הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

פסולת ממטרד למשאב

​​​​​​​​​​​תרבות הצריכה המשתוללת בארץ ובעולם כולו, גורמת לרכישה מוגזמת של עוד ועוד מוצרים, (שאנו לא בהכרח צריכים) ולהשלכתם של מוצרים תקינים בתדירות גבוהה. לתהליכי ייצור מוצרים חדשים ישנן השלכות סביבתיות שליליות כגון: שימוש יתר במשאבי טבע מתכלים, זיהום הנוצר בתהליך הייצור, השינוע וההובלה ועוד.
צריכת היתר מביאה גם לגידול מתמשך בכמות הפסולת לנפש. תושב ישראל מייצר בממוצע 1.7 ק"ג פסולת ביום. בעיר חולון מיוצרים מדי שנה כ-100 אלף טון פסולת, אשר מועברים ברובם להטמנה. הטמנת הפסולת גורמת לנזקים סביבתיים רבים, בכללם שחרור גזי חממה לאטמוספירה, זיהום הקרקע והמים, תפיסת שטחים רבים ובמקרים מסוימים  גם התפשטות מזיקים ומחלות.
בפסולת המיוצרת קיימים חומרים רבים שניתן למחזר ולהשיבם לתעשייה כחומרי גלם שניוניים. הפרדת הפסולת במקור, כלומר בבתי התושבים, מגדילה את ערך הרכיבים ומאפשרת מיחזור יעיל יותר של כל רכיב וכפועל יוצא, הפחתה בכריית חומרים, שינועם ועיבודם וכן הפחתה בכמות הפסולת.​​

בעולם ובישראל הולך ומתבסס יישום עקרון שלושת ה-Rים שעניינו מדרוג ההתייחסות לפסולת:

  • Reduce - העיקרון הראשון והחשוב ביותר הינו צמצום הפסולת המיוצרת, כלומר הפחתה בייצור הפסולת במקור.
  • Reuse – העיקרון השני בחשיבותו הינו שימוש חוזר, כלומר שימוש נוסף באותם החומרים, לאותה מטרה. 
  • Recycle – העיקרון השלישי הינו מיחזור. לאחר שמוצו אפשרויות השימוש החוזר, הפתרון הסביבתי ביותר הינו מיחזור רכיבי הפסולת והפיכתם לחומרי גלם שניוניים.
ואכן, בשנים האחרונות ניכרת פעילות ענפה בישראל ליישום מערכי הפרדה וטיפול בפסולת ונושא המיחזור הפך לחלק מהשיח במוסדות החינוך ובציבור בכלל.
מתוך הבנת הנטל הסביבתי הנובע מהטמנת הפסולת, החל המשרד להגנת הסביבה גובה, החל משנת 2007, היטל על כל טון שמועבר להטמנה ובכך מייצר תמריץ כלכלי לרשויות לפעול ליישום מערך הפרדה ומיחזור לפסולת. כספי ההיטל מועברים לקרן ייעודית והכספים המצטברים בה מועברים בחזרה לרשויות לפעילויות תומכות הפרדה, מיחזור והשבה. היטל ההטמנה עולה בכל שנה וצפוי להתייצב בשנת 2015 על כ-120 ₪ לכל טון פסולת. 

חוקים בנושא פסולת ומיחזור


עיריית חולון פועלת ליישום החקיקה הסביבתית על ידי הצבת מתקני מיחזור למכלי נייר, טקסטיל, פסולת אלקטרונית ובקרוב, כחלק מיישום חוק האריזות (לינק לנושא האריזות) יוצבו מיכלים כתומים לאיסוף אריזות, מיכלים סגולים לאיסוף אריזות זכוכית וכן מתקנים לאיסוף קרטון.
במקביל מתבצעת פעילות חינוכית להטמעת המודעות לשמירה על הסביבה ומשאבי הטבע, במסגרת מערכת החינוך העירונית וכחלק מכך מידי שנה מוסמכים על ידי המשרד להגנת הסביבה עוד ועוד גני ילדים ובתי ספר כגנים ובתי ספר "ירוקים".
שינוי הרגלי הצריכה, בשילוב עם שימוש חוזר, הפרדה ומיחזור הפסולת המיוצרת, יובילו למהפכה אמיתית בתחום הפסולת. לכל אחד ואחת מאתנו יש את היכולת להשפיע ולשנות.
אם כל משק בית בחולון יעביר למיחזור (רק) 2 ק"ג בשבוע, יעוברו למיון ולמיחזור כ- 6,500 טון בשנה.