הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תוכניות בניין עיר

ח\מק\210 – תכנית משלימה לתכניות מפורטות לקווי מתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) ​בעיר חולון

מטרתה של תכנית זו היא לצמצם את ההשפעה על מגרשים שיועדו בחלקם לשימושים שונים הנדרשים למתע"ן כאמור. 
זאת באמצעות הוראות שתאפשרנה ככל הניתן שמירה על זכויות הבניה שהיו מוקנות לאותם מגרשים ערב אישורן של התכניות למתע"ן וקביעת הוראות לעניין קווי הבנין והתכסית באותם מגרשים. בהתאם לכך, לשנות את התכניות התקפות על תיקוניהן החלות בתחום התכניות למתע"ן.

ת​כנית ח - 538/ א, מתחם רבי עקיבא - תכנית בהפקדה

התוכנית גובלת בשד' ירושלים, ברחוב בר כוכבא, בשורת הבתים של רחוב ההסתדרות וברחוב משה שרתיון זהו אזור ביעוד מלאכה ובו תמהיל מגוון של עסקים, עסקי מזון, מסחר, מוסכים, מלאכה ותעשיה. המתחם מהווה "מובלעת" של בתי מלאכה בלב אזור מגורים כשמרבית המבנים והסככות הם ישנים ומתוחזקים ברמה בינונית ויוצרים מפגעים סביבתיים רבים; זיהום אוויר, זיהום שפכים, זיהום קרקע, רעש, פסולת חומרים כימיים, אסבסט ומפגעים אסטטיים. שטח התוכנית הוא כ- 60 דונם והמטרה המרכזית של התוכנית היא להפוך את המתחם לאזור מגורים הכולל 835 יחידות דיור, תוך הגדרת חזיתות מסחריות ושטחים פתוחים, יצירת שטח ציבורי פתוח והגדרת אזור למוסדות ציבור. התכנית מתבססת ברובה על הפרצלציה הקיימת אשר תאפשר ותפשט את יישום ומימוש התוכנית בפועל. הפיכת המתחם לאזור מגורים יסייע ליצירת רצף אורבני עם שכונות המגורים הגובלות (רסקו ב', נאות יהודית וקריית שרת) ויהווה תרומה משמעותית להתחדשות עירונית, תוך יצירת מרחב ציבורי חדש בצמוד ​לתוואי המתוכנן בשד' ירושלים של הרכבת הקלה.

התכנית מופקדת בימים אלה ותסיים את תקופת ההפקדה ב- 02.11.2017. ניתן לצפות במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון​, באתר העירייה ובממ"ש בשעות קבלת הקהל ובתיאום מראש.

תכנית ח - 370/ 4 "קריית רבין מזרח" - תכנית בתוקף

אושרה התוכנית למתחם המגורים ח-370 / 4.
שטח התוכנית כ-170 דונם וכולל 1107 יח"ד בבנייה הרוויה בבניינים בני 6-12 קומות, 48 יח"ד צמודות קרקע, שטח לבנייני ציבור, שטח למבנה מסחרי ושטחים ציבוריים פתוחים.
מטרת התוכנית לשפר את הבינוי במתחם המגורים המזרחי כפי שאושר בתכנית ח-370 מראשית שנות ה-90. התכנית משפרת את פריסת מבני המגורים, מבני הציבור והשטחים הירוקים, מעדכנת את הסטנדרטים ואת איכות המגורים בבניה הרוויה וצמודת הקרקע בהתאם למתחמי המגורים המודרנים בעיר. בנוסף, בתוכנית יכללו הוראות עיצוב ותכנון אדריכלי אשר יסייעו בהליך הוצאת ההיתרים במתחם.
התוכנית והוראות העיצוב האדריכלי תוכננו על ידי אדריכל אילן לקנר.