הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

עצים

​​​​​​​​​​​​​עצים במרחב העירוני תורמים לשיפור תנאי הנוחות והבריאות של האדם, מצלים ומפחיתים עומסי חום, משחררים חמצן לאוויר החופשי, מצמצמים מטרדי רוח, זיהום אוויר ורעש, מאפשרים פרטיות, תורמים לחלחול נגר עילי אל שכבת מי התהום ומשמשים כבתי גידול לבעלי חיים ולשיפור המגוון הביולוגי בעיר.

לצד התועלות הסביבתיות תורמים העצים הנאה מההתבוננות בהם, מההליכה לצידם ומהישיבה בצִלם, וממסכים מפני מפגעים ויזואליים. העצים מעלים את ערך הסביבה והנכסים בסביבתם ואף מקטינים את הפשיעה ומשפרים קשרים חברתיים. פעילות זו תורמת למרחב ציבורי איכותי יותר.

הטיפול בעצי השדרה כולל: בחירת העצים בהתאם לסוגים השונים, נטיעתם ברחובות, טיפול שוטף ועיצובם במשך תקופת ​ההתפתחות וגיזומם השוטף בתקופת ההתבגרות.​
מדי שנה ניטעים ברחובות העיר ובגנים הציבוריים כ- 500 עצי צל.​
על פי תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה, המחלקה גם מאשרת כריתת עצים בתחום פרטי.​

נוהל כריתת עצים

נוהל זה​ מ​פרט את דרכי הפעולה בהן יש לנקוט, כאשר אזרח מבקש לגזום או לכרות עץ/עצים בתחום חצרו.
כריתת עץ ללא קבלת היתר של משרד החקלאות הינה עבירה על החוק והעובר עליה צפוי לתביעה משפטית.
 1. גיזום עצים (הכוונה לקיצוץ וקיצור חלק מהענפים או דילולם), כאשר הוא נעשה באופן מקצועי ומבוקר ועל ידי בעל מקצוע, אינו מחייב היתר כל שהוא פרט לגיזום עצי שקמה שהינו אסור ומחייב תיאום וקבלת היתר מהאגף לגנים ונוף.
 2. לגבי כריתת עצים מכל סוג שהוא (הכוונה לכריתה מוחלטת מן היסוד, בניגוד לגיזום שהוא קיצוץ וקיצור הענפים) יש לקבל היתר מפ​קיד היערות ​של משרד החקלאות באמצעות האגף לגנים ונוף, גם אם העץ/עצים גדלים בחצר הבית. לאחר קבלת ההיתר ותשלום האגרה ידאג בעל העניין לביצוע העבודה על ידי גנן מקצועי או כורת עצים מוסמך.
 3. במקרים מסויימים תעדיף הרשות את העתקת העץ במידה וזהו עץ שניתן להעתקה ובכך למנוע את כריתתו.
 4. הוצאת ההיתר מעוגנת בתיקון 89 לחוק התכנון והבנייה וניתנת על ידי פקיד היערות של משרד החקלאות . להלן נוהל הוצאת ההיתר לעצים בשטח הפרטי:
 • מילוי טופס בקשה לכריתת עץ וצילום העץ.
 • את הטופס והצילום ניתן להביא לחתימה במשרדי אגף גנים ונוף ויצמן 58, קומה 5, חדר 505, או לשלוח בפקס: 5017115 או לשלוח למייל SigiS​@Holon.muni.il​.
 • קבלת חוות דעת של נציג האגף לגנים ונוף ואישורו.
 • פנייה עם הבקשה המאושרת אל פקיד היערות של משרד החקלאות  לקבלת ההיתר.
 • במידה ומשרד החקלאות בעקרון מאשר את הבקשה, כתנאי לרשיון, המבקש נדרש לפיצוי נופי או תשלום לתב"ר עירוני יעודי לעצים בשווי העץ המבוקש לכריתה.
 • היתר זה מחייב תשלום אגרת טיפול (סמלית) בגובה של כ- 48 ש"ח (5/2001)​​ למשרד החקלאות.

תוכנית האב לנ​טיעת עצים ברחבי העיר

​במסגרת תוכנית האב, מתבצעת נטיעת עצים, בשני שלבים (ביצוע בהתאם להעברת תקציבי ייעודיים מגורמי חוץ ופנים)​​:

של​​ב א'​

נִטעו עצים ברחובות הבאים:​

 1. רחוב משה שרת- גן אליעזר והגזר- 8 עצים 
 2. רחוב ההסתדרות- 34 עצים (מדובר ברחוב ארוך) 
 3. רחוב התנאים- 16 עצים 
 4. מעבר גן חצרים- 8 עצים 
 5. גן יוני נתניהו- 12 עצים 
 6. גן הגאונים- 5 עצים 
 7. רחוב משה דיין- במסגרת עבודות אופנידן- 21 עצים 
 8. קריית בן גוריון- במסגרת עבודות אופנידן- יישתלו מחרתיים 27 עצים 
 9. קריית בן גוריון (רח' ארליך עד משה דיין)- במסגרת עבודות הרכבת הקלה- כ-100 עצים 
 10. רח' דן שומרון – במסגרת עבודות שביל אופניים ובכניסה מרח' הקוממיות- במסגרת עבודות מהיר לעיר- יישתלו לאחר החגים כ-50 עצים 
 11. אי תנועה ברח' האורגים- במסגרת עבודות אופנידן- 25 עצים + 11 דקלים שהועתקו 
 12. אי תנועה ברח' המלאכה פינת המשביר- 6 עצים 
 13. אי תנועה ברח' המלאכה פינת האורגים- 14 עצים 
 14. רח' המרכבה – אי תנועה ושביל אופניים- 51 עצים 

שלב ב' - בתהליכי ​ביצוע​​

 1. רח' גולדה מאיר פינת פנחס איילון- 10 עצים 
 2. רח' גולומב – 4 עצים
 3. רח' מונטיפיורי – 10 עצים ובדיקת היתכנות השקייה ונגישות.
 4. רח' קיבוץ גלויות –  השלמת 13 עצים – בדיקת היתכנות השקייה ונגישות.
 5. חזית גן יום הכיפורים – צד צפון- 4 עצים 
 6. רח' קרן היסוד- צפון ודרום- 16 עצים 
 7. רח' דוד צדוק- 8 עצים 
 8. רח' משה שרת – ממפרץ שלמה ודרומה- 12 עצים 
 9. רח' חומה ומגדל- משנקר לויצמן – 15 עצים 
 10. הכישור 49-51, 9 עצים.
 11. אי תנועה ברח' חנקין- בין רח' ההסתדרות לחומה ומגדל- פתיחת גומות עצים
 12. רח' אילת 43 ועד ג'סי כהן​