הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

רשימת בתי הספר

תוצאות סינון:

שם מוסדשם מנהל/תטלפוןכתובתכפתור לפרטים נוספים
מלכה יצחקוב03-5035601פרטים נוספיםממלכתי – דתיחטיבת ביניים
לאה קרמר03-5032245ברקת ראובן 28פרטים נוספיםבתי ספר על יסודיים - חרדייםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
רינה כהןשד' ירושלים 1פרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
שרה קינסברג03-5562140דובנוב 4 חולוןפרטים נוספיםממלכתי – דתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
שלומי גנון03-5505282פרופ' שור 2פרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
אורנה אייזמן03-5012525שלום עליכם 5פרטים נוספיםממלכתישלוש שנתי
דודו איתח03-5565102קרן קיימת לישראל 13, חולון, מיקוד 58486פרטים נוספיםממלכתישלוש שנתי
ורד כהן דוד03-5012716מוטה גור קרית אילוןפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
אסנת נעים03-5563438הכנסת 8 חולוןפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
מרק בבוט03-5012339/59ההסתדרות 20, חולוןפרטים נוספיםעירונישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
מלכה חרותי03-5550401רבין יצחק 20פרטים נוספיםעירונישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
טלי דרור03-5504912גבעת התחמושת 23, חולוןפרטים נוספיםעירונישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
אורי לס03-5529563קרסל גצל 2, קרית בן גוריון - חולוןפרטים נוספיםעירונישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
ד"ר דליה גורי03-5050912ברקן 18פרטים נוספיםעירונישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
חנית זלדיס03-7788713קפאח 53 חולוןפרטים נוספיםחינוך מיוחד, ממלכתיחטיבת ביניים
יניב עראקי03-5034466עין גדי 16פרטים נוספיםממלכתי – דתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
אוסנת נעים03-5563438הכנסת 8 חולוןפרטים נוספיםממלכתיחטיבת ביניים
אמירה רוזין03-6510809ברקת 3פרטים נוספיםעירוניחטיבת ביניים
עינת דלבחה03-5018696ברקן 18 חולוןפרטים נוספיםעירוניחטיבת ביניים, שש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
חגית קרדי - גואטה03-5508230ששת הימים 23פרטים נוספיםעירוניחטיבת ביניים
תמי כהן03-5508116קרית שמונה 13 חולוןפרטים נוספיםעירוניחטיבת ביניים
הרב פיינה03-5032677קאפח יחיא הרב 53 חולוןפרטים נוספיםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
הרב פיינה03-5032677קאפח יחיא הרב 53 חולוןפרטים נוספיםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
הרב פיינה03-5032677קאפח יחיא הרב 53 חולוןפרטים נוספיםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
הדסה יצחקי03-5258478נחמיה 13פרטים נוספיםבתי ספר על יסודיים - חרדייםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
רוית מגר03-5034511אילת 60 חולוןפרטים נוספיםחינוך מיוחד, ממלכתי
יניב ערקי03-5034466עין גדי 13פרטים נוספיםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
03-7412729פרטים נוספיםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
דנה אלון03-5029000קדושי קהיר 14פרטים נוספיםפרטישלוש שנתי
פרץ יוסף03-5034466פרטים נוספיםממלכתי – דתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)