הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה-רישוי זמין

​​​​​​​​​​בתאריך 1.8.14 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה (הרפורמה בחוק התכנון והבנייה). הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבמרכזה שינוי מהותי בחוק משנת 1965. יישום הרפורמה אמור להביא  להקלה על האזרחים, על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למענה ולאישור תכניות.

מטרות הרפורמה הן:

 • שיפור איכות הבנייה בישראל.
 • ייעול וקיצור תהליך רישוי הבנייה, מתוך בהירות, שקיפות ואמינות.
 • הטמעת שפה אחידה, רלוונטית ודינאמית לתקנות הבנייה.
 • עידוד מקצוענות, חדשנות ואחריות בקרב השותפים לבנייה.
 • תרומה משמעותית לקיימות ולתכן טוב (Good Design) במרחב הבנוי בישראל.

עיקרי השינויים בתהליך הרישוי וקבלת היתרי בנייה במסגרת הרפורמה הם:

 • פטור מרישוי ותהליך חדש של דיווח לוועדה לפריטי בנייה פשוטים.
 • הליך רישוי מקוצר לבנייה בקנה מידה קטן.
 • קיצור משמעותי של לוחות הזמנים.
 • מעבר להליך רישוי מקוון באמצעות האינטרנט. (רישוי זמין).
 • מכון בקרה – לבדיקת איכות הבנייה בישראל.
 • הגדלת הסמכויות של הוועדות המקומיות.

מהי מערכת "רישוי זמין" ?

מערכת "רישוי זמין" הינה מערכת אחידה ארצית ומקוונת. המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות, את רשויות הרישוי וכן גופים נוספים ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבנייה והביצוע של עבודות הבנייה. המערכת הוקמה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, כחלק משיפור תהליכי הרישוי והבנייה.
המערכת מאפשרת הסרת מגבלות ובירוקרטיה מיותרת וזאת בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף. היא משמשת כלי יעיל לשיפור תהליכי הרישוי והבנייה, באמצעות ייעול ופישוט התהליכים לשם סדרתם והאחדתם ומאפשרת הסרת מגבלות ובירוקרטיה מיותרות, בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף.

המערכת החדשה מלווה את כלל שלבי הרישוי והביצוע באופן מקוון, החל מהגשת בקשה לתיק מידע וקבלת מידע, דרך הגשת בקשה להיתר בנייה והנפקת היתר בנייה וכלה בניהול ובקרה על שלבי הביצוע - בקשה לאישור תחילת העבודה, בקרת על הביצוע בפועל ובקשה וקבלת תעודת גמר.
המערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים בניהם – הועדות המקומיות, גורמים מוסרי מידע (רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועוד), למבא"ת, לרשם המקרקעין, לרשם המהנדסים והאדריכלים, לרשם ההנדסאים, לשרת התשלומים לרשות מקרקעי ישראל ולגופים נוספים בהמשך.
המערכת מהווה תחליף ל"גרמושקה" ההיסטורית, המודפסת על גבי ניירות, מאפשרת ניהול מעקב וארכוב מתקדמים ובכך מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאזרח, כמו לאיש המקצוע ולגופים הלוקחים חלק בהליכי הרישוי.