נעמי שמרקישון אפרים
דבירקישון אפרים17-1דבירקישון אפרים
דבירקישון אפרים12-2דבירקישון אפרים
דבירקלויזנר יוסף13-1דבירקלויזנר יוסף
דבירקלויזנר יוסף18-2דבירקלויזנר יוסף
בן צביקלויזנר, פרופ'9999-1בן צביקלויזנר, פרופ'
התבורקלומל9999-1התבורקלומל
ישורוןקלומל מאיר5-1ישורוןקלומל מאיר
ישורוןקלומל מאיר6-2ישורוןקלומל מאיר
שנקרקלישר16-1שנקרקלישר
ישורוןקלישר צבי11-1ישורוןקלישר צבי
ישורוןקלישר צבי16-2ישורוןקלישר צבי
נעמי שמרקניג ליא9999-1נעמי שמרקניג ליא
דבירקניג ליא13-1דבירקניג ליא
דבירקניג ליא16-2דבירקניג ליא
כצנלסוןקפאח, הרב32-26כצנלסוןקפאח, הרב
כצנלסוןקפאח, הרב75-34כצנלסוןקפאח, הרב
דינורקפאח, הרב25-1דינורקפאח, הרב
דינורקפאח, הרב33-27דינורקפאח, הרב
ישורוןקפאח, הרב75-1ישורוןקפאח, הרב
ישורוןקפאח, הרב62-2ישורוןקפאח, הרב
התבורקפלינסקי נח, ד"ר9999-1התבורקפלינסקי נח, ד"ר
ישורוןקפלינסקי נח, ד"ר5-1ישורוןקפלינסקי נח, ד"ר
ישורוןקפלינסקי נח, ד"ר10-2ישורוןקפלינסקי נח, ד"ר
כצנלסוןקפלן25-1כצנלסוןקפלן
כצנלסוןקפלן32-2כצנלסוןקפלן
ישורוןקפלן25-1ישורוןקפלן
ישורוןקפלן32-2ישורוןקפלן
ישעיהוקפלנסקי9999-1ישעיהוקפלנסקי
ישורוןקפלנסקי שלמה9-1ישורוןקפלנסקי שלמה
ישורוןקפלנסקי שלמה14-2ישורוןקפלנסקי שלמה
בן צביקציר אהרון9999-1בן צביקציר אהרון
דבירקציר אהרון8-2דבירקציר אהרון
דבירקציר אהרון9-1דבירקציר אהרון
גורדוןקצנלסון יצחק9999-1גורדוןקצנלסון יצחק
רביביםקראוזה20-1רביביםקראוזה
רביביםקראוזה24-22רביביםקראוזה
רביביםקראוזה30-26רביביםקראוזה
שנקרקראוזה74-32שנקרקראוזה
שנקרקראוזה69-47שנקרקראוזה
התבורקראוזה45-21התבורקראוזה
ישורוןקראוזה25-1ישורוןקראוזה
ישורוןקראוזה74-2ישורוןקראוזה
ישורוןקראוזה51-29ישורוןקראוזה
ישורוןקראוזה52-א'ישורוןקראוזה
ישורוןקראוזה52-ב'ישורוןקראוזה
ישורוןקראוזה69-53ישורוןקראוזה
עלומיםקרייתי21-1עלומיםקרייתי
עלומיםקרייתי32-2עלומיםקרייתי
ישורוןקרייתי27-1ישורוןקרייתי
ישורוןקרייתי28-2ישורוןקרייתי
ניבקרית שמונה5-1ניבקרית שמונה
ניבקרית שמונה6-2ניבקרית שמונה
שרתקרית שמונה25-7שרתקרית שמונה
שרתקרית שמונה32-8שרתקרית שמונה
ניצניםקרית שמונה39-27ניצניםקרית שמונה
ניצניםקרית שמונה50-34ניצניםקרית שמונה
דבירקרית שמונה39-1דבירקרית שמונה
דבירקרית שמונה50-2דבירקרית שמונה
שרתקרן היסוד9999-1שרתקרן היסוד
דבירקרן היסוד35-1דבירקרן היסוד
דבירקרן היסוד34-2דבירקרן היסוד
שרתקרן קיימת31-1שרתקרן קיימת
שרתקרן קיימת28-2שרתקרן קיימת
דבירקרן קיימת33-1דבירקרן קיימת
דבירקרן קיימת32-2דבירקרן קיימת
אמיריםקרסל גצל9999-1אמיריםקרסל גצל
ישורוןקרסל גצל5-1ישורוןקרסל גצל
ישורוןקרסל גצל12-2ישורוןקרסל גצל
הסראש פינה9999-1הסראש פינה
דבירראש פינה23-1דבירראש פינה
דבירראש פינה22-2דבירראש פינה
ביאליקראשון לציון7-1ביאליקראשון לציון
ביאליקראשון לציון8-2ביאליקראשון לציון
ישורוןראשון לציון7-1ישורוןראשון לציון
ישורוןראשון לציון8-2ישורוןראשון לציון
הסרבי עקיבא12-2הסרבי עקיבא
הסרבי עקיבא13-3הסרבי עקיבא
אשכולרבי עקיבא1-1אשכולרבי עקיבא
אשכולרבי עקיבא38-14אשכולרבי עקיבא
ישורוןרבי עקיבא33-1ישורוןרבי עקיבא
ישורוןרבי עקיבא38-2ישורוןרבי עקיבא
אשליםרבין יצחק9-1אשליםרבין יצחק
אשליםרבין יצחק42-2אשליםרבין יצחק
דביררבין יצחק12-10דביררבין יצחק
דביררבין יצחק24-18דביררבין יצחק
דביררבין יצחק42-28דביררבין יצחק
דביררבין יצחק14-א'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק16-א'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק14-ב'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק16-ב'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק14-ג'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק16-ג'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק14-ד'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק16-ד'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק14-ה'דביררבין יצחק
דביררבין יצחק16-ה'דביררבין יצחק
בן גוריוןרבינוביץ יהושע2-1בן גוריוןרבינוביץ יהושע
אמיריםרבינוביץ יהושע9999-3אמיריםרבינוביץ יהושע
ישורוןרבינוביץ יהושע25-1ישורוןרבינוביץ יהושע
ישורוןרבינוביץ יהושע60-2ישורוןרבינוביץ יהושע
ישורוןרבינוביץ יהושע63-29ישורוןרבינוביץ יהושע
ישורוןרבינוביץ יהושע78-64ישורוןרבינוביץ יהושע
ישורוןרבינוביץ יהושע71-67ישורוןרבינוביץ יהושע
ישורוןרבינוביץ יהושע93-75ישורוןרבינוביץ יהושע
שמיר יצחקרוזמרין9999-1שמיר יצחקרוזמרין
נעמי שמררוזנבלום יאיר9999-1נעמי שמררוזנבלום יאיר
דביררוזנבלום יאיר5-1דביררוזנבלום יאיר
דביררוזנבלום יאיר14-2דביררוזנבלום יאיר
כצנלסוןרוטשילד15-1כצנלסוןרוטשילד
כצנלסוןרוטשילד50-2כצנלסוןרוטשילד
ישורוןרוטשילד15-1ישורוןרוטשילד
ישורוןרוטשילד20-2ישורוןרוטשילד
שנקררופין17-1שנקררופין
שנקררופין22-2שנקררופין
ישורוןרופין17-1ישורוןרופין
ישורוןרופין22-2ישורוןרופין
דינוררותר וולטר9999-1דינוררותר וולטר
ישורוןרותר וולטר5-1ישורוןרותר וולטר
ישורוןרותר וולטר8-2ישורוןרותר וולטר
ביאליקרחל11-1ביאליקרחל
ביאליקרחל18-2ביאליקרחל
דביררחל11-3דביררחל
דביררחל18-4דביררחל
הסריינס23-21הסריינס
שנקרריינס19-1שנקרריינס
שנקרריינס22-2שנקרריינס
ישורוןריינס23-1ישורוןריינס
ישורוןריינס22-2ישורוןריינס
שער האריותרייק חביבה9999-1שער האריותרייק חביבה
ישורוןרייק חביבה24-2ישורוןרייק חביבה
ישורוןרייק חביבה13-1ישורוןרייק חביבה
התבוררינגלבלום9999-1התבוררינגלבלום
ישורוןרינגלבלום עמנואל5-1ישורוןרינגלבלום עמנואל
ישורוןרינגלבלום עמנואל6-2ישורוןרינגלבלום עמנואל
כצנלסוןרמב"ם15-1כצנלסוןרמב"ם
כצנלסוןרמב"ם20-2כצנלסוןרמב"ם
עלומיםרמב"ם29-17עלומיםרמב"ם
עלומיםרמב"ם34-22עלומיםרמב"ם
ישורוןרמב"ם29-1ישורוןרמב"ם
ישורוןרמב"ם34-2ישורוןרמב"ם
גורדוןרמז דוד9999-1גורדוןרמז דוד
דביררמז דוד23-1דביררמז דוד
דביררמז דוד22-2דביררמז דוד
דינוררמח"ל9999-1דינוררמח"ל
ישורוןרמח"ל7-1ישורוןרמח"ל
ישורוןרמח"ל8-2ישורוןרמח"ל
שער האריותרמת הגולן37-1שער האריותרמת הגולן
שער האריותרמת הגולן22-2שער האריותרמת הגולן
ניצניםרמת הגולן24-24ניצניםרמת הגולן
ניצניםרמת הגולן39-39ניצניםרמת הגולן
ישורוןרמת הגולן1ישורוןרמת הגולן
ישורוןרמת הגולן24-2ישורוןרמת הגולן
ישורוןרמת הגולן15-5ישורוןרמת הגולן
ישורוןרמת הגולן39-21ישורוןרמת הגולן
שמיר יצחקרפאל איתן9999-1שמיר יצחקרפאל איתן
כצנלסוןרש"י9999-1כצנלסוןרש"י
ישורוןרש"י15-1ישורוןרש"י
ישורוןרש"י12-2ישורוןרש"י
כצנלסוןש"ץ צבי83-31כצנלסוןש"ץ צבי
כצנלסוןש"ץ צבי90-34כצנלסוןש"ץ צבי
דינורש"ץ צבי29-1דינורש"ץ צבי
דינורש"ץ צבי32-2דינורש"ץ צבי
ישורוןש"ץ צבי87-1ישורוןש"ץ צבי
ישורוןש"ץ צבי88-2ישורוןש"ץ צבי
אשליםשאלתיאל דוד7-1אשליםשאלתיאל דוד
אשליםשאלתיאל דוד16-2אשליםשאלתיאל דוד
דבירשאלתיאל דוד15-1דבירשאלתיאל דוד
דבירשאלתיאל דוד16-2דבירשאלתיאל דוד
דבירשאלתיאל דוד27-21דבירשאלתיאל דוד
שזרשבזי11-1שזרשבזי
ישורוןשבזי שלום11-1ישורוןשבזי שלום
אשליםשבטי ישראל7-1אשליםשבטי ישראל
אשליםשבטי ישראל6-2אשליםשבטי ישראל
דבירשבטי ישראל7-1דבירשבטי ישראל
דבירשבטי ישראל6-2דבירשבטי ישראל
כצנלסוןשד"ל11-1כצנלסוןשד"ל
כצנלסוןשד"ל12-2כצנלסוןשד"ל
ישורוןשד"ל11-1ישורוןשד"ל
ישורוןשד"ל12-2ישורוןשד"ל
יחדשדה בוקר9999-1יחדשדה בוקר
דבירשדה בוקר7-1דבירשדה בוקר
דבירשדה בוקר10-2דבירשדה בוקר
כצנלסוןשדה יצחק43-1כצנלסוןשדה יצחק
כצנלסוןשדה יצחק26-2כצנלסוןשדה יצחק
ישעיהושוחט מניה וישראל9999-1ישעיהושוחט מניה וישראל
ישורוןשוחט מניה וישראל25-1ישורוןשוחט מניה וישראל
ישורוןשוחט מניה וישראל20-2ישורוןשוחט מניה וישראל
התבורשור משה, פרופ'35-33התבורשור משה, פרופ'
התבורשור משה, פרופ'43-41התבורשור משה, פרופ'
התבורשור משה, פרופ'47-47התבורשור משה, פרופ'
אשכולשור משה, פרופ'31-1אשכולשור משה, פרופ'
אשכולשור משה, פרופ'36-34אשכולשור משה, פרופ'
אשכולשור משה, פרופ'39-37אשכולשור משה, פרופ'
אשכולשור משה, פרופ'45-45אשכולשור משה, פרופ'
ישורוןשור משה, פרופ'47-1ישורוןשור משה, פרופ'
ישורוןשור משה, פרופ'28-2ישורוןשור משה, פרופ'
ישורוןשור משה, פרופ'36-34ישורוןשור משה, פרופ'
ישורוןשור משה, פרופ'57ישורוןשור משה, פרופ'
הסשטרוק2-2הסשטרוק
ניבשטרוק13-1ניבשטרוק
ניבשטרוק10-4ניבשטרוק
דבירשטרוק13-1דבירשטרוק
דבירשטרוק10-2דבירשטרוק
יחדשיבת ציון9999-1יחדשיבת ציון
דבירשיבת ציון3-1דבירשיבת ציון
דבירשיבת ציון4-2דבירשיבת ציון
התבורשיפר9999-3התבורשיפר
אשכולשיפר2-1אשכולשיפר
הסשכטר12-11הסשכטר
התבורשכטר10-1התבורשכטר
ישורוןשכטר11-1ישורוןשכטר
ישורוןשכטר12-2ישורוןשכטר
התבורשלום עליכם9999-1התבורשלום עליכם
ישורוןשלום עליכם7-1ישורוןשלום עליכם
ישורוןשלום עליכם20-2ישורוןשלום עליכם
אשכולשמואל9999-1אשכולשמואל
ישורוןשמואל11-1ישורוןשמואל
ישורוןשמואל8-2ישורוןשמואל
כצנלסוןשמואל הנגיד39-1כצנלסוןשמואל הנגיד
כצנלסוןשמואל הנגיד28-2כצנלסוןשמואל הנגיד
ישורוןשמואל הנגיד39-1ישורוןשמואל הנגיד
ישורוןשמואל הנגיד26-2ישורוןשמואל הנגיד
הסשמורק2-2הסשמורק
ניבשמורק21-1ניבשמורק
ניבשמורק28-4ניבשמורק
דבירשמורק21-1דבירשמורק
דבירשמורק28-2דבירשמורק
ביאליקשמעוני11-1ביאליקשמעוני
ביאליקשמעוני6-2ביאליקשמעוני
ישורוןשמעוני11-1ישורוןשמעוני
ישורוןשמעוני6-2ישורוןשמעוני
אשכולשמעיה9999-1אשכולשמעיה
ישורוןשמעיה7-1ישורוןשמעיה
ישורוןשמעיה8-2ישורוןשמעיה
נעמי שמרשמר נעמי9999-1נעמי שמרשמר נעמי
דבירשמר נעמי15-1דבירשמר נעמי
דבירשמר נעמי22-2דבירשמר נעמי
אשכולשמשון9999-1אשכולשמשון
ישורוןשמשון5-1ישורוןשמשון
ישורוןשמשון6-2ישורוןשמשון
ביאליקשנקר82-44ביאליקשנקר
ביאליקשנקר83-53ביאליקשנקר
רביביםשנקר23-1רביביםשנקר
רביביםשנקר26-2רביביםשנקר
רביביםשנקר31-25רביביםשנקר
שנקרשנקר42-28שנקרשנקר
שנקרשנקר51-33שנקרשנקר
ישורוןשנקר אריה83-1ישורוןשנקר אריה
ישורוןשנקר אריה82-2ישורוןשנקר אריה
שער האריותשער האריות9999-1שער האריותשער האריות
ישורוןשער האריות7-1ישורוןשער האריות
ישורוןשער האריות20-2ישורוןשער האריות
ישורוןשער האריות19-11ישורוןשער האריות
עלומיםשער הגיא15-1עלומיםשער הגיא
עלומיםשער הגיא20-2עלומיםשער הגיא
ישורוןשער הגיא15-1ישורוןשער הגיא
ישורוןשער הגיא20-2ישורוןשער הגיא
שרתשער הפרחים3-1שרתשער הפרחים
דבירשער הפרחים5-1דבירשער הפרחים
ניבשער ציון27-1ניבשער ציון
ניבשער ציון40-2ניבשער ציון
דבירשער ציון27-1דבירשער ציון
דבירשער ציון40-2דבירשער ציון
בן צבישפירא חיים משה9999-1בן צבישפירא חיים משה
דבירשפירא חיים משה2-1דבירשפירא חיים משה
דבירשפירא חיים משה20-2דבירשפירא חיים משה
התבורשפירא צבי9999-1התבורשפירא צבי
ישורוןשפירא צבי25-1ישורוןשפירא צבי
ישורוןשפירא צבי16-2ישורוןשפירא צבי
שנקרשפרינצק35-1שנקרשפרינצק
שנקרשפרינצק38-2שנקרשפרינצק
ישורוןשפרינצק29-1ישורוןשפרינצק
ישורוןשפרינצק38-2ישורוןשפרינצק
ישורוןשפרינצק35-33ישורוןשפרינצק
נעמי שמרשרה לוי תנאי7-1נעמי שמרשרה לוי תנאי
ישורוןשרה לוי תנאי7-1ישורוןשרה לוי תנאי
ישורוןשרה לוי תנאי6-2ישורוןשרה לוי תנאי
שער האריותשרת משה5-1שער האריותשרת משה
שער האריותשרת משה6-2שער האריותשרת משה
שער האריותשרת משה41-21שער האריותשרת משה
ניבשרת משה19-7ניבשרת משה
ניבשרת משה22-8ניבשרת משה
שרתשרת משה40-24שרתשרת משה
ניצניםשרת משה52-46ניצניםשרת משה
דבירשרת משה50-8דבירשרת משה
דבירשרת משה41-21דבירשרת משה
ישורוןשרת משה19-1ישורוןשרת משה
ישורוןשרת משה6-2ישורוןשרת משה
שער האריותששת הימים33-1שער האריותששת הימים
שער האריותששת הימים20-4שער האריותששת הימים
שער האריותששת הימים2-2שער האריותששת הימים
ישורוןששת הימים8-4ישורוןששת הימים
ישורוןששת הימים33-7ישורוןששת הימים
ישורוןששת הימים20-16ישורוןששת הימים
המגיניםתל גיבורים11-1המגיניםתל גיבורים
המגיניםתל גיבורים10-2המגיניםתל גיבורים
המגיניםתל גיבורים99-1המגיניםתל גיבורים
המגיניםתל גיבורים100-2המגיניםתל גיבורים
דינורתל חי9999-1דינורתל חי
ישורוןתל חי11-1ישורוןתל חי
ישורוןתל חי8-2ישורוןתל חי
שמיר יצחקתמר9999-1שמיר יצחקתמר
דבירתמר25-1דבירתמר
דבירתמר10-2דבירתמר
דינורתרצ"ו9999-1דינורתרצ"ו
ישורוןתרצ"ו35-1ישורוןתרצ"ו
ישורוןתרצ"ו38-2ישורוןתרצ"ו