הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

פסולת ומפגעים סביבתיים

​​​​​הטיפול בפסולת ובמפגעים בשטח ציבורי, מתבצע מתוקף חוק עזר לחולון למניעת מפגעים ושמירת סדר וניקיון תשמ"ב -1982.

תלונות/פניות תושבים בגין מפגעים שונים, שמגיעות למוקד העירוני מהוות מקור למידע. הטיפול במפגעים מתבצע ע"י אגפי הביצוע העירוניים: שפ"ע, גנים ונוף, פיקוח עירוני ושיטור עירוני​ בהתאם לנושא.

כדי לשפר את השירות לתושב, עיריית חולון מקיימת אמנת שירות. במסגרת אמנת השירות לכל נושא, נקבעה רמת שירות נדרשת, כאשר באופן תקופתי, נערכת בקרה לגבי העמידה ברמות השירות על פי הביצועים בפועל. לאור הבקרה והפקת הלקחים, משתנות רמות השירות הנדרשות או תהליכי העבודה, אם יש צורך בכך.

כמו כן, באופן שוטף, נערכים תשאולים של תושבים שפנו למוקד העירוני ודיווחו על מפגע, לגבי שביעות רצונם מהטיפול, איכות הטיפול, משך הזמן ואדיבות נציג השירות​.​

בדף זה יוצגו דוחות תקופתיים המתארים בכל רבעון את הנושאים שטופלו, האגף המטפל, רמת שירות נדרשת, סה"כ פניות ברחבי העיר, אחוז עמידה ברמת שירות (בפועל) על פי אמנת שירות וכמות פניות בפילוח על-פי אזור שירות. בחלוקה לאזורי שירות נכללות גם פניות יזומות. פניות יזומות הן פניות שאינן נמדדות, ונפתחו על-ידי עובדי יחידה ביצועית לצורך טיפול בנושאים של יחידתם.

קישור לדו"ח