הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תכנון סביבתי

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​התכנון הסביבתי הינו הבסיס למניעת מטרדים סביבתיים צפויים מפרויקטים עתידיים. 
התכנון מהווה שלב ראשון במערכות הרישוי השונות בעירייה ולכן חשיבותו הרבה בגילוי ליקויים בשלב מוקדם של הפרויקטים.​

העיסוק בתכנון סביבתי בחולון כולל מספר רבדים:

תוכניות מטרופוליניות

מעורבות בתוכניות מטרופוליניות כדוגמת מערכת ההסעה ההמונית.
מתן הערות בנושאים סביבתיים והתייחסות לתסקירי ההשפעה על הסביבה של התוכנית.

תוכניות בנין עיר

בדיקת תוכניות בנין עיר ומתן הערות בנושאים סביבתיים, כתיבת נספחים סביבתיים לתוכניות, בדיקת נספחים ותסקירי השפעה על הסביבה של התוכניות.

היתרי בנייה

בדיקת תוכניות ומתן הנחיות סביבתיות עבור בקשות להיתרי בנייה למבני תעשיה ומסחר ומבני ציבור. 

קרינה

המחלקה לאיכות הסביבה הינה גורם רישוי מרכזי במסלול הבקשה להיתר בניי​​ה של החברות הסלולאריות המעוניינות בהקמת אנטנות.
המחלקה בודקת את סקרי הבטיחות ותוכניות האנטנות מבחינת פליטת קרינה.

ועדות תכנון מקומיות

מנהל המחלקה הינו​ נציג​ השר לאיכות הסביבה בוועדת המשנה וועדות מקומיות בעירייה. ההשתתפות בוועדות חשובה ומהווה הזדמנות למתן הערות לתוכניות המוצגות בוועדה.​

בנייה ירוקה

מדיניות עירונית לבנייה ירוקה ​​ולתשתית עמדות טעינה >>