הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תמ"א 38

​תמ"א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

בשנת 2005 אושרה לראשונה תמ"א 38- תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. היא מתייחסת למבנים שהיתר לבנייתם ניתן לפני 1980.
תוקף התכנית נקבע ל 5 שנים מאישורה. הוא הוארך פעמיים ע"י המועצה הארצית עד 05/2020.

מטרתה העיקרית של התמ"א היא הצלת חיי אדם במקרה של רעידת אדמה עוצמתית.

התכנית מיועדת לקבוע הסדרים תכנוניים לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה ולעודד ביצוע חיזוק מבנים ע"י תוספות בניה, באמצעות יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר מתן היתרי בניה לשינויים במבנים וקביעת תנאים למימוש תוספות הבניה.
התכנית קובעת גם הסדרים תכנוניים להריסת מבנה הדרוש חיזוק ובנייתו מחדש.

הוועדה המקומית בחולון מקדמת פרוייקטים לחיזוק בניינים או הריסה ובניה מחדש בהתאם להחלטותיה.
התיקון האחרון שאושר לתמ"א 38 הינו תיקון 3א'.

תמ"א 38 חלה על בניינים שנבנו לפני 1.1.80, ובנוסף נדרשת חוות דעת מהנדס על הצורך בחיזוק המבנה הקיים, בהתאם לנספח 2.

אישור בקשות להיתר מתוקף תמ"א 38 נתון לשיקול דעת הוועדה המקומית. התייחסות הוועדה המקומית בחולון לבקשות מתוקף תמ"א 38, כפופה למדיניות התכנון העירונית הבאה לידי ביטוי במסמכי תכנית המתאר העתידית של חולון ( ח / 2030 ) ובעיקר תבנית הבניה העתידית.

בנוסף כפופות החלטות הוועדה להנחיות המרחביות לתמ"א 38.
הוועדה המקומית חולון מקדמת בימים אלו תכנית לפי סעיף 23 להוראות תמ"א 38.

בפרויקטים של חיזוק בניינים שאינם כוללים תכנון מקומות חניה, עבור הדירות הנוספות, בתחומי המגרש, כנדרש בתקן, יחוייב בעל ההיתר בתשלום קרן חניה.

מפת פיזור הפרוייקטים מכוח תמ"א 38 בחולון - תפורסם בעתיד.​
 
מומלץ לעיין במסמכים ובהסברים הנמצאים באתר מינהל התכנון:
  • הוראות התכנית לתמ"א 38.
  • דברי הסבר לתיקון 3א