הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תכנון סביבתי

​​​​התכנון הסביבתי הינו הבסיס למניעת מטרדים סביבתיים צפויים מפרויקטים עתידיים. 
התכנון מהווה שלב ראשון במערכות הרישוי השונות בעירייה ולכן חשיבותו הרבה בגילוי ליקויים בשלב מוקדם של הפרויקטים.​

העיסוק בתכנון סביבתי בחולון כולל מספר רבדים:

תכניות מטרופוליניות

מעורבות בתכניות מטרופוליניות כדוגמת מערכת ההסעה ההמונית.
מתן הערות בנושאים סביבתיים והתייחסות לתסקירי ההשפעה על הסביבה של התכנית.

תכניות בנין עיר

בדיקת תכניות בנין עיר ומתן הערות בנושאים סביבתיים, כתיבת נספחים סביבתיים לתכניות, בדיקת נספחים ותסקירי השפעה על הסביבה של התכניות.

היתרי בניה

בדיקת תכניות ומתן הנחיות סביבתיות עבור בקשות להיתרי בניה למבני תעשיה ומסחר ומבני ציבור. 

קרינה

המחלקה לאיכות הסביבה הינה גורם רישוי מרכזי במסלול הבקשה להיתר בניה של החברות הסלולאריות המעוניינות בהקמת אנטנות.
המחלקה בודקת את סקרי הבטיחות ותכניות האנטנות מבחינת פליטת קרינה.

ועדות תכנון מקומיות

מנהל המחלקה הינו​ נציג​ השר לאיכות הסביבה בוועדת המשנה וועדות מקומיות בעירייה. ההשתתפות בוועדות חשובה ומהווה הזדמנות למתן הערות לתוכניות המוצגות בוועדה.​

בנייה ירוקה

קישור למדיניות העירונית לבנייה ירוקה ​