הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

עצים

​​הטיפול בעצי השדרה כולל: בחירת העצים בהתאם לסוגים השונים, נטיעתם ברחובות, טיפול שוטף ועיצובם במשך תקופת ​ההתפתחות וגיזומם השוטף בתקופת ההתבגרות.​

על פי תיקון 89 לחוק התכנון והבניה המחלקה גם מאשרת כריתת עצים בתחום פרטי

נוהל כריתת עצים

נוהל זה​ מ​פרט את דרכי הפעולה בהן יש לנקוט כאשר אזרח מבקש לגזום או לכרות עץ/עצים בתחום חצרו.
כריתת עץ ללא קבלת היתר ק.ק.ל הינה עבירה על החוק והעובר עליה צפוי לתביעה משפטית.
  1. גיזום עצים (הכוונה לקיצוץ וקיצור חלק מהענפים או דילולם), כאשר הוא נעשה באופן מקצועי ומבוקר ועל ידי בעל מקצוע, אינו מחייב היתר כל שהוא פרט לגיזום עצי שקמה שהינו אסור ומחייב תיאום וקבלת היתר מהאגף לגנים ונוף.
  2. לגבי כריתת עצים מכל סוג שהוא (הכוונה לכריתה מוחלטת מן היסוד, בניגוד לגיזום שהוא קיצוץ וקיצור הענפים) יש לקבל היתר מפקיד היערות של ק.ק.ל באמצעות האגף לגנים ונוף גם אם העץ/עצים גדלים בחצר הבית. לאחר קבלת ההיתר ותשלום האגרה ידאג בעל העניין לביצוע העבודה על ידי גנן מקצועי או כורת עצים מוסמך.
  3. במקרים מסויימים תעדיף הרשות את העתקת העץ במידה וזהו עץ שניתן להעתקה ובכך למנוע את כריתתו.
  4. הוצאת ההיתר מעוגנת בתיקון 89 לחוק התכנון והבניה וניתנת על ידי אגף הייעור של ק.ק.ל. להלן נוהל הוצאת ההיתר לעצים בשטח הפרטי:
  • מילוי טופס בקשה לכריתת עץ וצילום העץ.
  • את הטופס והצילום ניתן להביא לחתימה במשרדי אגף גנים ונוף ויצמן 58, קומה 5, חדר 505, או לשלוח בפקס: 5017115 או לשלוח למייל IrisN@Holon.muni.il
  • קבלת חוות דעת של נציג האגף לגנים ונוף ואישורו.
  • פנייה עם הבקשה המאושרת לק.ק.ל. לקבלת ההיתר.
  • במידה וק.ק.ל בעקרון מאשרת את הבקשה, כתנאי לרשיון, המבקש נדרש לפיצוי נופי או תשלום לתב"ר עירוני יעודי לעצים בשווי העץ המבוקש לכריתה.
  • היתר זה מחייב תשלום אגרת טיפול (סמלית) בגובה של כ- 48 ש"ח (5/2001). למשרד החקלאות.