הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

תהליך הרישום לגני ילדים ולצהרונים

​​הנחיות לרישום לגני הילדים ולצהרונים העירוניים לשנת הלימודים תשע"ט 2019-2018

תאריך: 17/01/2018
הרישום לשנה"ל תשע"ט התקיים בין התאריכים: 6.2.2018-17.1.2018 והוא הסתיים.

***הרישום הסתיים***

​הורים יקרים,
לפניכם מידע והנחיות בנושא הרישום לגני הילדים והצהרונים העירוניים.
הרישום לגני הילדים לכלל המגמות: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממלכתי-חרדי ומוכש"ר (מוכר שאינו רשמי), יתבצע באמצעות מערכת הרישום שבאתר האינטרנט הייעודי, לאורך כל תקופת הרישום.
הרישום יחל ביום רביעי, א' בשבט תשע"ח, 17.1.2018 ויימשך עד יום שלישי, כ"א בשבט תשע"ח, 6.2.2018.

זכאי הרישום:

 • בני 5 - שנולדו בין י"ט בטבת תשע"ג, 1 בינואר 2013, לבין כ"ח בטבת תשע"ד, 31 בדצמבר 2013.​
 • בני 4 - שנולדו בין כ"ט בטבת תשע"ד, 1 בינואר 2014, לבין ט' בטבת תשע"ה, 31 בדצמבר 2014.
 • בני 3 - שנולדו בין י' בטבת תשע"ה, 1 בינואר 2015, לבין י"ט בטבת תשע"ו, 31 בדצמבר 2015.
הרישום באינטרנט מיועד לתושבים שכתובתם במרשם האוכלוסין היא חולון.

תהליך הרישום באינטרנט בחמישה צעדים:

 1. כניסה - הקלידו את מספר תעודת הזהות של הילד ואת מספר תעודת הזהות של ההורה הרושם.
 2. פרטי הילד - בדקו את פרטי הילד ואת נכונותם. אם חל שינוי בפרטי הילד או בכתובת המגורים, לא ניתן יהיה להמשיך את ההרשמה ללא הסדרת פרטים אלה במוקד הרישום.
 3. פרטי ההורים - מלאו את פרטי ההורים. 
 4. בחירת זרם חינוכי וגן - בחרו זרם חינוכי (ממלכתי/ממלכתי-דתי/ממלכתי-חרדי/מוכש"ר).​

זרם חינוכי  

 • חינוך ממלכתי לבני 5-4 - תוצג רשימת גני הילדים מאזור הרישום של כתובת הילד. עליכם לבחור 3 גנים שונים מהרשימה שתוצג (הרשימה כוללת גם חטיבות צעירות).
 • חינוך ממלכתי-דתי וממלכתי-חרדי לבני 5-4 - תוצג רשימת גנים על-אזוריים לבחירה.
 • חינוך ממלכתי לבני 3 - לא תתאפשר בחירת גן. באפשרותכם לציין בקשות במידה שהן או חריגות, או בריאותיות, או בגין אחים שילמדו במערכת הגנים בשנת הלימודים תשע"ט.
 • חינוך מוכש"ר - יש לצרף נספח ד' חתום על ידי הבעלות וסרוק.

חשוב ! בעת ביצוע הרישום תתבקשו לסמן אם ברצונכם להירשם לגן עם צהרון, לאשר השתתפות בפעילויות העשרה ולשלם עבורן.

סיום הרישום

בסיום הרישום אנא ודאו:
 1. שההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" הופיעה.
 2. שקיבלתם אישור במסרון ובדואר האלקטרוני שאותו הקלדתם באתר הרישום.
 3.  אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים כולל מספרי טלפון ודוא"ל.
 4. בתקופת הרישום הרשמית ניתן להיכנס שוב ולבצע שינוי בבחירת הגנים.

אנו נעשה כל שבאפשרותנו על מנת להיענות לבחירתכם, תוך התייחסות לקריטריונים לשיבוץ ולשיקולי המערכת העירונית.

לתשומת לבכם !
מוקד טלפוני לתמיכה ברישום יעמוד לרשותכם לאורך כל תקופת הרישום כפי שמופיע בפרטי התקשרות בצד שמאל.

הרישום ביחידת הרישום מיועד לתושבים חדשים או לכאלה שעתידים לגור בחולון, לעוברים דירה בתוך העיר, לעולים חדשים ולתושבים שמבקשים סיוע בביצוע הרישום.
יש להגיע עם תעודות הזהות של שני ההורים + צילום תעודות הזהות והמסמכים הדרושים בהתאם לצורך:

 • עדכון כתובת - חוזה דירה מעודכן.
 • תושב חדש - חוזה דירה בכתובת החדשה, אישור ארנונה וביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • תושב עתידי - חוזה דירה בציון מועד הכניסה לדירה (שאינו מאוחר מ-31.12.2018) וביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • תושבים ללא ארנונה וחוזה דירה על שמם - כתב הצהרה חתום על ידי ההורים ומאושר בחתימת עורך-דין, בצירוף הצהרת בעל הנכס ואישור על תשלום ארנונה בכתובת המגורים וביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/ יחידניים) - כתב הצהרה חתום על ידי שני ההורים מעודכן ותקף למועד הרישום, צילום החלטת בית המשפט (במקרה של אפוטרופוס בלעדי).
 • רישום למוסד מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) – יש להירשם באתר ולסרוק/להציג את נספח ד' (אישור בקשה לרישום גן) חתום על ידי הגן אליו אתם מעוניינים לרשום את ילדכם. ללא אישור זה לא יושלם הרישום לגן המבוקש.
 • רישום על ידי מיופה כח - תעודת זהות של מיופה הכח ומכתב הרשאה חתום על ידי ההורים.
בביצוע הרישום באינטרנט ניתן לסרוק את הטפסים המלאים ולהעלות אותם למערכת הרישום. ניתן גם לשלוח אותם בדוא"ל כפי שמופיע בפרטי ההתקשרות בצד שמאל.

להלן הטפסים:
הרישום לא יהיה תקף ללא השלמת כל המסמכים.

רישום לצהרוני גני הילדים

רשת קהילה ופנאי​ מפעילה את הצהרונים בתוך גני הילדים העירוניים כחלק מהרצף החינוכי שמתקיים בחולון. הצהרונים פועלים מתוך תפיסה חינוכית ערכית ששמה את הילד במרכז החשיבה והעשייה ופותחת בפניו אפשרות בחירה לפעול, ללמוד, להתנסות ולהתפתח.
צהרוני גני הילדים ברשת פועלים בימים א'-ה', בין השעות 17:00-14:00. בנוסף, ניתן מענה בחופשות (לוח חופשות יפורסם בתחילת שנה"ל) ובשביתות החל מהיום השני בשעות 16:30-07:40.
פעילות הצהרונים כוללת: 
 • פעילות חברתית והעשרה
 • שני חוגים בשבוע
 • אירועי תרבות בחופשות החגים
 • ארוחת צהריים בריאה, כשרה וחמה מחבר​ות קייטרינג מורשות, בפיקוח משרד הבריאות.

תהליך הרישום

 1. הרישום לצהרון מתבצע באתר האינטרנט העירוני, כחלק מתהליך הרישום לגני הילדים. 
 2. בעת הרישום לגן תתבקשו לסמן האם אתם מעוניינים בגן עם צהרון. במידה שכן, עליכם להיכנס לקישור לרישום לצהרון ותועברו לאתר הרשת להשלמת התהליך ולתשלום www.holonet.org.il​.
 3. המחיר לחודש הוא 935 ₪. הרישום והתשלום לצהרון הם עבור כל שנת הפעילות בחלוקה ל-10 תשלומים.
 4.  500 ₪ מתוך התשלום לחודש הראשון יהוו מקדמה אשר תיגבה באופן מיידי ולא תוחזר במקרה של ביטול הרישום על ידי ההורה.
 5. הרישום מתקיים בין התאריכים 6.2.18-17.1.18. רישום לאחר תאריכים אלה יתקיים במינהל החינוך ויהיה על בסיס מקום פנוי בלבד. רשת קהילה ופנאי אינה מתחייבת לשבץ לצהרונים למאחרים ברישום. פתיחת צהרון מותנית ברישום של 22 משתתפים מינימום.
 6. השיבוץ לצהרון מתבצע על ידי העירייה, לאחר קביעת השיבוץ תישלח להורים הודעה מהמרכז הקהילתי אליו משויך הצהרון.
לאחר קבלת הודעת השיבוץ אין צורך ברישום נוסף במרכז הקהילתי.
לבירורים בנושא צהרונים ניתן לפנות לרשת קהילה ופנאי בטל' 1-700-50-33-11.

שיבוץ לגני הילדים

השיבוץ לגני הילדים יעשה עם תום תקופת הרישום הרשמית. אגף גני הילדים יעשה מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לגנים שבחרתם, תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים ומערכתיים.
הרכב רוב גני הילדים הוא דו-גילי. שינויים בהרכב גן/גן עם צהרון יהיו בהתאם למספר הנרשמים בפועל.

קריטריונים לשיבוץ:

 • ביצוע רישום בתקופת הרישום
 • אזור רישום - עדיפות ראשונה לילדי אזור הרישוםגנים ברצף - עדיפות לילדים ממשיכי גן
 • גיל הילד- עדיפות לילדים גדולים יותר
 • הרכב קבוצות גיל - איזון בנים בנות
 • איזון שנתונים באזור המגורים
 • סיבות רפואיות ומשפחתיות חריגות במעגל המשפחתי הקרוב (ילד/הורה/אחים) בצירוף מסמכים מתאימים
מידע על שיבוצים לגני הילדים לכלל הגילים יפורסם בחודש יוני.

ערעור על שיבוץ לגן

עם קבלת ההודעה על שיבוץ ילדכם, יהיה באפשרותכם להגיש ערעור על השיבוץ, במידת הצורך.
את הערעור ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט.
הערעור ידון בוועדת הערעורים בהתאם לקריטריונים הבאים:
 • הגשת ערעור במועד – בתוך שבוע מיום קבלת ההודעה על השיבוץ לגני הילדים.
 • אזור הרישום - באתר העירוני תפורסם רשימת הגנים אליהם משויך ילדכם, בהתאם לכתובת המגורים.
 • גיל הילד.
 • סיבות רפואיות חריגות.

כל בקשה תידון בוועדת הערעורים ותיענה, בהתאם למקום הפנוי בגן המבוקש.
תשובות לערעורים יינתנו במהלך חודש יולי.
לתשומת לבכם, בעקבות העומס בתקופת הרישום אנו ממליצים על שליחת דוא"ל כפי שמופיע בפרטי התקשרות בצד שמאל.

מרכז הרישום יפעל בתאריכים 6.2.18-21.1.18 באגף גני הילדים במינהל החינוך, רח' ויצמן 61, חולון
בימים א', ב', ד', ה' | 14:30-08:00
בימי ג' | 13:30-08:00, 18:30-16:00

למרכז הרישום מוזמנים להגיע תושבים חדשים או כאלה שעתידים לגור בחולון, תושבים שעוברים דירה בתוך העיר, עולים חדשים ותושבים שמבקשים סיוע בביצוע הרישום.

ייעשה מאמץ להתייחס בהקדם לכל הפניות !

יובהר:

 • חובת רישום לגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים מגיל 3 ואילך.
 • אין משמעות לתאריך בו בוצע הרישום, בתנאי שהוא נערך בתקופת הרישום הרשמי.
 • רישום מאוחר לאחר תקופת הרישום הרשמי, יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • הרישום באינטרנט הוא גם לגני ילדים בחינוך המוכש"ר.
 • הורה שמבטל רישום לגני עירייה חייב להודיע על כך ליחידת הרישום בדוא"ל, בצירוף טופס ביטול רישום, סיבת הביטול ומסמכים מתאימים.

 ב ה צ ל ח ה !!!​

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027140

דואל

כתובת

בניין חינוך - ויצמן 61, חולון, חדרים 107, 108, 109

שעות מענה טלפוני

לאורך כל תקופת הרישום יינתן מענה טלפוני מתוגבר במוקד הרישום:
טלפון: 03-6008944  פקס: 03-6008945
בימים א', ב', ד', ה' | 17:00-08:00
בימי ג' | 18:30-08:00​

שעות קבלת קהל

​א, ב, ה' 13:30-08:00
ג' 13:00-08:00   18:30-16:00