הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

קיימות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ לוגו-עיר-בריאה-ומקיימת.jpgעל רקע המשבר הסביבתי העולמי ולצד הצורך לאמץ אורח חיים בריא הכריזה מחלקת קיימות בעיריית חולון על יישום תוכנית "עיר בריאה ומקיימת" המקדמת את איכות החיים והבריאות בקרב תושביה.

הצהרת כוונות:

מתוך רצון ואחריות להבטחת חיי התושבים ובריאותם, בהווה ובעתיד, הרשות המקומית:​​​

 • תפעל לקידום הטמעת עקרונות הקיימות והבריאות בניהול העיר.​​
 • תפעל לקידום הטמעת עקרונות הקיימות והבריאות בניהול העיר.
 • תקדם התייעלות אנרגטית ותחבורתית, ייצור אנרגיה מקומי ממקורות מתחדשים, תעודד ותחזק את הכלכלה המקומית.
 • תפתח מרחב ציבורי שוקק תומך פעילות רב-גילית בריאה ומקיימת תוך חינוך לערכים סביבתיים והטמעתם בכל רובדי האוכלוסייה.
 • תשמור על נכסי הטבע העירוני, הנוף, המגוון הביולוגי והמורשת הייחודיים לחולון ותשתמש בהם באופן אחראי, מיטבי ומקיים.

מהי 'רשות מקיימת'?

רשות מקיימת הינה רשות שבה התושבים מקיימים אורח חיים בריא, מכירים את הטבע העירוני הייחודי לעירם ונהנים ממנו, נוסעים בתחבורה בת-קיימה, מצמצמים צריכה, ממיינים ומפרידים פסולת, שומרים על צריכת המים וחוסכים באנרגיה. 

העיר חולון חברה ב"פורום ה-15" - יוזמה משותפת של המרכז לשלטון מקומי ושל 18 הערים הגדולות והעצמאיות כלכלית בישראל. בשנת 2018 חתמה חולון יחד עם כל הערים החברות בפורום ה-15 על 'ברית ערים לאיכות חיים וסביבה' לטיפוח עירוניות חיה ומשגשגת, להעצמת הקהילה העירונית, להקטנת טביעת הרגל האקולוגית של העיר וצמצום פליטות פחמן, לחיזוק הכלכלה המקומית ולשיפור החוסן העירוני.

מהי 'עיר בר​​יאה'?

'עיר בריאה' הינה עיר הנתפסת כאורגניזם מורכב, חי, נושם, צומח ומשתנה, אשר מנוהל מתוך תפיסת עולם ערכית וארגונית הרואה במודעות לבריאות זכות של כל אדם, ולוקחת על עצמה מחויבות לפעול באופן מערכתי לפיתוח הבריאות בעיר כדי להיות עיר חיה שטוב לחיות בה. לפני כ-20 שנה קבע ארגון הבריאות העולמי (ה- WHO) את עקרונות חזון "בריאות לכל" שתכליתם שיפור במצב הבריאות וצמצום פערים בריאותיים תוך הדגשת הרפואה המונעת. בשנת 2008, הצטרפה חולון לרשת ערים בריאות.

רשת ערים בריאות בישראל פועלת בישראל מאז 1990 כחלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, למען קידום בריאות האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה.

תחבורה

עקרונות תחבורה בת-קיימה

תחבורה בת-קיימה היא תחבורה המשרתת את צרכי האדם, החברה והכלכלה תוך שמירה על איכות הסביבה וצמצום המפגעים הסביבתיים. הדגש ה​וא על הנ​עת אנשים ולא מכוניות. האתגר העומד בפני פיתוח תחבורה בת-קיימה הוא לשפר את הסביבה מבלי לפגוע בנגישות ולתכנן את מערכת התחבורה בישראל תוך שילוב שיקולים ארוכי טווח. מתוך אתר המשרד להגנת ​הסביבה.

מרבית הפליטות העירוניות של גזי החממה מקורן מתחבורה.

העירייה מעודדת את תושביה להשתמש בתחבורה בת-קיימה להלן:​

 • צמצום השימוש בכלי רכב פרטי ע"י מתן עדיפות לתחבורה להסעת המונים בעיר ובאזור התעשייה (רכבת קלה, רכבת ישראל, אוטובוסים).
 • שימוש בתחבורה אלטרנטיבית כחלק מאורח חיים בריא (למשל רכיבה על אופניים).
 • הגברת ההליכה ברגל ברחבי העיר, הליכה בטוחה של תלמידים לבתי הספר ולגנים.

חיסכון באנרגיה - אנרגיה חלופית

כאשר מתייחסים למקורות אנרגיה לשימוש האדם, יש להבדיל בין מקורות אנרגיה מתכלים (נחצבים מקליפת כדור הארץ כגון נפט, פחם, גז) לבין מקורות אנרגיה מתחדשים (לדוגמה: אנרגי​ית הרוח, אנרגיית השמש, אנרגיה הידרואלקטרית).

עם  עליית המודעות הציבורית למשבר האקולוגי ולבעיית התחממות כדור הארץ קיימת מגמה עולה הן של מעבר לצריכה מבוקרת של אנרגיה והן מעבר לשימוש באנרגיה מתחדשת. חיסכון באנרגיה ממקורות מתכלים, יתרום משק הכלכלי, לאיכות הסביבה ולדורות הבאים.

נוכל לצמצם את ההתחממות הגלובלית באמצעות:

 • צמצום הפליטות ממגורים, עסקים ותעשייה.
 • עידוד התעשיות להפחתת פליטות גזי חממה ושימוש באנרגיה נקייה.
 • ייעול השימוש בחשמל וחיסכון מיידי באנרגיה במוסדות הרשות המקומית (מעבר לשימוש במערכות חוסכות אנרגיה, חינוך התנהגות יעילה).
 • אימוץ העקרונות של "בנייה ירוקה" בבנייה החדשה בעיר.
 • שילוב אנרגיות חילופיות (סולרית, רוח) בפרויקטים המתוכננים של העיר.

שמירה על הטבע

פרוייקט מיגור מינים פולשים בחולות חולון

עיריית חולון באמצעות היחידה לאיכות הסביבה, מינהל החינוך ובשיתוף החברה להגנת הטבע נרתמה למשימה חשובה ויזמה פעולה לניטור וסילוק מינים פולשים משטח 'פארק החולות'.
מינים פולשים הם מינים של בעלי חיים, צמחים, פטריות ומיקרואורגניזמים שהיגרו לבית גידול חדש בסיוע ישיר או עקיף של האדם, שם הם התבססו, התפשטו, פגעו במינים המקומיים וגרמו לשינויים במערכת האקולוגית. מידע באתר המשרד להגנת הסביבה.

איזור החולות בדרום חולון הוא אתר ייחודי בעל ערכיות אקולוגית גבוהה. תועדו בו בעלי חיים וצמחים רבים, ביניהם מינים מוגנים, נדירים ובסכנת הכחדה.
'פארק החולות' מהווה את אחד האזורים בהם ניתן עדיין לשמר ולשקם את המערכת האקולוגית הייחודית של חולות מישור החוף הדרומי.

בחולות חולון צומח מין פולש המהווה איום על מערכת הצומח הטבעית באזור הינו הצמח 'טיונית החולות', צמח ממשפחת המורכבים, שהובא לארץ בשנות השבעים כניסוי על מנת לייצב את החולות הנודדים. הצמח התפשט במהרה וכיום הוא מהווה איום בקנה מידה אזורי על המגוון הביולוגי, תוך דחיקת המינים המקומיים.

תלמידי חולון, בהנחיית החברה להגנת הטבע, יצאו לשטח למיגור מינים פולשים בחולות.

לעיון בסקר "עוקרים את המינים הפולשים ושומרים על חולות חולון" מאת ד"ר עודד כהן >>​​