הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הוועדה המקומית ל​תכנון ובנייה

​​​​​​​​​​​דף זמני עד להשלמת הקמת אתר תכנון ובנייה.

הסמכת​​ הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון הינה מוסד תכנון כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת, בהתאם לקבוע בחוק התכנון והבנייה.
באחריות הוועדה ובסמכותה לדון ולאשר (בחלק מהמקרים - בכפוף לאישור מוסדות תכנון נוספים) את התכנון העירוני וההיבטים ההנדסיים הנלווים לו בכל מרחב התכנון, ובהתאם לכך - לדון ולאשר את הבנייה במרחב.

בהתאם לבקרות הנערכות על-ידי מינהל התכנון, נמצאת הוועדה ברמה מקצועית גבוהה. בכך נהנית הוועדה מסמכויות נרחבות בקידומן של תוכניות שונות ומגוונות לפיתוח העיר, התחדשותה ולהעצמת איתנותה הכלכלית לטובת תושבי המרחב.

הודעה בדבר בסמכת הוועדה המקומית חולון כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א(ה) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ולאחר קבלת חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ויחידת הבקרה והמלצות מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים ויושבת ראש הוועדה המחוזית מחוז ת"א לפי סעיפים 31א(ג) ו-(ד) לחוק , אני מסמיכה את הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת.
תוקף ההסמכה: מיום כ"ח חשון תשפ"ב (3 נובמבר 2021) עד יום י"ט חשון תשפ"ד (3 נובמבר 2023).
על החתום: גב' איילת שקד, שרת הפנים.​

הודעה בדבר בסמכת הוועדה המקומית חולון כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

שאלון ניגוד עניינים

סגל ​​מקצועי ו​​חברי הוועדה​

​ח​​בר​ים


​​שם
​תפקיד
​מר מוטי ששון
​ראש העיר ויו"ר ​הוועדה המקומית
​מר נוימרק זוהר
​מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת המשנה
​מר זברלו חיים
​סגן ראש העיר וחבר ועדה
​מר גזית אילן
​סגן ראש העיר וחבר הוועדה
​מר סיטון עזרא
​סגן ראש העיר וחבר הוועדה
​מר חלבי מאיר
​משנה לראש העיר וחבר ועדה
​מר סוטובסקי מיכאל
​משנה לראש העיר וחבר ועדה
​מר רוק מאיר
​חבר ועדה
​מר בבלי יעקב
​חבר ועדה
​מר אחדות יעקב
​חבר ועדה
גב' צ'פליצקי נעה
​חברת ועדה
​מר ניסים זאב
​חבר ועדה
​מר קינן שי
​חבר ועדה
​מר קייקוב ראובן
​חבר ועדה
​מר מזרחי יעקב
​חבר ועדה
​מר בר שי
​חבר ועדה
​מר זכריה ניסן
​חבר ועדה
​גב' עדן רבקה
​חברת ועדה
גב' לביא ציון שירלי
​חברת ועדה
​מר מכלוף קובי
​חבר ועדה
​גב' מטלון אלינור
​חברת ועדה
מר ישראל מורן
​חברת ועדה
​גב' עומרד לוי גליה
​חברת ועדה
​מר צדקה יפת
​חבר ועדה
​גב' קפלן בשארי עינב
​חברת ועדה
​מר האס שחר
​חבר ועדה
​מר אלרון פנחס
​חבר ועדה

​ נצי​​​גים​​שם
​תפקיד
​מר גבעתי בן יוסף
​נציג בעל דעה מייעצת מטעם מינהל התכנון​
​מר סימון אלכסנדר
​נציג רשות מקרקעי ישראל
​מר יריב בן דב
​נציג השר לאיכות הסביבה - מינהל איכות הסביבה
גב' דורית רגב
נציגת משרד האוצר
​מר רנסקי משה
​נציג שר הבינוי והשיכון
​אינג' ולרי פוהורילס
​נציגת שר הבריאות
רב רשף אדוארד קירבשייב
​נציג ​כיבוי אש ממחוז דן
​גב' שני משיח בשם יוסי אמגר
​נציגת משרד התחבורה​
מר ניסן ארויה​
נציג שר המשטרה​

סג​​ל


שם
​תפקיד
​אדר' מור אביעד
​מהנדס הוועדה ומזכיר הוועדה
​עו"ד יונת דיין
​היועצת המשפטית לעירייה
​עו"ד כרמית פרוסט​
​היועצת המשפטית למינהל הנדסה
​אדר' תומר לאוה
​אדריכל העיר​
​גב' מזרחי מלי
​מנהלת תִּפעול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
​אינג' ולדימיר טפליצקי
​מנהל אגף תנועה
​גב' כהן נוגה
​מנהלת מח' רישוי בנייה​
​גב' מירה ניידיץ
​פקידה מסייעת למנהלת תפעול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה​

שעות​​​​ קבלת קהל

מנהלת ועדות ​​–​​​​ אגף רישוי בנייה

​שם
​טלפון
​דוא"ל
​כתובת
​גב' מלי מזרחי
03-5027179​ - מענה טלפוני בימים א'- ה'
בין השעות 8:00-12:00
​malym@holon.muni.il
מינהל הנדסה, עיריית חולון –  חיים ויצמן 58, ת.ד 1, חולון.​

מיד​ע נוסף