הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

סקרי קרקע

​​​​​​​​​​​​​​בישראל אותרו בשנים האחרונות עשרות אתרים בהם קיים זיהום של קרקע ממגוון מזהמים ודלקים. ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של זיהום קרקע הן נרחבות: זיהום מקורות מים (מי תהום), פגיעה בגידולים חקלאיים ובצמחייה המקומית וערעור המערכת האקולוגית, זיהום חללים תת-קרקעיים, כגון חניונים ומרתפים בגזים רעילים, נשימת חלקיקי אבק וסכנת בליעת קרקע על ידי ילדים.

עיריית חולון ​פועלת בהתאם לנוהל טיפול בקרקעות מזוהמות, שאושר בנובמבר 2006. הנוהל מחייב כל שטח באזור התעשייה, בו הייתה פעילות ציבורית, תעשייתית ומסחרית, שיש בה פוטנציאל לזיהום קרקעות ומים, לקבל אישור מהיחידה לאיכות הסביבה בנוגע לטיפול בקרקע מזוהמת. עד היום נכנסו מעל 120 אתרים​ להליך הנוהל והם נמצאים בסטטוסים השונים:

  • ידוע שקיימת קרקע מזוהמת אך טרם החל טיפול בעניין.
  • מתן דרישה להכנת סקר קרקע.
  • חקירה היסטורית של הקרקע, הגשת תכנית לביצוע דיגום הקרקע ואישורה ע"י המשרד להגנת הסביבה והיחידה לאיכות הסביבה.
  • ביצוע תכנית דיגום הקרקע, הגשת דו"ח מסכם, תגובת המשרד להגנת הסביבה והיחידה לאיכות הסביבה, מתן דרישות נוספות במידת הצורך ודיגום מוודא.
  • שחרור העסק מדרישות בנוגע לזיהום הקרקע.
  • ההקפדה על אכיפת ההליך מבוצעת הן דרך הליך רישוי עסק, מתן היתרי בניה, תחנות דלק ומתן חוות דעת.​

מספר האתרים שנמצאים, החל מהשלב בו הגישו דו"ח מסכם עבור הטיפול בקרקע ועד שחרורה, הינו כעשרים.

דוחות הליך טיפול בקרק​עות מזוהמות