הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

רשימת בתי הספר

תוצאות סינון:

שם מוסדכתובתבתי ספר מזיניםכפתור לפרטים נוספים
ברקת ראובן 28פרטים נוספיםממלכתי - חרדי, בתי ספר על יסודיים - חרדייםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
רחוב נחמיה 13פרטים נוספיםחינוך מיוחדשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
דובנוב 4 חולוןבית ספר - ישורוןבית ספר - דבירפרטים נוספיםממלכתי – דתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
עין גדי 16בית ספר - ישורוןבית ספר - דבירפרטים נוספיםממלכתי – דתיחטיבת ביניים
פרופ' שור 2בית ספר - שנקרבית ספר - רביביםבית ספר - התבורפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
קרן קיימת לישראל 13, חולון, מיקוד 58486פרטים נוספיםממלכתישלוש שנתי
מוטה גור קרית אילוןבית ספר - שמירבית ספר - שרוןפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
הכנסת 8 חולוןבית ספר - אשכולבית ספר - הסבית ספר - ביאליקפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
רחוב גבעת התחמושת 23פרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
ההסתדרות 20, חולוןבית ספר - דינורבית ספר - ישעיהובית ספר - שז"רפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
רבין יצחק 20בית ספר - אשליםבית ספר - בן צביפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
קרסל גצל 2, קרית בן גוריון - חולוןבית ספר - אמיריםבית ספר - בן גוריוןבית ספר - גורדוןפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
ברקן 18בית ספר - עלומיםבית ספר - כצנלסוןבית ספר - המגיניםפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
רחוב קפאח 53פרטים נוספיםחינוך מיוחדשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
חנקין 109בית ספר - ביאליקבית ספר - גולדטקפרטים נוספיםממלכתי
דובנוב 14 חולוןפרטים נוספיםחינוך מיוחד
הכנסת 8 חולוןבית ספר - אשכולבית ספר - ביאליקבית ספר - הספרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
אהרון יריב 8בית ספר - שמירבית ספר - שרוןפרטים נוספיםממלכתיחטיבת ביניים
ברקן 18 חולוןבית ספר - המגיניםבית ספר - עלומיםבית ספר - כצנלסוןפרטים נוספיםעירונישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
ירמיהו 16פרטים נוספיםחטיבת ביניים
ששת הימים 23בית ספר - ניבבית ספר - שער האריותפרטים נוספיםממלכתיחטיבת ביניים
קרית שמונה 13 חולוןבית ספר - ניצניםבית ספר - שרתפרטים נוספיםממלכתיחטיבת ביניים
ברקת 22פרטים נוספיםבתי ספר על יסודיים - חרדייםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
רחוב חלץ 1פרטים נוספיםחינוך מיוחדשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
הלוחמים 62פרטים נוספיםחינוך מיוחדשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
שיבת ציון 1 חולוןפרטים נוספיםחינוך מיוחד
הבנים 16 חולוןפרטים נוספיםחינוך מיוחד
רח' הבנאי 62כלל בתי הספר היסודייםפרטים נוספיםממלכתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
עין גדי 16פרטים נוספיםשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
עין גדי 16בית ספר - ישורוןבית ספר - דבירפרטים נוספיםממלכתי – דתישש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
רחוב קדושי קהיר 14פרטים נוספיםחינוך מיוחדשש שנתי (חטיבת ביניים + עליונה)
שלום עליכם 5פרטים נוספיםממלכתישלוש שנתי
קדושי קהיר 14פרטים נוספיםשלוש שנתי