הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תקנות חופש המידע בנושא איכות הסביבה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​על פי חוק חופש המידע מעמידה עיריית חולון לעיון הציבור מידע אודות איכות הסביבה: חומר, ריח, רעש או קרינה שנמדדו או נפלטו לסביבה והם מהסוג העלול לגרום למפגעים סביבתיים.

קרינה

מידע אודות הקרינה המייננת והקרינה הבלתי מייננת.
מידע נוסף

איכות האוויר

הפגיעה באיכות האוויר הוא נחלתן של המדינות המפותחות בעולם. להלן מידע אודות זיהום אויר מתעשייה, כלי רכב ותחנות ניטור.
מידע נוסף

פסולת ומפגעים סביבתיים

הטיפול בפסולת ובמפגעים בשטח ציבורי, מתבצע מתוקף חוק עזר לחולון למניעת מפגעים ושמירת סדר וניקיון תשמ"ב - 1982.
הטיפול במפגעים מתבצע ע"י אגפי הביצוע העירוניים: שפ"ע, גנים ונוף, פיקוח עירוני ושיטור עירוני בהתאם לנוש​א.

מידע נוסף

שפכים תעשייתיים

מידע אודות שפכים תעשייתיים מפורסם כנדרש בחוק על ידי תאגיד המים והביוב מי שקמה תחת נושא 'פרסומי התאגיד'.
מידע נוסף​​

חומרים מסוכנים

חומר מסוכן מוגדר על פי "חוק חומרים מסוכנים תשנ"ג – 1993" כחומר שיש בו כדי לסכן חיי אדם או בריאותו או לגרום נזק לסביבה או לרכוש. להלן מידע אודות חומרים מסוכנים במפעלים.
מידע נוסף

סקרי קרקע

בכל שטח באזור התעשייה, בו הייתה פעילות ציבורית, תעשייתית ומסחרית, שיש בה פוטנציאל לזיהום קרקעות ומים, יש לקבל אישור מהיחידה לאיכות הסביבה בנוגע לטיפול בקרקע מזוהמת.
מידע נוסף

רעש

רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, כך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז.
מידע נוסף

אסבסט

היחידה לאיכות הסביבה מקפידה על טיפול במפגעי אסבסט במפעלים ועסקים טעוני רישוי וכן במבני ציבור. במקרים בהם גורם עבריין ובלתי מזוהה השליך שלא כחוק אסבסט לרשות הרבים, עיריית חולון באמצעות מחלקת התברואה דואגת לסילוק האסבסט לאתר הטמנה מאושר.
מידע נוסף

מים

מידע אודות מים מפורסם כנדרש בחוק על ידי תאגיד המים והביוב מי שקמה תחת נושא 'פרסומי התאגיד'.
מידע נוסף​​