הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

ח/500 - דרום חולון

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תוכנית המִתאר ח/500תאפשר את המשך פיתוח המרקם העירוני של העיר חולון בתחום עתודת הקרקע האחרונה, הגדולה והמשמעותית של העיר. 

התוכנית מגדירה מסגרת לפיתוח אזור דרום חולון ושילובו בתכנון העירוני הכולל, תוך חיזוק הבסיס הכלכלי של העיר. בכלל זה מתווה תכנון מתארי של אזורי מגורים, מסחר ותעסוקה, בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ומתקני ספורט, פארק עירוני, מערכת דרכים, מרכז תחבורה, תשתיות ומתקנים הנדסיים ועוד. 
התוכנית משתרעת על שטח של כ-4,080 ד' בין שד' ירושלים, פארק פרס, מתחם ימית 2000, קריית שרת וקריית פנחס איילון בצפון, כביש מס' 4 במזרח, גבול השיפוט המשותף עם ראשון-לציון בדרום וכביש מס' 20 במערב.
התוכנית קבעה את מגוון יעודי ושימושי הקרקע וכן את פריסת הבנייה, מיקומה וגובהה בהתאם להגבלות הבניה הנובעות מתמ"א 2/4. 
התוכנית מייעדת ליבה ירוקה בשטח של כ- 1,100 ד' לפיתוח של פארק חולות כלל עירוני ייחודי לשירות הציבור בהתאם לתמ"מ 5 ובתחום הגבלות בניה בגין רעש מטוסים שעפ"י תמ"א 2/4. מרכז הפארק, המוגדר "הלב השמור", יאופיין בדיונות ובשקעים לחים.
התוכנית מייעדת שטח חלופי להעתקת קריית ספורט המטרופולינית לשולי הפארק, בסמיכות למתקני ספורט ופנאי נוספים, ומיועדת למוסדות ציבור עירוניים, בינעירוניים ומטרופוליניים.
התוכנית קובעת מתחם לשימור לאורך "דרך הביטחון" והאתרים הנלווים לה, בהתאם לתוכנית השימור העירונית.
התוכנית מתווה מערך דרכים ונתיבי תנועה על מנת לקשר בין השכונות הקיימות בעיר לבין השכונות המתוכננות וכן מייעדת שטחים פתוחים, אשר יכללו נתיבים להולכי רגל ויאפשרו תנועה נוחה וקלה בין השכונות ואל הפארק.

היקף הבנייה בתוכנית ​כולל:

מגורים בהיקף של עד​ כ- 12,900 יח"ד. סוגי המגורים כוללים בנייה גבוהה, שכ-2,000 יח"ד מתוכה יהיו יח"ד קטנות, ובנייה שאינה גבוהה. תעסוקה ומסחר בהיקף של כ- 930,000 מ"ר, מבני ציבור ושטחים פתוחים לטובת השכונה החדשה שתקום.
התוכנית הינה תוכנית מתאר מקומית, אשר קובעת בין היתר הוראות לשלבי התכנון הבאים אחריה. כמו כן, התוכנית מחייבת הכנת תוכניות מפורטות, אשר תכלולנה איחוד וחלוקה מחדש והכנת תוכנית עיצוב אדריכלי ונופי לפארק החולות בשלמותו.

תוכנית ​ח/510

תוכנית ח/510 שמקודמת בימים אלו היא תוכנית שכוללת שני מתחמים שהוגדרו בתוכנית הצל של ח/500.
התוכנית גובלת בצפון, בשכונת פנחס אילון, במערב בשכונת קריית רבין מזרח ובשכונת בן גוריון, בשכונת קריית שרת במזרח ומדרום בפארק החולות שעתיד לקום גם הוא על פי תוכנית המתאר ח/500.
התוכנית מורכבת ממ​תחם צפוני המאופיין במגורים בשילוב חזיתות פעילות ובמתחם דרומי שהינו מתחם עירוני אינטנסיבי, בעירוב שימושים וכולל מגורים, מבני תעסוקה ומסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים מגוונים.
שני המתחמים נגישים וגובלים בצירי המתע"ן - תוואי הרכבת הקלה המבוצעת בימים אלו ותוואי המטרו המתוכנן.
בשטח התוכנית עתידות לקום כ- 3,980 יח"ד, כ- 110,000 מ"ר תעסוקה וכ- 22,000 מ"ר מסחר.
התכנון שם דגש על חיבור הבינוי החדש לשכונות הקיימות והגובלות מחד ולמרחבי החולות מאידך, תוך יצירת מתחמי מגורים מגוונים ואיכותיים, בדגש על עקרונות תכנון ברי קיימא.​​

תוכנית ח/53​0

תוכנית ח/530 שמקודמת בימים אלו היא תוכנית שמבוססת על מתחם שהוגדר בתוכנית הצל של ח/500, מתחם היובל.
התוכנית גובלת בצפון, בשכונת ג'סי כהן, במערב בנתיבי איילון, במזרח בשכונת בן גוריון, ובדרום באזור התעשייה של ראשל"צ.
הבינוי המוצע בתוכנית מאופיין בעירוב שימושים וכולל מגורים, מבני תעסוקה ומסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים מגוונים.
המתחם גובל בתחנת הרכבת קוממיות.
בשטח התוכנית עתידות לקום כ- 1,700 יח"ד, כ- 200,000 מ"ר תעסוקה וכ- 12,000 מ"ר מסחר.
התכנון יוצר מקום בעל מגוון שימושים, המשלימים את המרקם האורבני הקיים, קשור לשכונות הסמוכות, מציע חיים עירוניים ברמה גבוהה, עם מרחב ציבורי בעל זהות מובחנת, תוך יצירת מגוון טיפוסי בינוי המאפשרים הטרוגניות חברתית ובדגש על עקרונות תכנון ברי קיימא.​

תוכנית הצל​​ (שלד)

בעקבות אישורה של תוכנית המתאר ח/500 ועל בסיס הנתונים הכמותיים והעקרונות הבסיסיים המובאים בתוכנית, נערכה תוכנית השלד. מטרת התוכנית היא יצירת שלד/ תשתית תכנונית לתחום התכנון הכולל קביעת שלד דרכים רובעי, הגדרת מוקדים עירוניים תעסוקתיים ונופיים, הגדרת מתחמי תכנון שונים, קביעת אזורים למגורים ואופיים, הגדרת אזורי תעסוקה, שטחי מסחר ושטחים מעורבים, הקצאת שטחי ציבור ע"פ המובא בתדריך החדש. כל זאת, תוך מילוי המטלות העירוניות הנובעות מתוכנית המתאר העירונית של חולון ועמידה בנתונים הכמותיים הקבועים בתוכנית המתאר המקומית ח/500.