הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

קיימות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ לוגו-עיר-בריאה-ומקיימת.jpgעל רקע המשבר הסביבתי העולמי ולצד הצורך לאמץ אורח חיים בריא הכריזה מחלקת קיימות בעיריית חולון על יישום תכנית "עיר בריאה ומקיימת" המקדמת את איכות החיים והבריאות בקרב תושביה.

הצהרת כוונות:

מתוך רצון ואחריות להבטחת חיי התושבים ובריאותם, בהווה ובעתיד, הרשות המקומית:

 • תפעל לקידום הטמעת עקרונות הקיימות והבריאות בניהול העיר 
 • תקדם התייעלות אנרגטית ותחבורתית, ייצור אנרגיה מקומי ממקורות מתחדשים, תעודד ותחזק את הכלכלה המקומית
 • תפתח מרחב ציבורי שוקק תומך פעילות רב גילאית בריאה ומקיימת תוך חינוך לערכים סביבתיים והטמעתם בכל רובדי האוכלוסייה
 • תשמור על נכסי הטבע העירוני, הנוף, המגוון הביולוגי והמורשת הייחודיים לחולון ותשתמש בהם באופן אחראי, מיטבי ומקיים

מהי 'רשות מקיימת'?

רשות מקיימת הינה רשות שבה התושבים מקיימים אורח חיים בריא, מכירים את הטבע העירוני הייחודי לעירם ונהנים ממנו, נוסעים בתחבורה בת קיימא, מצמצמים צריכה, ממיינים ומפרידים פסולת, שומרים על צריכת המים וחוסכים באנרגיה. 

העיר חולון חברה ב"פורום ה-15" - יוזמה משותפת של המרכז לשלטון מקומי ושל 18 הערים הגדולות והעצמאיות כלכלית בישראל. בשנת 2018 חתמה חולון יחד עם כל הערים החברות בפורום ה-15 על 'ברית ערים לאיכות חיים וסביבה' לטיפוח עירוניות חיה ומשגשגת, להעצמת הקהילה העירונית, להקטנת טביעת הרגל האקולוגית של העיר וצמצום פליטות פחמן, לחיזוק הכלכלה המקומית ולשיפור החוסן העירוני.

מהי 'עיר בריאה'?

'עיר בריאה' הינה עיר הנתפסת כאורגניזם מורכב, חי, נושם, צומח ומשתנה, אשר מנוהל מתוך תפיסת עולם ערכית וארגונית הרואה במודעות לבריאות זכות של כל אדם, ולוקחת על עצמה מחויבות לפעול באופן מערכתי לפיתוח הבריאות בעיר כדי להיות עיר חיה שטוב לחיות בה. לפני כ-20 שנה קבע ארגון הבריאות העולמי (ה- WHO) את עקרונות חזון "בריאות לכל" שתכליתם שיפור במצב הבריאות וצמצום פערים בריאותיים תוך הדגשת הרפואה המונעת. בשנת 2008, הצטרפה חולון לרשת ערים בריאות.

רשת ערים בריאות בישראל פועלת בישראל מאז 1990 כחלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, למען קידום בריאות האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה.

למידע נוסף אודות ערים בריאות היכנסו לאתר רשת ערים בריאות.​

תחבורה

עקרונות תחבורה בת-קיימא

תחבורה בת קיימא היא תחבורה המשרתת את צרכי האדם, החברה והכלכלה תוך שמירה על איכות הסביבה וצמצום המפגעים הסביבתיים. הדגש הוא על הנעת אנשים ולא מכוניות. האתגר העומד בפני פיתוח תחבורה בת קיימא הוא לשפר את הסביבה מבלי לפגוע בנגישות ולתכנן את מערכת התחבורה בישראל תוך שילוב שיקולים ארוכי טווח. מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה

מרבית הפליטות העירוניות של גזי החממה מקורן מתחבורה.

העירייה מעודדת את תושביה להשתמש בתחבורה בת קיימא להלן:​

 • צמצום השימוש ברכב פרטי ע"י מתן עדיפות לתחבורה להסעת המונים בעיר ובאזור התעשייה (רכבת קלה, רכבת ישראל, אוטובוסים).
 • שימוש בתחבורה אלטרנטיבית כחלק מאורח חיים בריא (למשל רכיבה על אופניים).
 • הגברת ההליכות ברחבי העיר, הליכה בטוחה של תלמידים לבתי הספר ולגנים.

חיסכון באנרגיה - אנרגיה חלופית

כאשר מתייחסים למקורות אנרגיה לשימוש האדם, יש להבדיל בין מקורות אנרגיה מתכלים (נחצבים מקליפת כדור הארץ כגון נפט, פחם, גז) לבין מקורות אנרגיה מתחדשים (לדוגמה: אנרגית הרוח, אנרגית השמש, אנרגיה הידרואלקטרית).

עם  עליית המודעות הציבורית למשבר האקולוגי ולבעיית התחממות כדור הארץ קיימת מגמה עולה הן של מעבר לצריכה מבוקרת של אנרגיה והן מעבר לשימוש באנרגיה מתחדשת. חסכון באנרגיה ממקורות מתכלים, יתרום משק הכלכלי, לאיכות הסביבה ולדורות הבאים.

נוכל לצמצם את ההתחממות הגלובלית באמצעות:

 • צמצום הפליטות ממגורים, עסקים ותעשייה.
 • עידוד התעשיות להפחתת פליטות גזי חממה ושימוש באנרגיה נקייה.
 • ייעול השימוש בחשמל וחסכון מיידי באנרגיה במוסדות הרשות המקומית (מעבר לשימוש במערכות חוסכות אנרגיה, חינוך התנהגות יעילה).
 • אימוץ העקרונות של "בנייה ירוקה" בבנייה החדשה בעיר.
 • שילוב אנרגיות חילופיות (סולרית, רוח) בפרויקטים המתוכננים של העיר.

חינוך לקיימות

הדרך המרכזית להטמעה ולקידום ערכים של אחריות סביבתית - חברתית עוברת דרך החינוך. על פי אמנת בלגרד, שהאו"ם אימץ בשנת 1976, מטרת החינוך הסביבתי היא:

 • לפתח אוכלוסייה עולמית המודעת לסביבה ולבעיות הקשורות בה, שיש בידיה ידע, מיומנויות, גישות, מוטיבציה ומחויבות לפעול למען הסביבה ולמען הדורות הבאים.
 • להכשיר את הפרט לפעילות חברתית ולנכונות אישית לתרום לשיפור איכות הסביבה והחיים.
 • לקחת אחריות ולפתח מוסר חברתי.
בעיריית חולון מבינים כי לחינוך הסביבתי חשיבות רבה ולכן העירייה יוזמת ומקיימת פעילויות חינוך סביבתי בכל מסגרות החינוך בעיר - החל מגני הילדים, דרך בתי הספר היסודיים, העל יסודיים, מסגרות החינוך הבלתי פורמאליות והקהילה.

יוזמות העירייה בתחום החינוך לקיימות:

 • תמיכה ושילוב תוכניות חינוכיות בנושא איכות הסביבה במערכת החינוך (תכנית לימודים, פרויקטים, השתלמויות).
 • שיתוף הקהילה לפעול למען איכות הסביבה באמצעות תמיכה בקבוצות קהילתיות העוסקות בתחומי סביבה שונים.
 • הענקת "תו תקן" סביבתי למוסדות החינוך.
 • העמקת המודעות הציבורית על ידי יצירת בסיס רחב של ידע, הבנה, נטילת אחריות.
 • פיתוח מוסר חברתי.

פרוייקטים בחינוך לקיימות:

חינוך סביבתי

במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה, עיריית חולון מסמיכה בתי ספר לירוקים, ירוקים מתמידים וירוקי עד. כמו כן, תכנים בנושאי קיימות וסביבה נכנסים לתוך תכנית הלימודים בכל שכבות הגיל החל מגן ועד לחטיבת הביניים. הלימודים נעשים הן בתוך הכיתות ומחוץ להן במסגרת של סדנאות למידה, יצירה בחומרי פסולת ועוד. התכנים הנלמדים מגוונים ורבים, לדוגמא: משבר המים, פסולת, זיהום אוויר, חינוך להפחתת הצריכה, התנהגות מקיימת, חינוך לתזונה בריאה ומקיימת, חיסכון והתייעלות באנרגיה ועוד.

​'מנטל לנכ​​ס' - פ​​רוייקט מיחזור פסולת אלקטרונית בבית הספר "עמל"

תלמידי בית הספר "עמל"- בו לומדים תלמידים בעלי צר​כים מיוחדים קוראים לתושבי חולון להעביר אליהם ציוד תקשורת ומחשבים ישן כגון: מחשבי .P.C, טלפונים, טלפונים ניידים, מכשירי D.V.D ווידאו. התלמידים לומדים כיצד לפרק את הפריטים, כל רכיב לתחומו ולהעבירם למיחזור. עובדי המיזם המועסקים בפירוק ומיון הרכיבים, נהנים מעבודה בעלת אפקט משקם, בתנאי סביבה הולמים, ובקבלת שכר מ"אקולוגיה לקהילה מוגנת", על עבודתם. הניסיון בהעסקה מוכיח כי העבודה בתחום המיחזור משפרת את הדימוי העצמי ומתאימה ליכולות של אוכלוסייה זאת.

ציוד אלקטרוני ישן ניתן להעביר לבית ספר 'עמל'.

שמירה על הטבע

פרוייקט מיגור מינים פולשים בחולות חולון

עיריית חולון באמצעות היחידה לאיכות הסביבה, מינהל החינוך ובשיתוף החברה להגנת הטבע נרתמה למשימה חשובה ויזמה פעולה לניטור וסילוק מינים פולשים משטח 'פארק החולות'.
מינים פולשים הם מינים של בעלי חיים, צמחים, פטריות ומיקרואורגניזמים שהיגרו לבית גידול חדש בסיוע ישיר או עקיף של האדם, שם הם התבססו, התפשטו, פגעו במינים המקומיים וגרמו לשינויים במערכת האקולוגית. מידע באתר המשרד להגנת הסביבה.

איזור החולות בדרום חולון הוא אתר ייחודי בעל ערכיות אקולוגית גבוהה. תועדו בו בעלי חיים וצמחים רבים, ביניהם מינים מוגנים, נדירים ובסכנת הכחדה.
'פארק החולות' מהווה את אחד האזורים בהם ניתן עדיין לשמר ולשקם את המערכת האקולוגית הייחודית של חולות מישור החוף הדרומי.

בחולות חולון צומח מין פולש המהווה איום על מערכת הצומח הטבעית באזור הינו הצמח 'טיונית החולות', צמח ממשפחת המורכבים, שהובא לארץ בשנות השבעים כניסוי על מנת לייצב את החולות הנודדים. הצמח התפשט במהרה וכיום הוא מהווה איום בקנה מידה אזורי על המגוון הביולוגי, תוך דחיקת המינים המקומיים.

תלמידי חולון, בהנחיית החברה להגנת הטבע, יצאו לשטח למיגור מינים פולשים בחולות.

לעיון בסקר "עוקרים את המינים הפולשים ושומרים על חולות חולון" מאת ד"ר עודד כהן