הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

איתור ישיבות ועדה

​​​סדר יום לוועדת רשות הרישוי 03-06/2018
סדר יום לוועדת תכ​נון ובנייה 03-07/2018

דוח שנתי לפעילות הועדה המקומית

​​ישיבות ועדת משנה
ישיבות רשות רישוי
​ישיבות ועדה מקומית
​בקשות שנפתחו באותה שנה
​ההיתרים שהונפקו באותה שנה
​עררים שהוגשו באותה שנה וסטטוס שלהם (נמחקו, נדחו, מחכים למענה)
​טופסי 4
תעודות גמר​​תב"עות שאושרו
תב"עות
שהופקדו
​2018
​ישיבות 77
בקשות 583
​ישיבות 3
​ישיבות 12
בקשות 258
​410
​דיון על 18 עררים:
10 נדחו/ נמחקו
​73
​149
11​​7