הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הנחיות מרחביות

​​​​​​​הנחיות מרחביות הינן רובד נוסף, חדש, במערכת התכנון, בנוסף לתקנות ולהוראות הקבועות בתכניות בניין עיר (תב"ע ).
בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, סעיף 145ד' נכתב :).
"..(ב) הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר....").
"..(ד) רשות הרישוי המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר בניה בעניינים האמורים בסעיף קטן (ב) אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות ובהתאם לקבוע בהן".

ההנחיות המרחביות נקבעות בהחלטות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הן מפורסמות באתר האינטרנט ובעיתונות ונכנסות לתוקף 30 יום לאחר פרסומן. ההנחיות המרחביות הרלוונטיות מהוות חלק מהמידע התכנוני הנמסר, בעת קבלת מידע תכנוני לצורך הגשת בקשה להיתר. ההנחיות המרחביות מחייבות ולא ניתן לסטות מהן בהליך של הקלה או תאום. חשיבותן של ההנחיות המרחביות הינה באפשרות לגבש שפה עיצובית כוללת באופן שקוף וברור לנוחות המתכננים ומגישי הבקשות להיתר.

בנושא הנגשת מידע אודות ההנחיות המרחביות לבעלי מוגבלויות - נא לפנות לממ"ש, בטלפון: 03-5027222 בשעות המענה הטלפוני - בימים א', ב', ג', ה': 13:30 - 15:30, או בדוא"ל  amirshi@holon.muni.il

נושא ההנחיות המרחביותמספר הנחיהמועד כניסת ההנחיות לתוקפןתאריך אישור הוועדהקובץ מצורףמועד כניסת ההנחיות לתוקפןכפתור לפרטים נוספים
הנחיות מרחביות לתכנון מרפסות במבני מגורים
26/11/2017 00:00:00
19/09/2017 00:00:00
הנחיות מרחביות לתכנון מרפסות במבני מגורים26/11/2017 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
19/09/2017 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
26/11/2017 00:00:00
הנחיות מרחביות לתכנון מרפסות במבני מגורים - נגיש
26/11/2017 00:00:00
19/09/2017 00:00:00
הנחיות מרחביות לתכנון מרפסות במבני מגורים - נגיש26/11/2017 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
19/09/2017 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
26/11/2017 00:00:00
הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי ופיתוח, בניה רוויה
06/10/2017 00:00:00
08/08/2017 00:00:00
הנחיות מס 23 הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי ופיתוח, בניה רוויה06/10/2017 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
08/08/2017 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
06/10/2017 00:00:00
הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי ופיתוח, מבנים צמודי קרקע
06/10/2017 00:00:00
08/08/2017 00:00:00
הנחיות מרחביות- צמודי קרקע06/10/2017 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
08/08/2017 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
06/10/2017 00:00:00
הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר, הנחיות 13 א'
02/09/2016 00:00:00
19/07/2016 00:00:00
הנחיות מרחביות 13א02/09/2016 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
19/07/2016 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
02/09/2016 00:00:00
הנחיות מרחביות 19 א - אגרובנק, שימור מרקם הבינוי
12/08/2016 00:00:00
28/06/2016 00:00:00
הנחיות מרחביות 19 א - אגרובנק, שימור מרקם הבינוי12/08/2016 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
28/06/2016 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
12/08/2016 00:00:00
תמ"א 38
12/08/2016 00:00:00
28/06/2016 00:00:00
הנחיות מרחביות 22 12/08/2016 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
28/06/2016 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
12/08/2016 00:00:00
הנחיות עיצוב ופיתוח לרוחב סוקולוב שדרות דב הוז
03/06/2016 00:00:00
15/03/2016 00:00:00
הנחיות עיצוב ופיתוח לרוחב סוקולוב שדרות דב הוז03/06/2016 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
15/03/2016 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
03/06/2016 00:00:00
הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי, בינוי ופיתוח, תוכנית ח /152/ 3, אזור תעסוקה מיוחד.
03/06/2016 00:00:00
22/12/2015 00:00:00
הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי, בינוי ופיתוח, תוכנית ח /152/ 3, אזור תעסוקה מיוחד.03/06/2016 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
22/12/2015 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
03/06/2016 00:00:00
הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי, בינוי ופיתוח תוכנית ח/499 א' אזור תעסוקה
03/06/2016 00:00:00
22/12/2015 00:00:00
הנחיות מרחביות לעיצוב אדריכלי, בינוי ופיתוח תוכנית ח/499 א' אזור תעסוקה03/06/2016 00:00:00פתח מידע נוסף
תאריך אישור הוועדה
22/12/2015 00:00:00
קובץ מצורף
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן
03/06/2016 00:00:00