הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

רשימת מבני פל קל

​​​​​​​רשימת מבנים שנבנו בשיטת פל-קל נכון ליום 11.12.2019

 • משרד הפנים העביר אל עיריית חולון רשימה בת 38 מבנים אשר חשודים שהוקמו בשיטת הפל-קל. בהתאם לרשימה זו החלה הרשות המקומית ביצוע בדיקות לאישוש ו/או ביטול החשד להקמת המבנה בשיטת הפל-קל.
 • מבנה אשר נמצא כי לא הוקם בשיטת הפל קל (וזאת לאחר בצוע בדיקה פיזית במבנה ע"י יועץ חיצוני לוועדה בנושא פל קל)- הוסר מרשימת המבנים החשודים. בסה"כ הוסרו מהרשימה 18 מבנים.
 • מבנה אשר נמצא כי אכן קיים חשד סביר כי הוקם בשיטת הפל קל, (וזאת לאחר בדיקת התוכניות ובדיקה פיזית בשטח), נשלחו התראות למחזיקים בנכס והמבנה הוכרז כמבנה מסוכן שיש לחזקו.
 • חוזר מנכ"ל 5/2007 קובע הנחיות ברורות לטיפול במבנים שהוקמו בשיטה זו ואף קובע כי כל מבנה שהוקם באופן מלא ו/או חלקי בשיטת הפל קל עלול להיות מבנה מסוכן.
 • את חוזר המנהל הכללי 5/2007 וחוק העזר ניתן לראות ולהוריד מאתר משרד הפנים

להלן רשימת המבנים החשודים ו/או הידועים כי אכן הוקמו בשיטת הפל קל וזאת לאחר בדיקת הרשות המקומית חולון את רשימת המבנים המקורית אשר הועברה ע"י מנהלת הפל קל במשרד הפנים:

בתי מגורים

 • שד' דוב הוז 41: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • חומה ומגדל 5: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • יחזקאל 6: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)

בתי כנסת

 • שד' קוגל 10 – בית הכנסת ע"ש אליהו: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)

מבני תעשיה/מסחר

 • האורגים 1,3,5,7: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • הבנאי 19+21: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • הסתת 6: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • הפלד 26: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • הסדנא 4: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • המרכבה 13: (בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • המנור 3: (בוצע חיזוק. בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי)
 • הסדן 7: ​(בוצע חיזוק. בטוח לשימוש בכפוף להגבלת עומסים ולביצוע מעקב שנתי​)