הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

קיימות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ לוגו-עיר-בריאה-ומקיימת.jpgעל רקע המשבר הסביבתי העולמי ולצד הצורך לאמץ אורח חיים בריא הכריזה עיריית חולון  על חולון כ"עיר בריאה ומקיימת" ומובילה תכניות לקידום איכות החיים והבריאות בקרב תושביה.

הצהרת כוונות:

מתוך רצון ואחריות להבטחת חיי התושבים ובריאותם, בהווה ובעתיד, הרשות המקומית:
תכיר בחשיבות שמירת ערכי טבע, נוף, מגוון ביולוגי ומורשת, גם בראיה חוצת גבולות מוניציפאליים.
תחנך לערכים סביבתיים ותפעל להטמעתם בכל רובדי האוכלוסייה.
תפתח את היישוב בשאיפה לאיזון בר-קיימא בין הפעילות הכלכלית לבין איכות הסביבה ואיכות החיים, תוך שמירה על הטבע והנוף ושימוש מושכל במשאביהם.
תנהל את הרשות המקומית לפי עקרונות השוויון, הבריאות והקיימות ובשיתוף התושבים.
תשפר את מצב הבריאות של תושבי העיר ותצמצם פערים בריאותיים.

מהי 'עיר בריאה'?

'עיר בריאה' הינה עיר הנתפסת כאורגניזם מורכב, חי, נושם, צומח ומשתנה, אשר מנוהל מתוך תפיסת עולם ערכית וארגונית הרואה במודעות לבריאות זכות של כל אדם, ולוקחת על עצמה מחויבות לפעול באופן מערכתי לפיתוח הבריאות בעיר כדי להיות עיר חיה שטוב לחיות בה! לפני 20 שנה קבע ארגון הבריאות העולמי (ה- WHO) את עקרונות חזון "בריאות לכל" שתכליתם שיפור במצב הבריאות וצמצום פערים בריאותיים תוך הדגשת הרפואה המונעת. בשנת 2008, הצטרפה חולון לרשת ערים בריאות.
רשת ערים בריאות בישראל פועלת בישראל מאז 1990 כחלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, למען קידום בריאות האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה.
למידע נוסף אודות ערים בריאות היכנסו לאתר רשת ערים בריאות.

מהי 'רשות מקיימת'?

רשות מקיימת הינה רשות שבה איכות החיים של האזרחים מבוססת על שימוש אחראי במשאבי הטבע תוך התחשבות ביכולת ההתחדשות שלהם, על צדק חברתי, על כלכלה בת-קיימא, על דאגה לבריאות והקפדה על איכות האדמה, האוויר והמים (עידית הוד, 2007).

מידע מפורט אודות 10 עקרונות לרשות המקיימת ונושאים נוספים ניתן למצוא באתר המרכז לקיימות מקומית. העיר חולון חברה ב"פורום ה-15" - יוזמה משותפת של המרכז לשלטון מקומי ושל 15 הערים הגדולות והמרכזיות במדינת ישראל להתמודדות עם יעדי הפחתת זיהום האוויר והגנת האקלים העולמי.

תחבורה

עקרונות תחבורה בת-קיימא

תחבורה בת קיימא היא תחבורה המשרתת את צרכי האדם, החברה והכלכלה תוך שמירה על איכות הסביבה וצמצום המפגעים הסביבתיים. הדגש הוא על הנעת אנשים ולא מכוניות. האתגר העומד בפני פיתוח תחבורה בת קיימא הוא לשפר את הסביבה מבלי לפגוע בנגישות ולתכנן את מערכת התחבורה בישראל תוך שילוב שיקולים ארוכי טווח. מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה

יש לדעת כי מרבית הפליטות העירוניות של גזי החממה מקורן מתחבורה ושמירה על הסביבה יכולה להיעשות בדרכים הבאות:

 • מתן עדיפות לתחבורה להסעת המונים בעיר ובאזור התעשייה (רכבת קלה, רכבת ישראל, פריסה מחדש של תחבורה ציבורית).
 • מתן עדיפות לתכנון יעיל של קווי​ תחבורה, הקצאת נת"צים, מימשקים יעילים בין אמצעי תחבורה.
 • צמצום השימוש ברכב פרטי (יצירת אזורים מוגבלי תנועה).
 • עידוד תחבורה אלטרנטיבית כחלק מאורח חיים בריא (פיתוח תשתיות להליכה ברגל, רכיבה על אופניים, קידום תחבורה ציבורית נקייה/ שימוש באנרגיה חלופית.
 • עידוד הליכה בטוחה של תלמידים לבתי הספר (במקום נסיעה).
 • מתן עדיפות להנעת אנשים ולא כלי רכב.
   

חיסכון באנרגיה - אנרגיה חלופית

כאשר מתייחסים למקורות אנרגיה לשימוש האדם, יש להבדיל בין מקורות אנרגיה מתכלים (נחצבים מקליפת כדור הארץ כגון נפט, פחם, גז) לבין מקורות אנרגיה מתחדשים (לדוגמה: אנרגית הרוח, אנרגית השמש, אנרגיה הידרואלקטרית).

עם  עליית המודעות הציבורית למשבר האקולוגי ולבעיית התחממות כדור הארץ קיימת מגמה עולה הן של מעבר לצריכה מבוקרת של אנרגיה והן מעבר לשימוש באנרגיה מתחדשת. חסכון באנרגיה "פוסילית" יתרום הן למשק הכלכלי והן לאיכות הסביבה ולדורות הבאים.

נוכל לצמצם את ההתחממות הגלובלית באמצעות:

 • צמצום הפליטות ממגורים, עסקים ותעשייה.
 • עידוד התעשיות להפחתת פליטות גזי חממה ושימוש באנרגיה נקייה.
 • ייעול השימוש בחשמל וחסכון מיידי באנרגיה במוסדות הרשות המקומית (מעבר לשימוש במערכות חוסכות אנרגיה, חינוך התנהגות יעילה).
 • אימוץ העקרונות של "בנייה ירוקה" בבנייה החדשה בעיר.
 • שילוב אנרגיות חילופיות (סולרית, רוח) בפרויקטים המתוכננים של העיר.

חינוך לקיימות

הדרך המרכזית להטמעה ולקידום ערכים של אחריות סביבתית - חברתית עוברת דרך החינוך. על פי אמנת בלגרד, שהאו"ם אימץ בשנת 1976, מטרת החינוך הסביבתי היא:

לפתח אוכלוסייה עולמית המודעת לסביבה ולבעיות הקשורות בה, שיש בידיה ידע, מיומנויות, גישות, מוטיבציה ומחויבות לפעול למען הסביבה ולמען הדורות הבאים.
להכשיר את הפרט לפעילות חברתית ולנכונות אישית לתרום לשיפור איכות הסביבה והחיים.
לקחת אחריות ולפתח מוסר חברתי.
בעיריית חולון מבינים כי לחינוך הסביבתי חשיבות רבה ולכן העירייה יוזמת ומקיימת פעילויות חינוך סביבתי בכל מסגרות החינוך בעיר - החל מגני הילדים, דרך בתי הספר היסודיים, העל יסודיים, מסגרות החינוך הבלתי פורמאליות והקהילה באמצעות:

 • תמיכה ושילוב תוכניות חינוכיות בנושא איכות הסביבה במערכת החינוך (תכנית לימודים, פרויקטים, השתלמויות).
 • שיתוף הקהילה לפעול למען איכות הסביבה באמצעות הפעלת מתנדבים נאמני ניקיון.
 • הענקת "תו תקן" סביבתי למוסדות החינוך.
 • העמקת המודעות הציבורית על ידי יצירת בסיס רחב של ידע, הבנה נטילת אחריות.
 • פיתוח מוסר חברתי.

פרוייקטים בחינוך לקיימות:

'מנטל לנכס' - פרוייקט מיחזור פסולת אלקטרונית בבית הספר "עמל"

תלמידי בית הספר "עמל"- בו לומדים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים קוראים לתושבי חולון להעביר אליהם ציוד תקשורת ומחשבים ישן כגון: מחשבי .P.C, טלפונים, טלפונים ניידים, מכשירי D.V.D ווידאו. התלמידים לומדים כיצד לפרק את הפריטים, כל רכיב לתחומו ולהעבירם למיחזור. עובדי המיזם המועסקים בפירוק ומיון הרכיבים, נהנים מעבודה בעלת אפקט משקם, בתנאי סביבה הולמים, ובקבלת שכר מ"אקולוגיה לקהילה מוגנת", על עבודתם. הניסיון בהעסקה מוכיח כי העבודה בתחום המיחזור משפרת את הדימוי העצמי ומתאימה ליכולות של אוכלוסייה זאת.

ציוד אלקטרוני ישן ניתן להעביר לבית ספר 'עמל'.

פרוייקט מיגור מינים פולשים בחולות חולון

עיריית חולון באמצעות היחידה לאיכות הסביבה, מינהל החינוך ובשיתוף החברה להגנת הטבע נרתמה למשימה חשובה ויזמה פעולה לניטור וסילוק מינים פולשים משטח 'פארק החולות'.
מינים פולשים הם מינים של בעלי חיים, צמחים, פטריות ומיקרואורגניזמים שהיגרו לבית גידול חדש בסיוע ישיר או עקיף של האדם, שם הם התבססו, התפשטו, פגעו במינים המקומיים וגרמו לשינויים במערכת האקולוגית. מידע באתר המשרד להגנת הסביבה.

איזור החולות בדרום חולון הוא אתר ייחודי בעל ערכיות אקולוגית גבוהה. תועדו בו בעלי חיים וצמחים רבים, ביניהם מינים מוגנים, נדירים ובסכנת הכחדה.
'פארק החולות' מהווה את אחד האזורים בהם ניתן עדיין לשמר ולשקם את המערכת האקולוגית הייחודית של חולות מישור החוף הדרומי.

בחולות חולון צומח מין פולש המהווה איום על מערכת הצומח הטבעית באזור הינו הצמח 'טיונית החולות', צמח ממשפחת המורכבים, שהובא לארץ בשנות השבעים כניסוי על מנת לייצב את החולות הנודדים. הצמח התפשט במהרה וכיום הוא מהווה איום בקנה מידה אזורי על המגוון הביולוגי, תוך דחיקת המינים המקומיים.

תלמידי חולון, בהנחיית החברה להגנת הטבע, יוצאים לשטח למיגור מינים פולשים בחולות.

הידוענים למען הסביבה

סלבריטאי הילדים וראש העיר חולון מוטי ששון נענו ליוזמה של סטודנטית תושבת חולון והצטלמו בהתנדבות לסרטון המציע לילדים דרכים לשמירת הסביבה, מתוך כוונה להגביר את המודעות בקרב הדור הצעיר ובעקבותיו בציבור בכלל.
לצפייה בסרטון