הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

איתור ישיבות

​​​​סדר יום לוועדת רשות הרישוי 03-06/2018
סדר יום לוועדת תכ​נון ובנייה 03-07/2018

דוח שנתי לפעילות הועדה המקומית

​​שנה

​​ישיבות ועדת משנה
ישיבות רשות רישוי
​ישיבות ועדה מקומית
​בקשות שנפתחו באותה שנה
​ההיתרים שהונפקו באותה שנה
​עררים שהוגשו באותה שנה וסטטוס שלהם (נמחקו, נדחו, מחכים למענה)
​טופסי 4
תעודות גמר​​תב"עות שאושרו
תב"עות
שהופקדו
​2018
12 נדנו
258 בקשות​
77 נדנו ב-583 בקשות​
​ישיבות 3
​ישיבות 12
בקשות 258
​410​
​נדנו 18 עררים,​ 
10 נדחו/ נמחקו
​73
​149
11​
​7
​2019
14 נדנו
320 בקשות
​56 נדנו
ב-545 בקשות
ישיבות
4
627
374
נדנו 36 עררים,​
23 נדחו/ נמחקו
​73
​178
​9
​14